ไปยังสารบัญ

Nekredeblaĵo

จาก Zam_franca, 14 มกราคม 2020

ข้อความ 167

ภาษา: Esperanto

IgorSokoloff (แสดงโปรไฟล์) 5 กุมภาพันธ์ 2020, 19:50:12

Tamen tiu gej-junulo estas ĉarma...
Ĉu iu scias lian e-mail?

Jxusteno (แสดงโปรไฟล์) 5 กุมภาพันธ์ 2020, 20:05:59

ข้อความได้ถูกซ่อนแล้ว

Jxusteno (แสดงโปรไฟล์) 5 กุมภาพันธ์ 2020, 20:06:50

Ofte stereotipoj estas tre fortaj. Sed jen neduuma arabo:
https://youtu.be/0p7VDFFTSlU

Zam_franca (แสดงโปรไฟล์) 5 กุมภาพันธ์ 2020, 20:31:55

IgorSokoloff:Dankon pro klarigo, kamaradoj, ĉar probable krom vi ĉiuj aliaj ne kapablis kompreni, ke tio estas nur humuraĵo.
Zam_franca:sed vi ja tion scias.
Mi tre bone komprenis, ke vi nur rube trolumis.

IgorSokoloff (แสดงโปรไฟล์) 11 กุมภาพันธ์ 2020, 10:21:13

Iom miriga, preskaŭ objektiva artikoleto de Washington Post, al kiu oni forgesis aldoni kutiman "saŭcon" de anti-rusia kaj anti-ĉinia histerio.
----------
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opi...

Zam_franca (แสดงโปรไฟล์) 11 กุมภาพันธ์ 2020, 10:59:55

IgorSokoloff:Iom miriga, preskaŭ objektiva artikoleto de Washington Post, al kiu oni forgesis aldoni kutiman "saŭcon" de anti-rusia kaj anti-ĉinia histerio.
----------
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opi...
Ankaŭ mi opinias, ke ĉiu nukle-armila potenco devas restriktigi sian "stokon" da nukle-armiloj.

IgorSokoloff (แสดงโปรไฟล์) 11 กุมภาพันธ์ 2020, 22:44:34

Evidentiĝas, ke ankaŭ en kolonia, vasala Ĉeĥio haveblas klarvidaj kaj kuraĝaj homoj. Tio esperigas.
----------
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Osve...

Zam_franca (แสดงโปรไฟล์) 12 กุมภาพันธ์ 2020, 09:25:40

La EU-rezolucio estis kontraŭ stalinismo. Ja dankindas Sovetunio de la eŭropaj landoj pro helpegi al mortigi naziismon, sed ja la orientaj eŭropaj landoj ne devas admiri la sekvaĵon de tiu "liberigo"! t.e. novan totalisman reĝimon.

Fakte "sen-nazi-igo" estas eble pli tauĝa vorto ol "liber-igo".

Forgeseblas facilege la German-Sovetunia interkonsento, ĉu ne?Tamen mi ege admiras tion, kion Putino sukcesis fari : defendigi la memoron de Stalino de la eŭropaj ekstrem-dekstroj!

IgorSokoloff (แสดงโปรไฟล์) 12 กุมภาพันธ์ 2020, 11:09:38

Eŭropea Unio estas novkoloniisma aŭ eble novfeŭdisma strukturo kun siaj suzerenoj kaj vasaloj.
Siavice la tuta EU estas vasalo de la transmara suzereno.
Tamen al multaj gejropanoj plaĉas tiaj interrilatoj, kaj ili ĝoje kvakas, kontentaj pri sia prostitueca sorto.

Jxusteno (แสดงโปรไฟล์) 12 กุมภาพันธ์ 2020, 11:43:00

Zam-ideano, kelkaj homoj, kiel verŝajne la trolo, estas edukitaj en totalisma reĝimo kaj preskaŭ ĉiutage malsenigataj je tiareĝima propagandaĉo. Ĉi tio kredeble estas tre bona ekzemplo de tio ke la televido, radio kaj aliaj opinitrudiloj povas facile dikti al homoj je kio ili kredu kaj kiel ili agu. Kion la trolo havas por pravigi la amasajn elpatrujigojn de etnaj malplimultoj? Kion la trolo havas por pravigo de la amasaj metadoj en malliberejojn kaj koncenterejojn kaj tieajn mortigojn? Kion la trolo havas por justigi la ekplodigojn de preĝejoj? Kompreneble absolute nenion, sed la opinitrudiloj ŝajnas esti metintaj en la kapon de la trolo barilon kiu fortenas ĉiun "evitendan penson".

กลับไปด้านบน