ไปยังสารบัญ

1. ข้อกำหนด

ยินดีต้อนรับสู่ lernu! เว็บไซต์หลากหลายภาษาสำหรับเรียนภาษาเอสเปรันโต! การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ lernu! ("เว็บไซต์", "การบริการ", "ผู้ให้บริการ") ภายใต้เงื่อนไข ซึ่งคุณ ("ผู้ใช้") ได้อ่านเงื่อนไขผู้ใช้อย่างเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนั้นแล้ว โดยไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ lernu! หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นโปรดอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างตั้งใจ

การลงทะเบียน

 1. บริการบางบริการของเราสามารถเข้าใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่สำหรับการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. คุณมีสิทธิในการลงทะเบียนและติดตั้งโปรไฟล์เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
 3. การลงทะเบียนนั้นจะมีสิทธิสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป การใช้เว็บไซต์ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ในบางประเทศ 21 ปี) จะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง
 4. คุณการันตีว่าข้อมูลต่าง ๆ ของคุณเป็นความจริงและคุณจะทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 5. ในการลงทะเบียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูล (ชื่อผู้ใช้, ชื่อ, รูปโปรไฟล์ และอื่น ๆ) ที่เป็นการละเมิด เช่นเครื่องหมาการค้า และชื่อที่มีลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องการเงื่อนไขต่าง ๆ ก็จะไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดีวกัน
 6. ในการลงทะเบียนคุณจะต้องเลือกรหัสผ่านและจำต้องรักษารหัสผ่านนั้นให้เป็นความลับ
 7. คุณยอมรับเกี่ยวกับการให้ของมูลโปรไฟล์ที่เป็นสาธารณะ (เช่น ชื่อผู้ใช้, ระดับความสามารถทางภาษา, ภาษาที่ใช้, วันในการลงทะเบียน, วันล่าสุดที่เข้าใช้เว็บไซต์ และข้อมูลื่อน ๆ ตามตวามสมัครใจ เช่น รูปโปรไฟล์) ส่วนอีเมลและรหัสผ่านจะไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
 8. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้โดยการคลิกลิงก์ยืนยัน หลังจากการลงทะเบียนคุณจะได้รับอีเมลยืนยันซึ่งลิงก์จะอยู่ในนั้น
 9. หากคุณลงทะเบียนแต่ไม่มีการใช้งาน ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สมบูรณ์นั้น
 10. ผู้ให้บริการไม่ขอรับประกันการชี้ตัวบุคคลที่แทนจริงของผู้ใช้ ผู้ใช้เองจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้อื่น ๆ เอง ผู้ให้บริการขอสิทธิในการขอเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือของพิสูจน์เกี่ยวกับข้อมูลชี้ตัวบุคคลและอายุเพื่อการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลไม่มีความเคลื่อนไหว บัญชีผู้ใช้นั้นจะถูกลบ

2. การป้องกันข้อมูล

ผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ทราบดีว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นทางเว็บไซต์จึงปฏิบัติตามกฎการป้องกันข้อมูลอย่างเคร่งครัด รายละเอียดต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ ความเป็นส่วนตัว

3. สิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำ

 1. เว็บไซต์จะใช้ได้เพียงเพื่อจุดประสงค์ที่อนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น
 2. สิ่งที่ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติ มีดังนี้
  • ให้ข้อมูลที่เป็นจริงไม่ผิดเพี้ยนในโปรไฟล์และในขณะการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้อื่น ๆ
  • รักษารหัสผ่านให้เป็นความลับและไม่นำไปให้ผู้อื่น
  • รีบแจ้งผู้ให้บริการ หากพบว่ามีผู้ที่มีรหัสผ่านหรือข้อมูลที่สามารถเข้าใช้และ/หรือใช้บัญชีผู้ใช้นั้น
 3. เพียงคุณเท่านั้นที่รับผิดชอบเนื้อหาและการติดต่อสื่อสาร (ไม่ว่าจะสาธารณะหรือไม่สาธารณะ) กับผู้ใช้คนอื่น คุณต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องสิทธิและความสนใจของผู้ใช้คนอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
 4. ไม่อนุญาตให้อัปโหลด แชร์ ส่ง เชื่อมต่อ ส่งผ่าน หรือเพิ่มเติมเนื้อหา (รูปภาพ ลิงก์ โพสต์ในห้องสนทนา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นข้อความส่วนตัวและรูปโปรไฟล์) โดยวิธีการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
  • เนื้อหาที่มีการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ด้านการตั้งชื่อ ทะเบียนการค้า สิทธิบัตร สิทธิของการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม สิทธิส่วนตัวหรือการเป็นเข้าของ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการอนุญาตในเนื้อหาประเภทนี้
  • เนื้อหาลามก อนาจาร ความรุนแรง เยียดเชื่อชาติ หรือกล่าวให้ร้ายต่อกลุ่มชนชาติหรือผู้ที่เป็นศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ และเนื่อหาที่ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายการสื่สารมวลชนเยอรมัน (Jugendschutzgesetz)
  • การโฆษณาชวนเชื่อและสัญลักษณ์ขององค์กรที่ขัดต่อกฎหมาย
  • คำกล่าวที่แสดงถึงการแบ่งแยกและเนื้อหาที่ก่อกวน เหยียดหยามหรือสิ่งที่ไม่ดี
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่น (เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร) จากการติดต่อส่วนตัวกับผู้ใช้คนอื่น ๆ หรือกับผู้ให้บิรการ/ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น
  • ลิงก์ที่นำไปสู่เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย
  • โฆษณา สื่อการโฆษณา สแปม จดหมายขยะ จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิดหรือลูกหิมะ หรือการชักชวนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ซึ่งไม่ได้ขอหรือไม่ได้อนุญาต
  • เนื้อหาที่มีไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทรจัน หรือโปแกรมอื่น ๆ ที่มีผลต่อการทำงานหรือการใช้ของเว็บเพจนี้หรืออื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้
 5. การกระทำต่อไปนี้ผู้ให้จะไม่ได้รับอนุญาต
  • ใช้หรือทดลองใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้คนอื่นหรือระบบ โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ให้บริการ
  • ทำเหมือนเป็นบุคคลอื่นหรือใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อบุคคลนั้น
  • การปิดกั้นการทำงานของเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลง หรือการขัดลอกเนื้อหา รหัสโปรแกรม และ/หรือข้อมูลของเว็บไซต์ และการนำเอาเนื้อหาออกมาอย่างอัตโนมัติ หากนั้นไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้บริการขแงเว็บไซต์
 6. ผูให้บริการเว็บไซต์ของสงวนสิทธิในการลบโพสต์เผยแพร่ที่ไม่อนุญาต (ประกอบด้วย ข้อความและรูปภาพส่วนตัว) หรือบัญชีผู้ใช้ที่ไม่เป็นไม่ตามเงื่อนไขผู้ใช้ที่เป็นปัจจุบัน โดยจะกระทำเวลาไหนก็ได้และจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. การเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ

ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการให้บริการเมื่อใดก็ได้

5. การให้สิทธิ

 1. ผู้เผยแพร่เว็บไซต์นี้ให้คุณ ในฐานะของผู้ใช้ ซึ่งสิทธิ์ส่วนบุคคล ซึ่งมีความเป็นสากล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และไม่ผูกขาด ในการใช้บริการเหล่านี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้
 2. Kiel uzanto vi transdonas al la retpaĝaro, la tutmondan, ne-ekskluzivan, senpagan, transdoneblan, tempe, enhave kaj loke nelimigitan rajton, uzi la enmetitajn de vi enhavojn en ĉiuj medioj, kiujn uzas la ofertanto. La ofertanto de la retpaĝaro havas la rajton uzi tiujn enhavojn en ĉiuj medioj, publikigi, obligi, kopii, disvastigi, adapti, ŝanĝi kaj prilabori ilin.
 3. Kiel uzanto vi garantias, ke la alŝutitaj de vi enhavoj estas liberaj de rajtoj de aliuloj kaj povas esti uzataj kongrue al la punkto 5.2 Vi garantias, ke vi havas ĉiujn rajtojn kaj permesojn, kiuj estas bezonataj, por garantii la transdonon de la rajtoj de la alŝutitaj de vi enhavoj.
 4. สิทธิ์ หรือการรับประกันและการป้องกันที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเว็บไซต์ให้คุณจะไม่สิ้นสุดลงด้วยการสิ้นสุดความสัมพันธ์ของข้อผูกมัด

6. สิทธิในทรัพย์สิน

ข้อความ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ (ยกเว้นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ {lernu} และไม่อนุญาติให้ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใช้ ไม่ว่าจะในกรณีออนไลน์หรือออฟไลน์ หากยังไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร

7. อายุการใช้งานและการหยุดใช้ข้อตกลง

 1. การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียนและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่มีวันหมดอายุของการเป็นสมาชิก
 2. คุณสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผลได้ที่ https://lernu.net/th/uzanto/agordoj โดยเมื่อยกเลิกแล้วคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณ ข้อมูลที่อยู่ในโปรไฟล์ของคุณทั้งหมดก็จะถูกลบโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์เช่นกัน คุณยอมรับว่าเนื้อหาบางอย่าง (เช่น ความคิดเห็น โพสต์ หรือข้อความ) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของคุณโดยตรงอาจจะไม่ถูกลบไปพร้อมกับโปรไฟล์ของคุณ คุณไม่ได้รับสิทธิ์ให้ซ่อมแซมหรือโอนถ่ายเนื้อหาที่คุณโพสต์
 3. หากมีการหยุดใช้ข้อตกลงในกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเกิดสาเหตุที่ดี สิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ สาเหตุสำคัญข้อหนึ่งอาจจะเป็นในกรณีที่คู่กรณีได้ละเมิดข้อตกลงที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง ในกรณีนี้การหยุดใช้ข้อตกลงในกรณีพิเศษโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์จะทำให้คุณไม่ได้รับอนุญาติให้ใช้เว็บไซต์นี้อย่างถาวร นั่นหมายความว่าคุณก็จะไม่ได้รับอนุญาติให้สมัครใช้งานใหม่อีกครั้งด้วยเช่นกัน
 4. เจ้าของเว็บไซต์นี้สงวนสิทธิ์ที่จะลบบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ หากผู้ใช้นั้นไม่ได้ใช้บริการของเรานานกว่า 6 เดือน

