ไปยังสารบัญ

คำนาม คือคำที่แทนสิ่งที่เป็นรูปธรรม, นามธรรม, ผู้คน, สัตว์ต่าง ๆ, ปรากฏการณ์ต่าง ๆ, การกระทำต่าง ๆ, ลักษณะต่าง ๆ, สายพันธุ์ต่าง ๆ, บุคคลต่าง ๆ และอื่นๆ โดยคำนามในภาษาเอสเปรันโตจะลงท้ายด้วยตัวอักษร -O

 • tablo - โต๊ะ = คำนามของสิ่งที่เป็นรูปธรรม
 • hundo - สุนัข = ชื่อของสายพันธุ์สัตว์
 • saĝo - ปัญญา, ความฉลาด = คำนามของสิ่งที่เป็นนามธรรม
 • amo - ความรัก = อาการนามของความรู้สึก
 • kuro - การวิ่ง = อาการนามของการกระทำ
 • martelado - การใช้ค้อนตอก = ชื่อของการกระทำที่มีลักษณะซ้ำหรือต่อเนื่องกัน
 • Petro - ปีเตอร์ = ชื่อของบุคคล
 • Jokohamo - โยะโกะฮะมะ = ชื่อของเมือง

หลังตัวลงท้าย -O ของคำนาม สามารถเติมตัวลงท้าย -J สำหรับพหูพจน์ และ ตัวลงท้าย -J สำหรับกรรมการก เราสามารถเติมได้ทั้งคู่ แต่ไม่เติม J หลัง N

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

คุณสามารถแทนที่คำนามที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร O ด้วย เครื่องหมาย Apostrofo แต่ได้เฉพาะกรณีที่ไม่ได้มีตัวอักษร J หรือ N ตามหลัง:hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo

การใช้คำนาม

คำนามหรือวลีที่มีคำนามที่ีทำหน้าที่เป็นคำหลักในประโยคมักมีหน้าที่เป็น ประธาน, กรรม, ส่วนขยายภาคแสดง หรือคำเรียกขาน แต่คำนามหรือวลีนั้นยังสามารถทำหน้าที่เป็น ส่วนขยายที่ไม่ผ่านทางกริยา หรือส่วนขยายผ่านทางกริยา ได้ด้วยเช่นกัน

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - ผู้หญิงคนดีได้ดับความกระหายน้ำของเธอแล้ว

  วลี la bona virino ทำหน้าที่เป็นประธาน ซึ่งมี virino เป็นคำหลัก

 • Mi vidas leonon. - ฉันเห็นสิงโต

  คำว่า leonon ทำหน้าที่เป็นกรรมในที่นี้ (ดังนั้น คำนี้จึงลงท้ายตามรูปแบบของคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม นั่นคือลงท้ายด้วยตัวอักษร -N).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - ลูโดวิโค, ส่งขนมปังมาให้ฉันที

  ลูโดวิโค ทำหน้าที่เป็นคำเรียกขาน

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - มีดินสอและปากกาวางอยู่บนหน้าต่าง

  วลี sur la fenestro ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายภาคแสดงบอกสถานที่ (โดยมีคำบุพบท sur เป็นตัวบ่งบอกสถานที่)

 • La dentoj de leono estas akraj. - ฟันสิงของโตแหลม

  วลี de leono ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายแสดงความเป็นเจ้าของที่ไม่ผ่านทางกริยา (โดยผ่านทางบุพบทแทน) ของคำว่า la dentoj (โดยมีคำบุพบท de เป็นตัวแสดงความเป็นเจ้าของ)

 • Mi estas muzikisto. - ฉันเป็นนักดนตรี

  คำว่า muzikisto ทำหน้าที่เป็นคำนามตัวขยายผ่านทางกริยาของประธาน mi

คำนามจุลศัพท์

คำจุลศัพท์บางคำสามารถทำหน้าที่เหมือนคำนามในประโยคได้ แต่คำเหล่านี้จะไม่มีตัวลงท้าย -O คำพวกนี้คือ บุรุษสรรพนาม, คำตารางในกลุ่ม U และ O, ชื่อของตัวอักษรในภาษาเอสเปรันโต, ตัวเลข และคำจุลศัพท์ ambaŭ

คำคุณศัพท์บอกปริมาณก็สามารถทำหน้าที่เป็นคำนามได้เช่นกัน

คำวิสามานยนาม

คำวิสามานยนามที่ปรับตามไวยากรณ์ภาษาเอสเปรันโตแล้วจะต้องลงท้ายด้วยตัวอักษร O: Anno, Petro, Teodoro, Mario... อย่างไรก็ตาม คำวิสามานยนามที่ไม่ได้ปรับตามไวยากรณ์ภาษาเอสเปรันโตก็ยังถือเป็นคำนาม, แต่คำเหล่านั้นมักจะไม่ได้ลงท้ายด้วยตัวอักษร O: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping ในการใช้ชื่อเหล่านี้เราสามารถละตัวลงท้ายคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม ซึ่งโดยปกติต้องลงท้ายด้วยตัวอักษร N ได้, ต่อให้หน้าที่ของคำนั้นในประโยคต้องใช้ตัวลงท้ายแบบนั้นก็ตามที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ่าน คำอธิบายของตัวลงท้าย -N

กลับไปด้านบน