ไปยังสารบัญ

กริยาวิเศษณ์จะแสดงถึงวิธีการ สถานที่ เวลา ปริมาณ และอื่น ๆ กริยาวิเศษณ์ในภาษาเอสเปรันโตจะลงท้ายด้วยตัวอักษร -E :

 • rapide = ด้วยความเร็ว, กระทำโดยวิธีที่เร็ว
 • bele = ด้วยความสวยงาม, กระทำในวิธีที่สวยงาม
 • urbe = ในเมือง
 • hejme = ในบ้าน
 • tage = ในวัน, ในเวลากลางวัน
 • matene = ในเวลาเช้า
 • lunde = ในทุก ๆ วันจันทร์
 • normale = โดยปกติ, ในวิธีที่ปกติ
 • multe = ในจำนวนมาก
 • alveninte = หลังจากการมาถึง

สำหรับกริยาวิเศษณ์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสถานที่สามารถเติมตัวลงท้ายกรรมการก -N สำหรับการแสดงทิศทาง: urben = "เข้าไปในเมือง" hejmen = "เข้าไปในบ้าน" และกริยาวิเศษณ์นี้จะไม่สามารถเติมตัวลงท้าย -J ของพหูพจน์ได้

สำหรับการเปรียบเทียบ เราจะใช้คำกริยาวิเศษณ์ร่วมกับคำจุลศัพท์ pli และ plej

การใช้คำกริยาวิเศษณ์

กริยาวิเศษณ์สามารถทำหน้าที่เป็นส่วนขยายภาคแสดงของกริยาได้:

 • Ili manĝas rapide. - พวกเขากินอย่างรวดเร็ว

  Rapide เป็นส่วนขยายภาคแสดงของ manĝas ซึ่งแสดงลักษณะวิธีการของการกิน

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - ในเมืองมีภัตตาคารมากมาย

  Urbe เป็นส่วนขยายภาคแสดงของ troviĝas ซึ่งแสดงสถานที่ที่พบภัตตาคาร

ส่วนขยายภาคแสดงที่เป็นกริยาวิเศษณ์สามารถขยายประโยคทั้งประโยคได้เช่นกัน:

 • Kompreneble mi iros. - ฉันจะไปอย่างแน่นอน

  Kompreneble ขยายประโยคทั้งประโยค เพราะว่ามันไม่ได้แสดงลักษณะวิธีการของการไป แต่แสดงข้อเท็จจริงที่ว่า "ฉันจะไป"

กริยาวิเศษณ์สามารถทำหน้าที่เป็นส่วนขยายโดยตรงของคำคุณศัพท์ หรือกริยาวิเศษณ์เอง หรือกริยาวิเศษณ์จุลศัพท์:

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - มันใหญ่พอแล้ว
 • Li manĝas terure multe. - เขากินมากอย่างน่ากลัว
 • Ili revenos treege baldaŭ. - พวกเขาจะกลับมาอย่างเร็วที่สุด

กริยาวิเศษณ์สามารถทำหน้าที่เป็นตัวขยายผ่านทางกริยาของกริยาสภาวมาลาหรืออนุประโยค:

 • Estas amuze labori. - เป็นการทำงานที่สนุก

  Amuze ขยายคำกริยา labori

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - การเคี้ยวมาก ๆ จำเป็นสำหรับการย่อยที่ดี

คุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์มีความคล้ายกันอย่างมาก ฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีว่าเราต้องการจะขยายคำไหนและจะต้องใช้คำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์

กริยาวิเศษณ์ที่แสดงปริมาณสามรถใช้ได้ราวกับว่าคำนั้นเป็นคำนาม: Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

กริยาวิเศษณ์จุลศัพท์

คำจุลศัพท์บางคำในภาษาเอเปรันโตสามารถทำหน้าที่เหมือนกริยาวิเศษณ์ในประโยค แต่คำเหล่านี้จะไม่มีตัวลงท้าย -E ซึ่งก็คือ คำตารางในกลุ่ม E, EL, OM, AM และ AL, คำจุลศัพท์ pli และ plej, คำจุลศัพท์ ne, คำจุลศัพท์ ĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre และ tro โดยหลักแล้วกริยาวิาศษณ์จุลศัพท์จะเป็นกริยาวิเศษณ์ปกติทั่วไป แต่ในหลักไวยากรณ์นี้เราจะเรียกว่า กริยาวิเศษณ์จุลศัพท์ จุดประสงค์เพื่อสำหรับการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างกริยาวิเศษณ์ที่มีตัวลงท้าย -E

กลับไปด้านบน