До змісту

Деякі частки з'являються в парах або багаторазово, несучи спеціальне значення. Такі частки звуться комбінованими.

Kaj... kaj

Подвійне або багаторазове використання союзу kaj використовується, аби показати наполеглевість та емоціональність прикрасити вимову. Тоді союз kaj ставлять перед усіма пов'язаними речами, у тому числі і перед першою. В розмові зазвичай робиться акцент на kaj:

 • Kaj Petro kaj Karlo laboras. - І Петро І Карл працюють.

  Наполягати на тому, що не тільки один працює, а обидва.

 • Kaj pluvas kaj blovas. - І дощ і вітер.

  Наполягати на тому, що обидва явища відбуваються.

 • Petro kaj fumas kaj drinkas. - Петро палить та п'є.

  Наполягати на тому, що він дійсно робить обидві дії.

 • Kaj ilia amo, kaj ilia malamo, kaj ilia ĵaluzo jam de longe malaperis. - І їх любов, і їх ненависть, і їх ревнощі вже давно зникли.

  Наполягати на тому, що всі три речі зникли.

Nek... nek

Звичайно nek значить "а також ні". Кілька nek значить "і ні". Комбінована частка nek те ж саме, що і kaj... kaj плюс заперечення:

 • Mi renkontis nek lin, nek lian fraton. = Mi kaj ne renkontis lin, kaj ne renkontis lian fraton. - Я не зустрів ні його, ні брата. =... Я і не зустрів його, і не його брата.
 • Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne. = Kaj ĝojo, kaj malĝojo ne daŭras eterne. - Ні радість, ні печаль не тривають вічно.=...І радість, і печаль не тривають вічно.
 • Ŝi estis muta, povis nek kanti nek paroli. = Ŝi kaj ne povis kanti, kaj ne povis paroli. - Вона була нічою, не могла ні співати, ні говорити.=...Вона і не могла співати, і не могла говорити.

Aŭ... aŭ

Багаторазове вказує, що надані альтернативи є єдиними можливими. Повина бути одна з них і ніяка інша. В мові зазвичай роблять акцент на :

 • Nun ni devas venki morti! - Зараз ми повинні або перемогти або померти.

  Ми не можемо зробити ці дві речі, і ми не можемо зробити щось інше, крім цих двох альтернатив.

 • vi faris grandan eraron, mi ĉion miskomprenis. - Або ви зробили велику помилку, або я все не так зрозумів.

  Немає іншої альтернативи.

 • Oni povus diri, ke ŝi forgesis ĉion en la mondo, ŝi ne havis forton, por iri pluen. - Могли би сказати, що або вона забула все на світі, або у неї не було сил, аби йти далі.

Jen... jen

Звичайне jen викликає увагу до чогось. Подвійне або багаторазове використанняjen має інше значення, вводяться альтернативи, котрі чергуються, або можливості, котрі дійсні почергово. Jen... jen = iufoje... alifoje:

 • Jen mi ardas de varmego, jen mi tremas de frosto. - То я палаю від спеки, то я трясуся від холоду.

  Два стани чергуються. Іноді мені спекотно, іноді мені холодно.

 • Ŝia vizaĝo aperigis jen mortan palecon, jen koloron de sango. - Її обличчя виражало то смертельну блідність, то колір крові.

  Обличчя змінювалось.

 • Mario videble havis deziron jen koleri, jen ridi, jen premi la manon al tiu ventanimulo. - Марія, в очевидь, мала бажання то злитись, то потиснути руку цьому легковажному чоловіку.
 • Li okupadis sin jen per tio, jen per alio. - Він займав себе то одним, то іншим.

Ju... des

Ju та des завжди використовуються разом з pli або malpli. Ju та des разом показують, що один pli-вираз залежить від іншого. Ju-вираз показує те, що керує. Вираз з des показує те, що залежить:

 • Ju pli da mono ni havos, des pli rapide kaj bone iros kompreneble nia afero. - Чим більше грошей у нас буде, тим швидше і добре буде йти, звісно що, наша справа.

  Якщо грошей буде більше, тоді швидкість і доброзичливість будуть більші.

 • Ju pli alte staras la lingvo, des pli rapide progresas la popolo. - Чим вище стоїть мова, тим скоріше прогресує народ.

  Розвиток народу залежать від рівня його мови.

 • Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo. - Чим більше галасу, тим менше задоволення.
 • Ju pli grandaj ili fariĝis, des malpli ili volis tion toleri. - Чим більше вони ставали, тим менше вони хотіли це терпіти.

  Коли вони виросли в розмірі, вони зменшились в терпінні.

 • Ju pli klare vi elparolas, kaj ju malpli da malfacilaj vortoj vi uzas, des pli bone oni komprenas vin. - Чим ясніше ти пояснюєш і чим менше складних слів ти використовуєш, тим краще тебе розуміють.

  Ріст зрозумілості і зниження чисел складних слів є причиною покращення розуміння.

Іноді частка des з'являється одна, без ju. Тоді ju-вираз лише котрий мається на увазі:

 • La saloneto ne estis vasta, tial des pli frapis la okulojn la eleganteco de ĝia aranĝo. - Меланька вітальня не простора, тому тим більш кидається в око елегантність її влаштування.

  Мається на увазі наступна ідея: Ju pli malvasta estas eleganta salono, des pli la eleganteco frapas la okulojn. - Чим більш простора елегантна гостьова, тим більш елегантностф кидаються в очі.

Одна частка des часто може бути замінена на tiom.

В деяких мовах використовують одне й теж слово для залежності та управління pli-виразів. Це неможливов Есперанто. Ju... ju не має сенсу. Управляюча (mal)pli-вираз повинен мати ju, і залежна (mal)pli-вираз - des. Не говоріть: Ju pli rapide vi revenos hejmen, ju pli bone. - Чим швидше ти вернешся додому, тим краще. Говоріть: Ju pli rapide vi revenos hejmen, des pli bone. -Чим швидше ти вернешся додому, тим краще. Звісно також des... des неможливо. Але можна використати кілька ju-виразів, котрі разом управляють одним або більшістю des-виразами: Ju pli zorge kaj ju pli malrapide vi faros la laboron, des pli kontenta kaj des pli ĝoja mi fariĝos. Чим ретельніше і чим повільніше ти будеш працювати, тим більш задоволеним та радісним я стану.

Назад до початку