До змісту

Деякі лінгвистичні елементи, котрі зазвичай не називають афіксами, тим не менш використовуються в словоутворенні особливим способом і згідно особливим правилам. Майже завжди мова в основному йдеться про словоутворення відповідно до звичайним принципам утворення комбінацій и словосполучень, але з деякою додатковою особливістю. Такі елементи можна назвати афіксними. Інші елементи є настільки часто в складових спорудах, що вони також здаються афіксами, хоча фактично повністю слідують звичайним правилам словоутворення. Такі елементи також можна назвати афіксними.

Афіксні /словоутворювальні/ корені та складові конструкції

Ось кілька прикладів звичайних коренів, котрі часто використовуються в якості афіксів.

FIN

Корінь "FIN" часто використовується як префікс, аби вказати на завершеність дії замість префіксального елемента el: finkanti, finfari, finmanĝi.

HAV, PLEN, RIĈ

Корні HAV, PLEN та RIĈ можна викорисьлвувати для уточнення значення прикметника: barbabarbhava, truatruhava, mankamankohava, amaamoplena, bruabruoplena, floraflorplena, fumafumoplena, oraororiĉa, herbaherbriĉa, sentasentriĉa.

KELK

Префіксальний елемент KELK вказує на умноженнч на невизначеність, але не занадто велике число (більш, ніж один): kelkdek = "kelkaj dekoj" (декілька десятків), kelkcent = "kelkaj centoj" (декілька сотень), kelkmil = "kelkaj miloj" (декілбка тисяч). Звертайте увагу на наголос: kElkcent, kElkmil. KELK є не коротким словом, а корінь. Тому такі слова неможна писати окремо. Пишіть не kelk dek, kelk mil, а kelkdek, kelkmil. Також замість цього завжди можна говорити і писати:kelkaj dekoj, kelkaj miloj і т.п.

Префіксальний елемент KELK означає додавання невизначеного числа (більше, ніж один):dekkelke = "dek kaj kelkaj" (десять з зайвим), 1}tridekkelk-jara = "havanta tridek kaj kelkajn jarojn" (той, що має вік в тридцять з надлишком років).

Інколи можна зустріти префіксальний елемент KELK в значенні "proksimume" (приблизно):kelkmil = "proksimume mil" (біля тисячі). Детальне використання не узгоджується з використанням даного елемента самим Заменгофом, показаним вище, і тому не рекомендується.

KELK використовується як префікс також з табличними словами на І, аби показати невизначенність: kelkiuj = "kelkaj, iuj", kelkiom = "kelke, iom". Інколи використовується форма kelkiu (без J) протилежна Iu показує точно одну індивідуальність, в той час як KELK показує більше, ніж одну.

Слова з суфіксом ON

Поєднальні слова з суфіксом ON часто використовуються як префікси: duonhoro = "duona horo, duono de horo", kvaronlitro = "kvarona litro, kvarono de litro", milonmilimetro = "milona milimetro, milono de milimetro", trionparto = "triona parto". Замість можна створити звичайні комбінації, наприклад: horkvarono (= "kvarono de horo"): Pasis certe horkvarono, antaŭ ol la floreto povis denove rekonsciiĝi. Форми як horkvarono рідкими.

Префіксальний елемент DUON інколи має спеціальне значення: "proksimume duone, nekomplete, preskaŭ": duonnuda = "preskaŭ nuda", duonkuirita = "ne komplete kuirita".

У споріднених слів DUON має два спеціальних значення. Там він показує спорідненність через одного з батьків і також спорідненність в результаті повторного шлюбу:duonfrato = 1. брат, з котрим є один спільний батько, 2. син вітчима або мачухи; duonfilo = пасинок; duonpatro = відчим; duonpatrino =мачуха.

VIC

VIC використовується як префікс, аби показати річ людини, котру замінюють або можуть заміщати щось або когось: vicprezidanto = "заступник голови", vicdirektoro = "заступник директора", vicrado = "запасне колесо".

