ไปยังสารบัญ

สนับสนุนพวกเรา

สนับสนุนพวกเราด้วยเงินช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเอสเปรันโต

Paypal

La ricevitaj ĉi tie personaj datumoj estos uzataj por prilaboro de via pago. Kolekto, prilaboro, uzado kaj transdono de tiuj ĉi personaj datumoj okazas kongrue kun nia Privateca politiko.

สำหรับการมีขึ้นของเว็บไซต์ lernu! เพียงผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์นั้นคงไม่มสามารถทำให้โครงการของเราสมบูรณ์ได้ การที่เว็บไซต์ lernu! สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากได้นั้นเราต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ที่มีราคาสูง และการที่เว็บไซต์ lernu! สามารถตามเติบโตและเป็นไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ lernu! ก็ต้องการโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามราถ และเพื่อที่ผู้ใช้สามารถมีการสนับสนุนการเรียนอย่างถารและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่ถูกต้องจากคนประสบการณ์ นั้นจำเป็นที่จะต้องมีคนประสานงานในด้านนี้ นอกจากนั้น lernu! ต้องการที่จะประชาสมันพันธ์ภาษาเอสเปรันโตให้มากขึ้น ให้รางวัลกับผู้ตั้งใจเรียนที่สุดหรือผู้ที่ร่วมช่วยพัฒนาเครื่องมือในการเรียนรู้หรือพจนานุกรมภาษาเอสเปรันโต ซึ่งทั้งหมดนี้หลีกเลี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้เลย

ด้วยเหตุนี้ การสนันสนุนของคุณไม่ว่าจะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ พวกเราขอขอบคุณจากส่วนลึกของหัวใจสำหรับผู้ที่บริจาค หากคุณมีความประสงค์ที่จะบริจาค สามารถบริจาคได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

 • บริจาคผ่านทาง PayPal โดยใช้บัตรจากทางธนาคารหรือผ่านทางบัญชีของ PayPal
 • บริจากผ่านทางบัญชีของสมาคมภาษาเอสเปรันโตสากล (UEA) ไปยัง "lern-a" โดยสั่งจ่ายไปยังสมาคม พร้อมกับส่งสำเนาไปยัง teamo@lernu.net
 • บริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารไปยังองค์กรพันธมิตรของเรา

  Kultur- und Bildungsprojekte e.V.
  IBAN: DE13 8306 5408 0204 9295 78
  BIC/SWIFT GENO DEF1 SLR
  ที่อยู่ธนาคาร
  Deutsche Skatbank
  Markt 10
  04600 Altenburg

  Esperantic Studies Foundation
  COP STE CATHERINE CP 60502
  MONTREAL QC H1V 3T8

กลับไปด้านบน