ไปยังสารบัญ

Printempas en Greziljono

จาก baba79, 10 กุมภาพันธ์ 2019

ข้อความ 1

ภาษา: Esperanto

baba79 (แสดงโปรไฟล์) 10 กุมภาพันธ์ 2019, 13:04:38

Saluton al ĉiuj!

Mi ĉeestos en PRINTEMPaS: semajno de kursoj kaj KER-ekzamenoj en la kastelo de Greziljono (Francio):
Ĉu vi ankaŭ ĉeestos?

กลับไปด้านบน