До змісту

Використання апострофа замість закінчення О

Закінчення іменників -Про можна опускати. Тоді замість закінчення використовується апостроф. Закінчення можна замінити апострофом тільки тоді, коли в закінченні немає -j та -N. При вимові наголос залишається на місці та падає на то й самий голосний звук:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Неможна використовувати апостроф замість закінчень A, E або закінчення дієслова. Також необхідно звернути увагу, що неможна замінити апострофом закінчення ON, OJ або OJN. Har' (волосся) теж саме що і haro, й ніколи не haron, haroj або harojn.

В цих табличних словах, закінчуючих на O, останні "o" не є закінченнями й тому не може бути замінено апострофом. Таким чином неможна використовувати апостроф в наступних прикладах: ki', ti', i', ĉi', neni' замість kio, tio, io, ĉio, nenio.

Використання апострофа в артиклі la

Голосний звук "а" в визначальному артиклі la може бути відкинутий та замінений апострофом. → l'. Це скорочена форма краща для використання тільки після прийменників, котрі закінчуються на голосну:ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Звільни нас, Боже, від диких норманів.

Зверніть увагу, що l' написано як окреме слово de l' maro (ne de l'maro', ні del' maro).

Використання апострофа в поезії

Апостроф головним чином використовується в поезії для того, аби уникнути зайвих голосних.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

В звичайній мові опостроф використовують рідко. В розмовній мові ледь ви зможете зустріти використання апострофа.

Dank' al

Апостроф також традиційно використовується в наступних виразах dank' al (завдячуючи (кому, чому)), котрі показують причини чогось хорошого, = "pro la (favora) influo de" (через (прихольний) вплив). Dank' al використовують достатньо часто, в тому числі й в розмовній мові.

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Так, завдяки Богу, все в доброму порядку.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Завдяки його заняттям, я успішно склав іспит.

В тому ж значені можна також використовувати danke al.

Un'

При рахунку такту, ритму і т. п., можна використовувати скорочену форму в цифрі unu:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Раз! два! раз! два! - Марширували солдати.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - "Раз, два, три, чотири", він голосно порахував.

Un' може з'являтися тільки автономно, так само як вигуки, що було показано на прикладі попередніх речень. Вони не можу з'явитися в звичайних реченях. Не можливо сказати напр.: Mi havas nur un' amikon. (у мене тільки один друг). Єдиний можливий варіант: Mi havas nur unu amikon.

Назад до початку