ไปยังสารบัญ

คำคุณศัพท์อธิบาย คุณสมบัติ, ลักษณะ, ความเป็นเจ้าของ, ความสัมพันธ์, ฯลฯ คำคุณศัพท์ในภาษาเอสเปรันโตลงท้ายด้วยตัวอักษร -A

 • longa - ยาว = มีความยาว
 • ruĝa - แดง = มีลักษณะเป็นสีแดง
 • bona - ดี = มีคุณลักษณะที่ดี
 • inteligenta - ฉลาด = มีความฉลาด, มีลีกษณะของความฉลาด
 • homa - มนุษย- = เกี่ยวกับมนุษย์
 • malaperinta - ไม่ปรากฎ = ซึ่งมันได้หายไปแล้ว

คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ และ ตัวเลขแสดงลำดับที่ เป็นคำคุณศัพท์ด้วยเช่นกัน แต่ตัวลงท้าย -A ในคำเหล่านี้จะมีความหมายพิเศษ

หลังจากตัวลงท้าย -A สามารถเติม ตัวลงท้าย -J สำหรับพหูพจน์และ ตัวลงท้าย -N สำหรับกรรม เราสามารถใช้ได้ทั้งสองตัวลงท้าย แต่จะไม่เติมตัวลงท้าย J หลัง N

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

สำหรับการเปรียบเทียบ เราจะใช้คำคุณศัพท์ร่วมกับคำจุลศัพท์ pli และ plej

การใช้คำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์มีหน้าที่หลักคือขยายคำนาม

คำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่ขยายคำ

คำคุณศัพท์สามารถทำหน้าที่เป็นคำขยายคำนามโดยตรง (โดยไม่ผ่านทางกริยา) โดยส่วนใหญ่คำคุณศัพท์ที่ขยายคำนามมักจะวางอยู่ด้านหน้าของคำนาม แต่ก็สามารถวางไว้ด้านหลังคำนาม และยังสามารถวางไว้ได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังคำนามหากมีคำคุณศัพท์หลายตัว

 • granda domo - บ้านหลังใหญ่
 • domo granda - บ้านหลังใหญ่
 • la tago longa - วันที่ยาวนาน
 • la longa tago - วันที่ยาวนาน
 • fama Franca verkisto - นักเขียนผู้มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส
 • fama verkisto Franca - นักเขียนผู้มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - ภาษาระหว่างชาติ (ชื่อเดิมของภาษาเอสเปรันโต)

คำคุณศัพท์ที่อยู่หลังคำนามมักจะเป็นคำที่ถูกเน้น

คำคุณศัพท์ที่ขยายผ่านทางกริยา

คำคุณศัพท์สามารถใช้ขยายคำได้โดยผ่านทางกริยา

 • La domo estas granda. - บ้านนั้นมีขนาดใหญ่

  Granda (ใหญ่) ขยายคำนาม domo (บ้าน) โดยผ่านทางกริยา estas (เป็น,อยู่,คือ, มี)

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. นักเขียนเหล่านี้จะมีชื่อเสียงสักครั้งหนึ่ง

  Famaj (โด่งดัง) ขยายคำนาม verkistoj (นักเขียน) โดยผ่านทางกริยา iĝos (จะกลายเป็น)

 • Mi farbis mian domon blanka. ฉันทาสีบ้านของฉันให้เป็นสีขาว

  Blanka ขยายาคำนามที่เป็นกรรม domon ผ่านทางกริยา farbis

การขยายคำประเภทอื่น

คำคุณศัพท์สามารถใช้ขยายคำนามจุลศัพท์ ตัวอย่างเช่น บุรุสรรพนามต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติจะผ่านทางกริยา

 • Mi estas feliĉa. - ฉันมีความสุข
 • Tiu estas mia. - อันนั้นเป็นของฉัน
 • Tio estas bona. - สิ่งนั้นดี
 • Ili fariĝis koleraj. - พวกเขาได้โกรธแล้ว
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. ดูเหมือนว่าทั้งคู่กำลังนอนอยู่

การใช้คำคุณศัพท์ในฐานะคำนาม

เมื่อคำคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายคำนามโดยตรง เราสามารถละคำนามนั้นได้ เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อบริบทของประโยคแสดงอย่างชัดเจนว่าคำนามนั้นสามารถละได้และไม่ทำให้เกิดความสบสัน

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  วังขององค์จักรพรรดินั้น[เป็นวังที่]งดงามที่สุดในโลก

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  ฉันไม่ต้องการซุปนี้, เอา[ซุป]อันอื่นมาให้ฉัน

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  มีคน[ผู้คน/ผู้ฟัง]มาน้อยเกินไป

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  [คน]บางคนในกลุ่มของเรามาถึงช้า

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  เราทั้งสองต้องการ[สิ่ง]แบบเดียวกัน (หรือ: เราทั้งสองต้องการเหมือนกัน)

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  คุณคือ[บุคคล]คนแรกที่ฉันได้พบเจอเช้านี้.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  ขนมปังของคุณสดน้อยกว่า[ขนมปัง]ของฉัน

 • Estas nun la dua [horo].

  ขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสอง[โมง]

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  ฉันพูด[ภาษา]ฝรั่งเศส

คำคุณศัพท์จุลศัพท์

คำจุลศัพท์บางคำสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนคำคุณศัพท์ในประโยค แต่คำเหล่านี้จะไม่มีตัวลงท้าย -A ซึ่งก็คือ คำตารางในกลุ่ม A, U และ ES, คำจุลศัพท์ ambaŭ และ ตัวเลข

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  ฉันไม่เคยเห็นถนนสายนั้นมาก่อน

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  ฉันแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งสองแล้ว

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  ชาวฮังการีสองคนและชาวแคนาดาสามคนอาศัยอยู่ที่นั่น

กลับไปด้านบน