До змісту

Прийменник da пов'язує кількісне речення з іменником, котрий вказує щось "речове" (щось неорганічне і невизначене):

кількість "речовина"
unu kilogramo da pano
litro da lakto
skatolo da rizo
amason da komencantoj
du milionoj da rubloj
iom da valizoj
tiom da feliĉo
multe da problemoj

Кількісне речення вказує, як багато є чогось. Воно може бути іменником, кількісним прислівником або кількісної часткою.

"Речове" вираз показує з чого складається кількість:

 • En la botelo estas litro da lakto. - В пляшці літр молока.
 • Ŝi aĉetis faskon da ligno. - Вона купила в'язку дров.
 • Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn da longo. - Ця ріка має довжину двісті кілометрів.
 • Mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Я ніколи не беру з собою багато речей.
 • En la urbo troviĝas multe da aŭtoj. - В місті знаходиться безліч автомобілей.
 • La riĉulo havas multe da mono. - Багач має багато грошей.
 • Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli. - У нього більше грошей, ніж він може порахувати.

Числівникиодин, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, сто, тисяча — не потребують da. Ці числівники використовуються як визначення іменника:

 • Tie loĝas du Esperantistoj. - Там живуть два Есперантиста.
 • Mi havas cent pomojn. - Я маю сто яблук.
 • Tiu ĉi vilaĝo havas du mil loĝantojn. - В цьому селі живе дві тисячі мешканців.

Іменники як мільйон, мільярд, десятка і сотня потребують прийменник da:

 • Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj. - В цьому місті мешкає мільйон мешканців.
 • En la kesto estas cento da pomoj. - В ящику сотня яблук.

Зазвичай da ставиться одразу після кількісного виразу, але буває що прийменник da стоїть один. В такому випадку кількісний вираз знаходиться в іншій частині речення (непрямий порядок слів). Інколи така кількість виразів тільки мається на увазі і не присутня в реченні:

 • Da ŝafoj kaj bovoj li havis multe. = Li havis multe da ŝafoj kaj bovoj. - Овець та корів у нього багато.
 • Da pulvo ni havas kiom vi volas. = Ni havas tiom da pulvo, kiom vi volas. - Дощу зараз у нас скільки хочеш.

Не використовуйте закінчення N після da

Після прийменника da ніколи не використовують N-закінчення. Предмет, в виразах з прийменником da, ніколи не є доповненням присудка. Кількісний вираз перед da може бути доповненням: Li portas multon da valizoj. - Він несе багато валізи.

Але кількісні вирази часто є кількісними прислівниками, котрі не можуть мати закінчення N, навіть коли він відіграє роль доповнення:

 • La riĉulo havas multe da mono. = La riĉulo havas multon da mono. - Багач має багато грошей.

  Не можна: La riĉulo havas multe da monon.

 • Kiom da pano vi volas? = Kiel grandan kvanton da pano vi volas? - Скільки хліба ви хочете? - Яку кількість хліба ви хочете?

  Не можна: Kiom da panon vi volas?

Коли не можна використовувати da

Якщо мова йде не про кількість, міру або число, а наприклад про вид спорту, тоді замість da потрібно використовувати de:

 • Ni manĝis specon de fiŝo. - Ми їли сорт риби.

  Слово speco ніколи не може виражати кількість, міру або число. Таким чином ніколи не говоріть speco da....

 • Ĉe ni estas manko de akvo. - В нас не є достатньо води.

  Слово manko ніколи не виражає кількість, міру та число.

 • Pro perdo de kuraĝo ili ne venis. - Через втрату мужності вони не прийшли.

  Слово perdo ніколи не виражає кількість, міру та число.

Ніколи не використовуйте da по відношенню до прикметника, навіть якщо він виражає кількість, міру та число:

 • Ni renkontis multajn homojn. (= Ni renkontis multe/multon da homoj.) - Ми зустріли безліч людей.

  Числівникові прикметники multa(j) (багато), kelka(j) (декілька), pluraj (багато) й т.п. використовуються без прийменника da.

 • La botelo estas plena de/je akvo. - Пляшка повна води.

  Прикметник plena в будь-якому випадку не показує кількість, а стан. Також прислівник plene не показує кількість: Tie estas plene de/je homoj. Ніколи не кажіть plena da... або plene da....

 • Tie ni trovis ĉambron plenan de/je rubaĵoj. - Там ми знашли кімнату повну сміття.

Члени речення з визначальними словамиla, tiu, ĉiu, власними займенниками... - є визначальними. Отже не потрібно використовувати da в цих випадках, а прийменники de або el:

 • Ni manĝis iom de/el la pano. - Ми з'їли трохи хліба.
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el tiuj vinoj. - Вони купили кілька пляшок тих вин.

