ไปยังสารบัญ

Kiel elekti inter peni kaj provi?

จาก nw2394, 24 พฤศจิกายน 2006

ข้อความ 5

ภาษา: Esperanto

nw2394 (แสดงโปรไฟล์) 24 พฤศจิกายน 2006, 13:03:25

En la vortaro, peni kaj provi havas la saman signifon (anlge, "to try" aŭ "to attempt"). Kio estas la malsameco?

Amike, Nick

Novico Dektri (แสดงโปรไฟล์) 24 พฤศจิกายน 2006, 16:20:44

La diferencon inter la du vortoj, oni povas vidi per la signifo, kiun mi trovis en la vortaro:

peni (pen·i)
multe provi, forte labori por fari ion

provi (prov·i)
fari por vidi, ĉu oni povas fari

Du ekzemploj estas jene:

Mi provis la supon, kaj decidis ke mi ŝatis ĝin.

Mi penis iniciati Esperanto-klubon, sed mi ne sukcesis.

Se mi estas malprava, bonvolu korekti min!

Samideane,

Benjamin

T0dd (แสดงโปรไฟล์) 24 พฤศจิกายน 2006, 16:28:24

Novico Dektri:La diferencon inter la du vortoj, oni povas vidi per la signifo, kiun mi trovis en la vortaro:

peni (pen·i)
multe provi, forte labori por fari ion

provi (prov·i)
fari por vidi, ĉu oni povas fari

Du ekzemploj estas jene:

Mi provis la supon, kaj decidis ke mi ŝatis ĝin.

Mi penis iniciati Esperanto-klubon, sed mi ne sukcesis.

Se mi estas malprava, bonvolu korekti min!

Samideane,

Benjamin
Vi pravas, sed la signifo de "provi" iom fandiĝas kun tiu de "peni". Ekzemple, Reta Vortaro donas trian signifon de "provi" ĉi tiel: "Peni fari ion malgraŭ necerta sukceso". Do oni rajtas diri, "Mi provis iniciati E-klubon."

nw2394 (แสดงโปรไฟล์) 24 พฤศจิกายน 2006, 18:13:44

Dankon, Nick

kvarelcentenorvega (แสดงโปรไฟล์) 21 สิงหาคม 2020, 01:32:09

``provi``
``peni``
``klopodi``

estas ordigitaj laŭdaŭre... ``provi`` ne okupas tro da tempo, sed ``klopodi`` estas malrapide. ``peni`` troviĝas meze de ĉiuj.

กลับไปด้านบน