ไปยังสารบัญ

Gramatikoj de aliaj lingvoj?

จาก Hispanio, 1 กรกฎาคม 2008

ข้อความ 1

ภาษา: Esperanto

Hispanio (แสดงโปรไฟล์) 1 กรกฎาคม 2008, 11:51:14

Mi havas la Francan gramatikon skribita per Esperanto, kaj mi volus publikigi ĉi tie.

Kaj mi estas tradukanta la Germanan, kaj mi estas tradukonta la Italan, kaj aliaj.

Se iu scias kiel mi povas publikigi ilin, aŭ se vi volas ke mi publikigos ilin, bonvolu diri al mi, ne ĉi tie (ĉar mi ne havas interreton), sed private, por ke mi povos legi ilin.

Dankon.

กลับไปด้านบน