Власні займенники зазвичай показують одну або безліч визначених осіб. В цьому випадку не використовуйте da перед власними займенником, а використовуйте прийменники deel:

 • Ni manĝis iom de/el ĝi (= el la pano). - Ми з'їли трохи його (= хліба).
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el ili (= de/el tiuj vinoj). - Ми купили кілька пляшок їх (= тих вин).

Якщо кількість або потрібне число вже вказується числівником або прикметником, замість da потрібно використовувати de или el:

 • Ŝi pagis kotizon de cent eŭroj. - Вона заплатила внесок сто євро.

  Слово kotizo в будь-якому випадку не показує кількість. Можливо також ŝi pagis cent eŭrojn da kotizo.

 • Ni gustumis tre multe de unu vino. - Ми скуштували занадто багато одного вина.
 • Ili manĝis ĉiom de/el tuta bovo. - Вони з'їли всю корову.
 • Li trinkis iom de/el kelkaj bieroj. - Він випив кілька сортів пива.

Якщо іменник в однині вже само вказує кількість, й не потрібно використовувати da:

 • Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro. - Один день - триста шістдесят п'ята або триста шістдесят шоста частина року.

  Слово рік зрозуміло показує обмежений відрізок часу.

 • Ili fortranĉis duonon de centimetro. - Вони відрізали половину сантиметра.

Деякі слова іноді виражають кількість, іноді щось інше. В цьому випадку можна використовувати da або інший прийменник в залежності від сенсу:

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino; glaso da vino estas glaso plena je vino. - Склянка вина - це склянка, в котрій знаходилось вино або склянка, котра використовується для вина, склянка вина (з прийменником da) - це стакан повного вина.

  Glaso вказує то предмет, то кількість.

 • Ili konstruis grandan reton da/de komputiloj. - Вони створили велику мережу комп'ютерів.

  Якщо вираз велика мережа вказує, скільки комп'ютерів, було, тоді потрібно сказати da komputiloj. Але якщо grandan reton показує яким чином комп'ютери співвідносяться (в формі великої мережі), тоді потрібно говорити de komputiloj.

Використання da таким чином залежить від того, що мовець хоче сказати. Щоб допомогти собі, можно уявити питання, на котре речення, котре ви хочете сказати, було б відповіддю:

 • Kiom da soldatoj estis? — Estis grupo da soldatoj! - Скільки солдатів було? - Була група солдат!
 • Kia grupo ĝi estas? — Ĝi estas grupo de soldatoj! - Яка група була? - Це була група солдатів!
 • Kiom da rozoj vi volas? — Mi volas bukedon da rozoj! - Скільки троянд ви хочете? - Я хочу букет троянд!
 • Kian bukedon vi volas? — Mi volas bukedon de rozoj! - Який букет ви хочете? - Я хочу букет троянд!

Потрібно бути уважним, у виборі між прийменниками (→ da), и (→ de). Grupo da soldatoj це в першу чергу солдати (кількість). Grupo de soldatoj тут в свою чергу важніше показати, що це група (котра складається з солдат), а не кількість. Bukedo da rozoj показує скільки троянд (букет троянд). Bukedo de rozoj (або bukedo el rozoj) тут важливо, що це букет букет (котрий складається з троянд).

Використання прийменника da небагато змінилось за роки існування Есперанто. Тому в старих текстах можна знайти da там, де повинен бути прийменник de або el.

"Da-їзм"

В розмовному Есперанто розповсюджився невірний спосіб використання da, котрий називається "da-їзм". В цьому використанні прийменника da відсутнє подальше слово (слова), чию роль він повинен вказати. Da припинив би прийменником. В цьому випадку da вказує тільки те, що попереднє слово було кількісним:

 • Mi havas multe da.
 • Kiom da vi volas? Da тут ні відноситься до займенника vi.
 • Ili kunportis tiom da, ke ĉiu povis ricevi iom da.

В цьому винні безліч підручників, котрі говорять, що da якби належить до попереднього слова. Але da, в першу чергу, належить до слова, котре стоїть після нього.

Деякі стверджують, що це використання поданого прийменника відносяться до нормального розуміння недостатнього слова через контекст:

 • Mi havas multe da mono.Mi havas multe da. - В мене багато грошей.
 • Kiom da viando vi volas?Kiom da vi volas? - Скільки м'яса ви хочете?

Коли мова йде про таке розуміння через контекст, то зазвичай необхідно прибрати прийменник: Li estas instruisto de lingvoj.Li estas instruisto. Чи не: Li estas instruisto de. Тому, якщо є бажання або необхідність відпускати слово, котре слідує за прийменником da, тоді не потрібно зовсім використовувати da, котре також варто відпустити.

Просто говоріть: Mi havas multe. Kiom vi volas? Ili kunportis tiom, ke ĉiu povis ricevi iom. Такі слова, як multe, tiom та iom є кількісними самі по собі. Вони можуть обходитись без da, аби показати кількісне значення. Однак, якщо ви хочете показати з чого складається ця кількість, тоді потрібно використати da, але обов'язково з іменником після.

Назад до початку