ไปยังสารบัญ

ความหมายพื้นฐานและความหมายหลักของคำบุพบท al (ถึง), el (จาก, หมดไปจาก), and ĝis (จนกระทั่ง, ขึ้นอยู่กับ) ส่อไปในเชิงทิศทาง, แต่คำเหล่านี้สามารถใช้ในความหมายอื่นๆ ได้อีกมากมายเช่นกัน:

al
เป้าหมายของการเคลื่อนที่:Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo.
ทิศทางที่ไม่มีการขยับ: Ŝi apogis sin per la mano al la muro.
บุคคลผู้ได้บางอย่าง, หรือผู้ได้/เสียผลประโยชน์จากการกระทำ: Donu al la birdoj akvon. Diru al mi vian nomon. Ŝi kombas al si la harojn. Pardonu al mi! Lia babilado malhelpis al mi fari la hejmtaskojn.
บุคคลผู้พบ/รู้สึกอะไรบางอย่าง: Ŝajnas al mi, ke vi mensogas.
เจ้าของ ฯลฯ (ร่วมด้วย aparteni): La rozo apartenas al Teodoro.
ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง:Li disrompis ĝin al mil pecoj. โดยทั่วไปเราใช้ en + การลงท้ายด้วยตัวอักษร N : Li disrompis ĝin en mil pecojn.
การเพิ่ม, การบวก ฯลฯ (ร่วมด้วย aligi, aliĝi, aldoni ฯลฯ ): Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso?
สิ่งที่เราสามารถคำนึงถึงได้เมื่ออีกสิ่งหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งเหมือน: Proksime al la angulo staris aŭto. Tiu nubo similas al ĉevalo.
el
เลื่อนออกไปจากข้างในไปข้างนอก: El la tubo fluis akvo. Li eliris el la ĉambro.
เชื้อสาย, แหล่งกำเนิด, แหล่งที่มา, สถานะก่อนหน้า, สาเหตุ: El kiu lando vi venas? Ŝi tradukis la libron el la Ĉina lingvo. El la knabo fariĝis junulo. El surprizo (= pro surprizo) li preskaŭ falis. ในการอธิบายสาเหตุ ปัจจุบันเรานิยมใช้ pro.
วัสดุ,ส่วนผสม: La skatolo estis farita el ligno. Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj.
กลุ่มหรือมวลเมื่อที่ส่วนหนึ่งหายหรือแบ่งออกไป, หรือส่วนส่วนหนึ่งจากมวลมวลหนึ่ง:El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. Trinku el la vino, kiun mi enverŝis.
ĝis
สถานที่ที่การเคลื่อนไหวผ่านไปถึงแต่ไม่ผ่านเลยไปจากนั้น: Mi akompanis ilin ĝis ilia domo.
ขีดจำกัดหรือขอบเขตในอวกาศ, บนพื้นดิน ฯลฯ: La tuta lago ĝis la transa bordo estas kovrita de glacio.
เวลา, ค่าที่วัดได้, ระดับ, อันดับ หรือ สถานะที่บางอย่างได้รับแต่ไม่ได้รับมากไปกว่านั้น: Mi laboras de frua mateno ĝis malfrua vespero. La tasko estu preta ĝis la fino de Junio. La prezo falis ĝis du eŭroj.

อีกอย่างหนึ่ง การลงท้ายด้วยอักษร N ตามหลักการของกรรม และ คำบุพบท de (ของ) เป็นตัวบ่งหน้าที่เชิงทิศทาง.

กลับไปด้านบน