Можна використовувати корінь VIC в якості префікса також і для позначення спорідненого зв"язку, котрий виник в результаті нового шлюбу: vicpatro, vicfilo, vicfrato. В таких DUON-словах, котрі можуть мати обидва значення спорідненої половинки, переважніщше використовувати корінь VIC для позначення спорідненого зв"язку, котрий виник в результаті нового шлюбу, а корінь DUON лише длч дійсного половинкової спорідненності.

VIR

Корінь "VIR" використовується в якості префікса для вказування на належність до чоловічої статті. Порівняйте його з суфіксом IN. Корінь "VIR" можна так використовувати лише для позначення чогось, що може мати статеву належність, і тільки в тих словах, котрі не є "чоловічими" вже самі по собі.

Корінь "VIR" використовується в якості префікса головним чином в словах, котрі означають тварин: virĉevalo, virkato, virbovo, virhundido, virbesto.

В словах, котрі означають людей, також можна використовувати корінь "VIR" в якості префікса: virhomo, virprezidanto, virsekretario. Але в "людських" словах корінь "VIR" зазвичай надають перевагу використовувати як прикметник: vira homo, vira prezidanto, vira sekretario.

Дуже часто, однак, корінь "VIR" опускається, хоча мова йдеться про звіра-самця або людину чоловічої статті.

Зверніть увагу, що самостійне слово viro (чоловік) завжди має значення "доросла людина чоловічої статті", тоді як префіксальний елемент "VIR" вказує лише на належність до чоловічої статті (але не на "людянність" та не на дорослість). Слово vira (чоловічий) або вказує тільки на чоловічу стать, або має на увазі "людянність" та дорослість, в залежності від контекста.

Афіксальні /словоутворювальні/ прийменники

Слова з префіксальним прийменником частіше за все є словами в словасполученнях. Такий прийменник додається в якості префікса до того слова, до котрого він відноситься в цілому в словосполучені.

 • sen finosenfina = без кінця, безкінцевий
 • pri amopriama = про кохання, мова йдеться про кохання
 • inter naciojinternacia = між народами, міжнародний
 • ĝis la finoĝisfine = до кінця
 • tra noktotranokti = заночувати
 • per laboroperlabori = заробляти
 • en teronenterigi = покласти в землю, закопати, зарити, похорогити
 • en amonenamiĝi (al iu) = закохатись. Також можна сказати mi enamiĝis al vi, не mi enamiĝis en vi(n). Префыксальний елемент en не выдноситься до того, кого кохають. Також можна використовувати enamiĝi je iu.
 • ekster la landoeksterlando = закордон
 • ekster la landoeksterlandano = іноземець

Префіксальний прийменник може бути також уточнювальним елементом в комбінації. В такому слові прийменник зовсім не є вказівником ролі попереднього елемента, а відноситься до чогось іншого.

 • parolialparoli = заговорити (з кимсь), звернутись
 • pagiantaŭpagi = оплатити завчасно
 • radikiĝienradikiĝi = укорінитись
 • rompiinterrompi = перервати, перебити
 • rimedokontraŭrimedo = контрміра, відповідна міра
 • sidikunsidi = засідати
 • aĉetisubaĉeti = підкупити
 • juposubjupo = нижня спідниця
 • signosupersigno = надстроковий знак

Коли використовується таке слово в реченні, прийменник, котрий використовується як префікс, часто повторюється перед тим, до чого він відноситься: Li eliris el la dormoĉambro kaj eniris en la manĝoĉambron. Але часто прийменник не повторюється перед тим, до чого він відноситься, але використовується замість цього інший прийменник: Ĝi parolas nur pri tiaj instruoj, kiuj ne kontraŭparolas al la scienco. Al место kontraŭ. Те, до чого додається прийменник відноситься, часто може з"являтись як додаток такого дієслова: La belan Saran li jam kelkfoje ĉirkaŭiris. = Ĉirkaŭ la bela Sara li jam kelkfoje (ĉirkaŭ)iris. Але часто додаток такого дієслова є щось зовсім інше, без прямого відношення до прийменника, котрий використовується як префікс: Alportu al mi metron da nigra drapo.