8. ความรับผิดชอบ

 1. La ofertanto klopodas teni la funkciadon de la retpaĝaro sendanĝera, senerara kaj sekura, tamen la ofertanto ne garantias, ke la retpaĝaro en iu ajn momento estas sendanĝera, sekura kaj senerara. Krome ne estas garantio, ke ĝi ĉiam funkcios sen interrompoj, malfruoj aŭ mankoj.
 2. La ofertanto ne transprenas la respondecon pri malgravaj malobeoj de la devoj, se tio ne kaŭzas damaĝojn al vivo, korpo aŭ sano kaj se tio ne kontraŭas la garantiojn kaj postulojn de la leĝo pri respondeco pri la produkto (Produkthaftungsgesetz). Sendepende de tio krome restas netuŝita la respondeco pri malobeo de devoj, kies plenumo estas esenca por realigo de la kontraktaj interrilatoj, kaj pri kies obeo la uzantoj kutime kalkulas. La samo validas pri malobeo de devoj fare de niaj agentoj.
 3. Laŭ la leĝaj reguloj la ofertanto de tiu ĉi retpaĝaro, kiel servoofertanto ne estas devigata inspekti la transdonatajn kaj konservatajn informojn aŭ esplori cirkonstancojn, kiuj indikas kontraŭleĝan agadon. La ofertanto ne transprenas la respondecon pri enhavoj, datumoj, informoj, eldiroj, opinioj, enmetataj de la uzantoj kaj pri enhavoj en la interligitaj retpaĝaroj.
 4. Kvankam ni zorge kontrolas la enhavon, la ofertanto de la retpaĝaro ne transprenas la respondecon pri la enhavo de eksteraj paĝaroj, al kiuj povas referenci ligiloj. Pri la enhavo de tiuj retpaĝaroj respondecas plene ties funkciiganto.
 5. La ofertanto de la retpaĝaro ne estas respondeca pri enhavo kaj ĝusteco de reklamanoncoj. Pri la enhavoj de la reklamanoncoj respondecas plene la koncernaj aŭtoroj. La samo validas ankaŭ pri la enhavoj de la reklamataj retpaĝaroj. Montro de reklamanonco en la retpaĝaro ne signifas, ke la ofertanto konsentas pri la eventuala kontraŭleĝa enhavo. Pro tio respondecas sole la mendantoj aŭ kreantoj de la reklamo.
 6. Kiel uzanto vi liberigas la ofertanton de la retpaĝaro de ĉiuj postuloj, inkluzive de postuloj pro damaĝrekompenco, kiuj povas veni de aliaj uzantoj aŭ aliuloj kontraŭ la ofertanto pro vi aŭ pro la enhavoj, kreitaj de vi. La uzanto, kiuj publikigis la koncernajn enhavojn en la retpaĝaro, transprenas ĉiujn kostojn, estigitajn al la ofertanto pro malobeo de rajtoj de aliuloj, inkluzive de normalaj kostoj por jura defendo. Ĉiuj ceteraj rajtoj, ankaŭ pri rekompenco de damaĝo de la ofertanto, restas netuŝitaj.

9. ข้อสังเกตประการสุดท้าย

 1. สำหรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และสำหรับข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเพียงกฎหมายของประเทศเยอรมนีเท่านั้น สถานที่ปฏิบัติและสถานที่ที่ไม่มีการยกเว้นอำนาจในเขตอำนาจศาลหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายคือกรุงเบอร์ลิน
 2. ข้อตกลงในเวอร์ชันภาษาเยอรมันยังคงมีผลตามกฎหมาย
 3. เจ้าของเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อตกลงเวอร์ชั่นล่าสุดสามารถเข้าถึงได้ที่ https://lernu.net/th/reguloj โดยผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการติดตามดูข้อตกลงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากผู้ใช้จะต้องยินยอมในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงขึ้น
 4. ผู้เผยแพร่เว็บไซต์ให้สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์และข้อตกลงภายใต้กฎเหล่านี้แก่บุคคลที่สาม อาจจะทั้งฉบับหรือแค่บางส่วน ภายในระยะเวลาสี่สัปดาห์หลังจากที่ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 5. ข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้เผยแพร่หรือผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเข้าดูได้ที่ ติดต่อเรา

อัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อ: 1 พฤษภาคม 2016

กลับไปด้านบน