ไปยังสารบัญ

Slovianski

จาก StefKo, 24 พฤศจิกายน 2019

ข้อความ 501

ภาษา: Esperanto

Zam_franca (แสดงโปรไฟล์) 26 พฤศจิกายน 2019, 16:26:09

Nu, skribu tiujn rimarkojn itale al la redaktistaro de la gazeto, kiun mi citis.

IgorSokoloff (แสดงโปรไฟล์) 26 พฤศจิกายน 2019, 18:42:24

Ho, kia brila ideo...
Supozeble, via vigla menso naskis ĝin, dum vi intense maĉis gambetojn de kompatindaj ranoj...
Sed ĉu monsieur Zam certas, ke ricevinte mian mesaĝon, oni volonte prikorektos tiun artikolon kaj dankos min pro informigo?

KatjaMcFlores (แสดงโปรไฟล์) 27 พฤศจิกายน 2019, 08:50:22

Zdrav, drugari...
Jen ankoraŭ unu anekdoto el tiu interslavic-sajto, tradukita esperanten:

Fanatična gromada hoče okameniti grěšnu ženu.
Fanatika homamaso volas priĵeti per ŝtonoj pekintan virinon.

Isus s gestom štopuje tolpu:
Jesuo per gesto haltigas tiun homgrupegon:

— Kydaj kamenj toj, kto jest bez grěha!
— Ĵetu ŝtonon tiu, kiu estas senpeka!

Iz gromady leti dobro cěljeny kamenj i žena pade v dol, polna krvju.
El la homamaso elflugas bone celita ŝtono kaj la virino falas suben, verŝante sangon.

Isus povračaje se k gromadě s obvinjajučim pogledom:
Jesuo turniĝas al la homamaso kun riproĉa rigardo:

— Mamo, začto...
— Panjo, por kio...

sergejm (แสดงโปรไฟล์) 27 พฤศจิกายน 2019, 09:46:06

okameniti - mi kompenus la verbon "ŝtonigi" = "farigi stona", sed ĝi signifas "priĵeti per ŝtonoj"
ě - ĉu ĝi estas "ять"?

StefKo (แสดงโปรไฟล์) 27 พฤศจิกายน 2019, 20:43:56

sergejm:okameniti - mi kompenus la verbon "ŝtonigi" = "farigi stona", sed ĝi signifas "priĵeti per ŝtonoj"
ě - ĉu ĝi estas "ять"?
Mi konjektas la signifon de tiu vorto (sen kunteksto). En la pola estas la vorto "ukamienować". La kerno estas "kamień" (ŝtono). Tio signifas: "priĵeti per ŝtonoj ĝis morto". La rusa certe havas la adekvatan vorton. Esperante estas "ŝtonumi" kaj ne "ŝtonigi".

ě estas je (rusa e)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_mi%C4%99d...

Interesa por mi estas la vorto "kydaj". Analogia vorto ne ekzistas en la pola nuntempa (malgraŭ ke ekzistas la vorto "wykidajło") sed ekzistas en dialektoj "kidaj" kiu signifas "rzuć" (esp. ĵetu). Jen tia kuriozaĵo!

sergejm (แสดงโปรไฟล์) 27 พฤศจิกายน 2019, 23:18:53

En la rusa estas окаменеть - iĝi ŝtona, кидай - ĵetu
Ĉi tie estas e kaj ě - verŝajne ili iel malsamas.
cěl - ruse oni skribis цѣль celo, žena жена edzino

StefKo (แสดงโปรไฟล์) 28 พฤศจิกายน 2019, 07:44:18

sergejm:En la rusa estas окаменеть - iĝi ŝtona, кидай - ĵetu
Ĉi tie estas e kaj ě - verŝajne ili iel malsamas.
cěl - ruse oni skribis цѣль celo, žena жена edzino
Unu el vortaro pola-rusa citas: ukamienować - обить камнями sed en alia estas каменовать - mortigi per priĵetado per ŝtonoj.
skamienieć (ŝtoniĝi) - окаменеть (pola prefikso s prezentas agon plenumitan)

Ĝuste?

Pola ukamienować prezentas agon plenumitan (pro la prefikso u), kamienować - agon neplenumitan (imperfektan).

sergejm (แสดงโปรไฟล์) 28 พฤศจิกายน 2019, 15:52:59

Побить камнями - bati per ŝtonoj
Обить стены дома досками - ĉirkaŭkovri murojn de domo per latoj
Каменовать - mankas tia vorto.
Окаменеть - 'о-' ĉi tie signifas -iĝi (nu, ankaŭ kiel pluraj prefiksoj, plenumitan agon).
Окаменевать - ŝtoniĝadi - ne plenumita/daŭra ago, pri tio signifas sufikso -ева-; en 'kamienować' mi ankaŭ vidas -owa-.

sergejm (แสดงโปรไฟล์) 28 พฤศจิกายน 2019, 16:35:52

Rusa paĝo en vikipedio havas pli da informo:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D...

чрвjак - črvjak (?) - ĉu ĉi tie estas silaba r, kiel oni ĝin prononcu?

nornen (แสดงโปรไฟล์) 28 พฤศจิกายน 2019, 22:10:45

чрвjак - črvjak (?) - ĉu ĉi tie estas silaba r, kiel oni ĝin prononcu?
Mi konsultis tiun ĉi retejon, kaj trovis la sekvantajn detalojn:
Every syllable contains one of the following vowels: a å e ę ě i o ò u ų y or syllabic r ŕ
Do, ja estas silaba R. Bedauxrinde mi ne trovis kriterion, kiel ekscii, kiam R estas silaba kaj kiam ne. Nek mi trovis liston de permesataj silabkomencoj. Tial ŝajnas al mi, ke estas du eblaj prononcoj: unusilaba kaj dusilaba.

Kun silaba R mi supozas, ke oni prononcu /'t͡ʃr̩.vjak/ ili /'t͡ʃr̩v.jak/.
Kun nesilaba R mi supozas, ke oni prononcu /t͡ʃrvjak/.
The labials p b m f v are always hard. Before j, East and South Slavic insert an l (kuplju, sostavljenje), but in Interslavic we simply write pj, vj etc., both for reasons of clarity and regularity.
Mi kredas, ke tiu signifas, ke ankaux /t͡ʃrvlʲak/ (¿чрвляк?) estas ebla prononco.

กลับไปด้านบน