До змісту

Anstataŭ

Прийменник anstataŭ (замість); замінюючи, заміщаючи кого-що-небудь:

 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Замість кави він дав мені чай з цукром, але без вершків.

  Він не дав кави, а чай. Роль кави (як напою) виконав чай.

 • Kiam mortis Jobab, ekreĝis anstataŭ li Ĥuŝam el la lando de la Temananoj. - Коли помер Йобаб, королем замість нього став Хушам з країни Темананів.
 • Anstataŭ matene, mi nun hejtados la fornon tagmeze. - Замість ранку я тепер топлю піч в обід.

  Я більше не топлю вранці, а в обід.

 • Anstataŭ ĉia respondo la maljunulino nee skuis la kapon. - Замість всілякої відповіді, старенька заперечливо покачала головою.

  Вона не дала справжньої відповідді, але погойдування головою послужило як відповідь.

 • Ĉu mi ne helpu vin, anstataŭ tio, ke vi sola faru la tutan laboron? - Може вам допомогти, замість того, аби ви один робили всю цю роботу?

  Зараз наміри в тому, що ви один будете робити всю цю роботу. Чи не варто мені замість цього допомогти вам?

 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - Замість того, аби кожен вчив різні мови, краще би всі вивчили одну й ту ж мову.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - Інші качки надали перевагу пливти в каналі, замість того, аби відвідати її.

Krom

Прийменник krom (крім) показує річ, котру розглядають окремо. Це базове значення на практиці перетворюється в два значення: вийняткове krom та додаткове krom.

Вийнятковий krom

Вийнятковий krom показує щось, через що інша частина в реченні не є дійсною. Якщо речення стверджувальне, значення вийняткового krom є негативним. Таке стверджувальне речення зазвичай включає в себе ĉiu(j), ĉio або tuta:

 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. - Там були всі мої брати крім Петра.

  Петр не був там.

 • Ĉio en ŝi estis juna kaj almenaŭ ŝajne serena, krom la frunto. - Все в ній було молодо і принаймні здавалося безтурботним, за винятком лоба.

  Лоб не був таким

 • La tuta teksto estas korekta, krom unu frazo. - Весь текст вірний, окрім одного речення.

  Одне речення не було невірним.

Якщо речення є негативним (з ne, NENI-словом або sen), тоді значення krom стверджувальне:

 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - В залі нікого не було, окрім нього та його нареченої.

  Він та його наречена були там.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. - Нема Бога крім Мене.

  Я єдиний Бог, котрий існує.

 • En la lastaj monatoj mi, krom miaj profesiaj bezonoj, preskaŭ neniam eliras el la domo. - В останні місяці я за вийнятком професійних потреб, майже ніколи не виходжу з дому.

  За випадком професійних потреб я виходжу. (Для зрозумілості можно сказати krom pro miaj profesiaj bezonoj, але дивіться після тут anstataŭ kaj krom + aliaj rolmontriloj.)

 • Marta kuŝis sur la malmola litaĵo sen ia alia sento krom morta laciĝo. - Марта лежала на жорсткому ліжку без якихось інших відчуттів, окрім смертельної втоми.

  Вона відчуває тільки смертельну втому.

 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Я нічого більше не вимагав, окрім того, аби мені показали відданість та повагу.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - Немає іншого добра для людини, окрім як їсти та пити.

Додатковий krom

На відміну від попереднього значення, додатковий krom не заперечує, а показує щось, що має місце бути. Також прийменник не робить залишену частину речення. Зазвичай ankaŭ (також може бути ankoraŭ або ) присутні для того, аби посилити додатковий сенс:

 • Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. = Aldone al Petro ankaŭ ili estis tie. - Крім Петра там також були всі інші мої брати. = В додаток до Петра вони також були там.
 • Per pruntedono ofte oni perdas krom sia havo ankaŭ la amikon. = Aldone al tio, ke oni perdas sian havon, oni perdas ankaŭ la amikon. - Коли даєш в борг, то частіше губиш крім своїх грошей також і друга.= В додаток до того, що гублять свої гроші, гублять також гроші і друга.
 • La luno ne leviĝis ankoraŭ sufiĉe alte, krom tio estis iom da nebulo. = Aldone al tio, ke la luno ne leviĝis sufiĉe, estis ankaŭ iom da nebulo. - Місяць не зійшов ще достатньо високо, крім того було трохи хмарно. = В додаток до того, що місяць не піднявся достатньо, було трохи хмарно.
 • Krom Karlo, venis lia tuta familio. = Aldone al tio, ke venis Karlo... - Крім Карла, прийшла навіть вся його сім'я. = В додаток до того, що прийшов Карл...
 • Krom tio, ke li venis malfrue, li kondutis tre malbone. - Крім того, що він прийшов піздно, він навіть поводив себе погано.

