ไปยังสารบัญ

Course not accepting correct answer?

จาก FrankoLunio, 17 พฤศจิกายน 2018

ข้อความ 3

ภาษา: English

FrankoLunio (แสดงโปรไฟล์) 17 พฤศจิกายน 2018, 14:14:34

In part 4 of the course, we are asked to fill in the blank:

Ni venas el Italujo. Ni estas italaj.
Li venas el Eŭropo. Li estas eŭropa.
Ili venas el Usono. Ili estas _________

The correct answer has to be “usonanoj," but it keeps telling me that’s wrong.

thyrolf (แสดงโปรไฟล์) 18 พฤศจิกายน 2018, 15:55:49

usonanaj

-aj !

sergejm (แสดงโปรไฟล์) 18 พฤศจิกายน 2018, 16:50:49

Renkontiĝas du hebreoj.
- Mi estas русский (ruslingve tion oni povas traduki ambaŭ ruso kaj rusa, same pri angla Russian) - deklaras la unua.
- Kaj mi estas американский (usona aŭ amerika, sed ne usonano aŭ amerikano, angla American povas esti usona aŭ usonano) - deklaras la dua.
Estas aludo ke la unua estas rusa hebreo, sed volas nomi sin ruso, kaj la dua estas usona hebreo.

Se vi komparas la demandojn de la kurso, vi vidos ke ĝia aŭtoro volas respondon kun -a, kvankam normale oni respondas kun -o, se oni ne aludas situacion el la antaŭa anekdoto.

กลับไปด้านบน