ไปยังสารบัญ

Karaj, bonvolu traduki tiujn ĉi vortojn en la hungaran: parkere, palpebro, palpebrumi.

จาก Vivuesperanto, 25 เมษายน 2019

ข้อความ 2

ภาษา: Esperanto

Vivuesperanto (แสดงโปรไฟล์) 25 เมษายน 2019, 15:57:01

Karaj, bonvolu traduki tiujn ĉi vortojn en la hungaran: parkere, palpebro, palpebrumi.

grizalupo (แสดงโปรไฟล์) 11 มิถุนายน 2019, 13:29:10

kívülről /könyv nélkül/, szemhéj, pislogni

กลับไปด้านบน