ไปยังสารบัญ

เกี่ยวกับเรา

lernu!: เป็นคำในภาษาเอสเปรันโตแปลว่า "โปรดเรียน, จงเรียน"

ทั่วไป

lernu!: เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีโดยมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาเอสเปรันโตและเว็บไซต์ยังเป็นเครื่องมือในกระบวนการการทดลงวิธีวิทยาทางการเรียนรู้ภาษาโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่มีครูผู้สอนและไม่ได้อยู่ในชั้นเรียน พวกเรายินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครร่วมงานกับเราเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดทางด้านเทคนิคและด้านประสบการณ์เสมอ

เว็บไซต์ยังเป็นเครื่องมือในกระบวนการทดลงวิธีวิทยาการเรียนรู้ภาษาโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่มีครูผู้สอนและไม่ได้อยู่ในชั้นเรียน พวกเรายินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครร่วมงานกับเราเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดทางด้านเทคนิคและด้านประสบการณ์เสมอ

ความเป็นมา

ความคิดเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ lernu! เป็นเหมือนสื่อกลางในการเรียนรู้ภาษาเอสเปรันโตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2000 ในการสัมมนาของEdukado@Interreto (E@I) ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และได้เริ่มทำให้เป็นรูปเป็นร่างในปี 2001 ในการสัมมนา E@I ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เช่นเดียวกัน และต่อมาในเดือนกรกฎาคม ปี 2002 โครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ESF และเว็บไซต์ก็ได้เริ่มสร้างในเดือนสิงหาคม จากนั้นเว็บไซต์ได้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมปี 2002

กลับไปด้านบน