Небезпека помилкового розуміння

Зазвичай контекст достатньо ясно показує про що йдеться мова: про додатковий й або вийняткової ролі речення krom. Якщо в реченні є ankaŭ, ankoraŭ або , тоді krom виконує додаткову роль.Якщо такого слова немає і речення є негативним. krom є вийнятковим. Для повного розуміння можна для виключного значення використовувати kun escepto de, escepte de, escept(int)e + N-закінчення, або ekskluzive de. Для додаткового значення можна використовувати aldone al, inkluzive de.

Anstataŭ та krom + інші показники ролі

Anstataŭ та krom є особливими прийменниками, тому що вони не вказують роль члена речення. Вони лише вказують, що щось виконує роль іншого або щось мається на увазі окремо від іншого. Зазвичай з контексту зрозуміло що когось замінює або щось мається на увазі окремо. При необхідності можна додати інші вказівники (прийменник або N-закінчення), котре вказують дійсний член речення:

 • Li faris tion pro ŝi anstataŭ pro mi. - Він зробив це через неї, а не через мене.

  Якби використовували anstataŭ mi, то речення мало би наступний сенс: він зробив це замість мене. Pro вказує, що займенник mi відіграє роль "причини" і що вона (дівчина) замінює мене в цій ролі.

 • Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmon. - Петро вдарив Павла замість Вільяма.

  Петро вдарив не Вільяма, а Павла. Порівняйте з: Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmo. = Ne Vilhelmo, sed Petro batis Paŭlon. - Петро вдарив Павла замість Вільяма. = Не Вільям, а Петро вдарив Павла.

 • Ili veturis al Londono anstataŭ al Bath. - Вони поїхали в Лондон замість Бата.
 • Kiu alportas oferojn al dioj, krom al la Eternulo sole, tiu estu ekstermita. - Кожен, хто приносить жертву богам, окрім одного Господа, да буде знищений.

  Без al сенс речення був би таким, що тільки Господь може здійснювати жертвоприношення богам, не будучи знищеним. Al необхідно для того, щоб показати, що Господь є отримувачем жертвоприношень.

 • Neniu rajtas uzi la novan aŭton, krom en la okazo, se mi tion diros. - Ніхто немає право використовувати новий автомобіль, за вийнятком випадку, коли я скажу про це.

  En вказує, що okazo є сучасною обставиною.

 • Krom Vilhelmon Petro batis ankaŭ Paŭlon. - Окрім Вільяма Петр вдарив також і Павла.

  N-закінчення після прийменника krom зазвичай завжди лишній, хоча не є помилкою в таких реченнях і не приводить до плутанини. Тут положення ankaŭ усуває недорозуміння. Порівняй: Krom Vilhelmo ankaŭ Petro batis Paŭlon. = Krom ke Vilhelmo batis Paŭlon, ankaŭ Petro faris tion. - Крім того, що Вільям вдарив Петра, Петро також зробив це.

Також можна використовувати інфінітив:1}...anstataŭ fari tion pro mi. ...anstataŭ peti de vi... - ...anstataŭ bati Vilhelmon. - ...anstataŭ veturi al Bath. Krom bati Vilhelmon...

Самостійне використання

Якщо ви хочете самостійно використати anstataŭ або krom самостійно, без слова, до котрого відносяться ці прийменники, тоді потрібно додати закіняення прислівника: anstataŭe = "anstataŭ tio"; krome = "krom tio":

 • Li ne donis al mi kafon. Anstataŭe li donis teon. = Anstataŭ kafo... - Він не дав мені каву. Замість цього він дав мені чай.
 • Krome vi devas pagi por matenmanĝo. = Krom tio, kion vi jam pagis... - Крім цього ви повинні заплатити за сніданок.

Також можливе використання закінчення прикметника: Ni devis almeti la anstataŭan radon. = ...tiun radon, kiu servas anstataŭ alia rado. - Ми повинні були поставитти запасне колесо.=...те колесо, котре використовується замість іншого колеса. Vi devas pagi kroman kotizon. = ...plian kotizon, krom tiu kotizo, kiun vi jam pagis. - Ви повинні заплатити додаткову оплату.= додоткову оплату, крім тієї оплати, котру ви вже внесли.

Krome та kroma завжди мають додатковий сенс і ніколи не винятковий.

Назад до початку