ไปยังสารบัญ

สำหรับการแสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์ในส่วนต่าง ๆ ของประโยคนั้น เราจะสังเกตได้จากส่วนแสดงหน้าที่ของคำ:

กรรตุการก (nominativo)
ในส่วนแสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์บางส่วน โดยเฉพาะ ประธาน สามารถสังเกตได้จากการที่คำนั้น ไม่มี ส่วนที่แสดงหน้าที่ของคำ การละการใช้ส่วนแสดงหน้าที่ของคำนี้เราเรียกคำนั้นว่าเป็น กรรตุการก
กรรมการก (akuzativo)
ในส่วนของ กรรม หรือหน้าที่ทางไวยากรณ์ในบางหน้าที่ จะสามารถสังเกตได้โดยตัวลงท้าย N ซึ่งเราเรียนกตัวลงท้ายนี้ว่า ตัวลงท้ายของกรรมการก หรือ กรรมการก
คำบุพบท
มีหน้าที่ทางไวยากรณ์หลายประเภทที่สามารถสังเกตได้โดยคำจุลศัพท์ ซึ่งเราเรียกคำจุลศัพท์เหล่านี้ว่า คำบุพบท
กลับไปด้านบน