El

El може використовуватись як префікс, напр.: eliri = "iri el io", elbati = "bati ion el io", el (la) litoellitiĝi = "піднятись з ліжка".

Але префіксальний елемент el в складових словах використовується також в особливому значенні "повністю, до кінця, до готовності, до отримання результата, до пошкодження, до зникнення":

 • trinkieltrinki = випити
 • lerniellerni = вивчити
 • uzieluzi = використовувати, витратити, зносити

Деякы такі el-слова отримали особливе (фігуральне) значення:

 • tenielteni = витримати, стерпіти
 • pensielpensi = вигадати

Якщо існує ризик плутанини між початковим значенням частки el та її особливим "до-кінцевим" значенням, потрібно використовувати в якості префікса щось інше для вираження значення "до кінця". З цією метою використовують, наприклад tra, for, SAT и FIN. Необхідно, однак, звертати увагу на те, аби використаний корінь або частка підходили по сенсу, наприклад: trabori, trakuri, forkaŝi, satmanĝi, finkanti, finfari, finmanĝi і т.п. Це значення можна також показати кількома словами, що часто є найкращим рішенням: legi ĝisfine, kuri tra la tuta urbo, manĝi ĝis sateco, kanti ĝis la fino, kanti la tutan kanton і т.п.

Pri

В словах (з А-закінченням або Е-закінчення) прийменник pri використовується звичайним способом, напр.: pri amopriama = "коли мова йдеться про кохання", pri nutroprinutra = "коли мова йдеться про харчування".

В комбінаціях префіксальна частка pri створює перехідні дієслова. Вона або робить неперехідне дієслово перехідним, або вже з готового перехідного дієслова створює нове перехідне дієслово. Зазвичай таке pri-дієслово має початкову pri-обставину в якості додатка.

 • Li pensis pri la afero.Li pripensis la aferon. - Він думав про справу. → Він обдумував справу.

  Pensi є перехідним дієсловом, чиїм доповненням є самі думки. Pripensi є перехідним дієсловом, чий додаток це те, про що думають.

В деяких випадках таке pri-дієслово має додаток, котрий на початку не був pri-обставиною, а, наприклад, de-обставиною або al-обставиною. В таких дієсловах pri загубило своє власне значення, та використовується тільки для зміни ролей в реченнях. Pri так використовується головним чином в деяких традиційних дієсловах:

 • rabiprirabi
  • Ili rabis monon de la homoj. - Вони поцупали гроші у людей.
  • Ili prirabis la homojn (je/por mono). - Вони грабували людей (через гроші).
 • semiprisemi
  • Mi semis tritikon sur la kampon. - Я посіяв пшеницю на полі.
  • Mi prisemis la kampon (per tritiko). - Я засіяв поле (пшеницею).
 • serĉipriserĉi
  • Ili serĉis armilojn ĉe li. - Вони шукали зброю в них.
  • Ili priserĉis lin (por armiloj). - Вони ошукували їх (через зброю).
 • lumiprilumi = "кидати своє світло кудись"
  • La luno lumis en la ĉambron. - Світло світило в кімнаті.
  • La luno prilumis la ĉambron. - Світло освітило кімнату.

  Тільки щось, що саме світле, може засвітити.
  Lumigi = запалити, засвітити

Префіксальні pri в деяких випадках служавть лише для придання дієслову нового значення, котре якось відноситься до початкового значення:

 • juĝiprijuĝi = виразити схвалення або не схвалення чогось
 • ĵuripriĵuri = заприсягтись

При такому використанні частка pri подібна суфіксу UM.

Інші короткі слова з властивістю афікса.

