ไปยังสารบัญ

Mia tradukaro

จาก Zam_franca, 5 สิงหาคม 2020

ข้อความ 2

ภาษา: Esperanto

Zam_franca (แสดงโปรไฟล์) 5 สิงหาคม 2020, 17:54:44

Mi tradukis (provis traduki) plurajn poemojn, kantojn, el la franca, la angla, aŭ foje el alilingvaj tekstoj tradukataj al la franca. Mi decidis arigi tiujn provojn de Esperantigoj tiufadene. La listo kompletiĝos paŝon post paŝo. Mi aldonas steletojn * al tiuj tradukoj, kiujn mi opinias ne tro malbonaj, kaj pli grandajn stelojn ⭐ al tiuj kiuj mi miaopinie plej neaĉe (mi ne aŭdacas diri malaĉe) sukcesis traduki.
Mi ĉefe tradukis franclingvajn poemojn, kaj verkojn de engaĝiĝintaj artistoj.

-Manifesto, de Alfonso Sastre *

- Lola de Valencio, Charles Baudelaire (Esperante Bodler') *

- Kion pripensis la du rajdantoj en la arbar', Victor Hugo *

- Se estas viro, Primo Levi *

- Tri jaroj poste, Victor Hugo

- Malsana aŭtuno, Guillaume Apollinaire (Esperante Gijom' Apoliner')

- Samulise ĝuas, Joachim du Bellay

-

- Sanga Dimanĉ', U2 ⭐

IgorSokoloff (แสดงโปรไฟล์) 8 สิงหาคม 2020, 19:29:13

Mallertaj tradukoj de senvaloraj rimaĵoj fare de memfida fuŝulo...

กลับไปด้านบน