ไปยังสารบัญ

สนับสนุนพวกเรา

สนับสนุนพวกเราด้วยเงินช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเอสเปรันโต

Paypal

สำหรับการมีขึ้นของเว็บไซต์ lernu! เพียงผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์นั้นคงไม่มสามารถทำให้โครงการของเราสมบูรณ์ได้ การที่เว็บไซต์ lernu! สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากได้นั้นเราต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ที่มีราคาสูง และการที่เว็บไซต์ lernu! สามารถตามเติบโตและเป็นไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ lernu! ก็ต้องการโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามราถ และเพื่อที่ผู้ใช้สามารถมีการสนับสนุนการเรียนอย่างถารและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่ถูกต้องจากคนประสบการณ์ นั้นจำเป็นที่จะต้องมีคนประสานงานในด้านนี้ นอกจากนั้น lernu! ต้องการที่จะประชาสมันพันธ์ภาษาเอสเปรันโตให้มากขึ้น ให้รางวัลกับผู้ตั้งใจเรียนที่สุดหรือผู้ที่ร่วมช่วยพัฒนาเครื่องมือในการเรียนรู้หรือพจนานุกรมภาษาเอสเปรันโต ซึ่งทั้งหมดนี้หลีกเลี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้เลย

ด้วยเหตุนี้ การสนันสนุนของคุณไม่ว่าจะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ พวกเราขอขอบคุณจากส่วนลึกของหัวใจสำหรับผู้ที่บริจาค หากคุณมีความประสงค์ที่จะบริจาค สามารถบริจาคได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

 • บริจาคผ่านทาง PayPal โดยใช้บัตรจากทางธนาคารหรือผ่านทางบัญชีของ PayPal
 • บริจากผ่านทางบัญชีของสมาคมภาษาเอสเปรันโตสากล (UEA) ไปยัง "lern-a" โดยสั่งจ่ายไปยังสมาคม พร้อมกับส่งสำเนาไปยัง teamo@lernu.net
 • บริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารไปยังองค์กรพันธมิตรของเรา

  Kultur- und Bildungsprojekte e.V.
  IBAN: DE22 8306 5408 0004 9295 78
  BIC/SWIFT GENO DEF1 SLR
  ที่อยู่ธนาคาร
  Deutsche Skatbank
  Markt 10
  04600 Altenburg
  เยอรมัน

  Esperantic Studies Foundation
  COP STE CATHERINE CP 60502
  MONTREAL QC H1V 3T8
  แคนาดา

กลับไปด้านบน