Окрім прийменників, багато інших коротких слів також використовуються різноманітними способами в якості префіксів. Тут з"являється лише деякі важливі приклади такого використання.

Ĉi

Місцевказівне коротке слово ĉi часто використовується як префікс в словах з закінченням А або Е. Для розуміння після ĉi зазвичай використовують розділовий дефіс.

 • en tiu ĉi jaroĉi-jare - в цьому році
 • post tio ĉiĉi-poste - після цього

Помітьте, що ĉi є самостійним словом в tiu ĉi, ĉi tiu, tie ĉi, ĉi tie і т.п. В таких випадках дефіс не використовується.

Fi

Вигук fi часто використовується в якості префікса зі значенням "непрямий, огидний". Префіксальний елемент fi показує суб"єктивне обурення або маральне осудження того, що позначається наступною частиною слова.

 • homofihomo = викликаюча огиду людина
 • ŝercofiŝerco = безсоромний пошук
 • insektofiinsekto = паразит, неприємна комаха
 • famafifama = відомий з поганої сторони, маючий дурну славу

Префіксальний елемент fi та суфікс AĈ мають східне значення. Елемент fi більш суб"єктивний. Він виражає обурення та неприязнь. Елемент AĈ більш об"єктивний. Він вказує на непридатність та погану якість.

For

Коротке слово for (зі значенням масцезнаходження та руху) часто використовується в якості префікса в словах, котрі означають дію: foriri, foriro, forkuri, forkurado, forfali, forĵeti, forŝiri, forpermesi, fortimigi, forargumenti, forbuĉi, fordormi, foresti, foresto. Всі такі слова є цілком нормальними комбінаціями. Часто можна також використовувати елемент de в цих словах: forŝirideŝiri, forprenidepreni, fortranĉidetranĉi. Але елемент for надає більш "сильне" значення.

Mem

Префіксальний елемент mem має два різних значення: 1. "без допомоги когось іншого": memvole, memlerninto, memdisciplino, memstara, memkompreneble. 2. "собі самому, про себе самого": memestimo, memamo, memdefendo, memmortigo, memportreto, memofero. Якщо мається на увазі значення "себе самого", можна також використовувати елемент sin в якості префікса.

Ne

Префікс ne показує відсутністю, недолік чогось (наприклад властивості):neĝentila, nelonge, nefermita, nematura, nelerta, nekomprenebla, nelegeble, nekredebla, nejudo = "людина, котра не є євреєм", ne-Kopenhagano = "людина, котра не виживе в Копенганені".

Sin

Займенник si з закінченням N часто використовується в якості превікса замість mem в значенні "себе самого": sinfido, sindefendo, singarda, sindona.

Sin як самостійне слово використовується для третьої особи. Але як префікс sin воно також використовується для першої та другої особи: Kontraŭ s-ro K. mi estos singarda. = Mi gardos min kontraŭ s-ro K.

Sin-слова, котрі утворюються з інфінітивних виразів: sin defendi → [sin defendi]-(дія)-О → sindefendo = "самозахист"

Таке sin-слово може мати будь-яке закінчення, крім дієслівного. При бажанні використовувати дієслівне закінчення необхідно повернутись до початкового словосполучення, де sin є окремим словом. Якщо елемент sin не відноситься до третьої особи, йому необхідно замінити на min, nin або vin в відповідності до сенсу.

 • ŝia sindefendoŜi defendas sin. - її самозахист → Вона захищає себе.
 • ilia sindefendoIli defendas sin. - їх самозахист → Вони захищають себе.
 • mia sindefendoMi defendas min. - мій самозахист → Я захищаю себе.
 • nia sindefendoNi defendas nin. - наш самозахист → Ми захищаємо себе.
 • via sindefendoVi defendas vin. - твій самозахист → ти захищаєш себе.

В таких словах зберігається N-закінчення елемента sin. Однак зазвичай N-закінчення (також, як і J-закінчення) випадає зі складових слів.

Назад до початку