До змісту

Pli, plej

Щоб показати ступінь порівняння використовують pli або plej, котрі зазвичай описують прийкметники або прислівники, а також інші слова.

Pli

Pli показують, що описана властивість, спосіб, дія або щось схоже, перевершує щось інше, з чим іде порівняння. Аби показати, що pli-вираз перевершує, використовують частку ol:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Папір дуже білий, але сніг біліший.

  Білизна сніга перевершує білизну папіру.

 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. - У мене більш свіжий хліб, ніж у тебе.

  Свіжість мого хліба перевершує свіжість твого хліба.

 • Nu, iru pli rapide! - Ну, іди швидше.

  Нехай ваша швидкість перевершує нинішню швидкість.

 • Du homoj povas pli multe fari ol unu. - Дві людини можуть зробити більше, ніж одна.

  Кількість, котру можуть зробити дві людини, перевершує кількість, котру може зробити одна людина.

 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. - Мій брат сказав Степану, що він любить його більше, ніж себе самого.

  Брат любить і Степана, і себе самого, але його любов до Степана перевершує його любов до себе.

 • Mieno lia montris pli suferon, sed ne koleron. - Вираз його обличчя більше показує страждання, а не злість.

  Вираз обличчя показує різноманітні речі, але страждання воно показує більше.

 • Ĝi eĉ unu minuton pli ne povus elteni. Pli = pli longe. - Він навіть одну хвилину не може витримати. (Він більше однієї хвилини не може...)
 • Restas ĉirkaŭ dek personoj, ne pli. Pli = pli multaj. - Залишилось близько десяти чоловік, не більше.

Не плутайте pli з часткою plu, котра показує, що дія або стан не припиняються і продовжуються тривати. Plu - тимчасова частка: Tenu ankaŭ plu ĝin en sekreto. = Ne ĉesu teni ĝin en sekreto. - Тримай також далі це в таємниці.= Не припиняй тримати це в таємниці. Daŭrigu teni ĝin en sekreto. - Продовжуй тримати це в таємниці. Ni ne ĉesis labori, sed plu faris niajn taskojn. - Ми не припиняли працювати, але далі робили наші завдання. Mi plu amos vin ĝis la morto. - Я буду і далі любити вас до смерті.

Pli може показувати час, тільки якщо інше тимчасове слово присутнє або мається на увазі:

 • Li rakontis plu. = Li daŭrigis sian rakontadon. - Він розповідав далі.= Він продовжив свою розповідь.
 • Li rakontis pli. = Li rakontis pli multe da aferoj. - Він розповідав більше.= Він розповідав більше речей.
 • Li ne vivos plu. = Li ne vivos pli longe. - Він не буде жити більше.= Він не буде жити довше.
 • Mi pensas, ke ĝi estos konstruata pli [longe] ol tri jarojn. - Я думаю, що це буде будуватись довше, ніж три роки.

  Тут неможливо використовувати plu, тому що слідує ol-вираз, котрий вимагає pli або схоже слово.

Plej

Plej показує, що описана властивість, спосіб, дія і т.п., перевершує всі інші, з котрими його порівнюють. Всі інші - всі, котрі існують або тільки ті, котрі містять контекст:

 • Aŭgusto estas mia plej amata filo. - Август мій самий улюблений син.

  Немає сина, котрого я люблю більше.

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Вона взяла саму гарну срібну вазу, котра була в будинку.

  Більш гарнішої вази там не було.

 • Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo. - Він такий запальний і вибухний часто від самої маленької дрібниці.
 • Li ekaŭdis bruan tonon, kiu povis ektimigi la koron eĉ de plej kuraĝa viro. - Він почув голосний звук, котрий міг налякати серце, навіть самого відважного чоловіка.
 • Plej multe li amas, ke oni lin bone akceptu, ke la regalado estu bona. = Li plej amas, ke... - Більш за все він любить, аби його добре приймали, аби частування були хорошими.= Він більш за все любить, аби...

Аби показати групу, для котрої дійсно plej-вираз, зазвичай використовують прийменник el: Ŝi estas la plej saĝa el ĉiuj, kiujn mi konas. - Вона сама розумна з усіх, кого я знаю. Можна також показати, де plej-вираз дійсно за допомогою en, sur, inter або іншим прийменником місця: Ĝi estas la plej alta montaro en Azio. - Це самі високі гори в Азії.

Коли порівнюють дві речі, то нема різниці між la pli и la plej. Якщо одна річ з двох більші, ніж інша, вона автоматично стає самою великою з них:

 • Ĝi estas la pli bona el la du. = Ĝi estas la plej bona el la du. - Це краще з двох.= Це саме краще з двох.

Якщо кажучи la pli, як правило, може бути тільки дві речі в порівнянні, і не потрібно додавати "з двох".

 • Ŝi estas la pli aĝa. = Ŝi estas la plej aĝa el la du. - Вона старша.= Вона сама старша з їх двох.

Але в контексті не обов'язково може бути тільки дві речі: Ĉu tiu estas unu el viaj malpli aĝaj fratinoj? Ne, ŝi estas la pli aĝa. Це одна з ваших молодших сестер? Ні. Вона старша. Ŝi estas tiu el miaj multaj fratinoj, kiu estas pli aĝa ol mi. - Вона з тих моїх сестер, котра старша за мене.

Більшість вважає, що потрібно використовувати la pli, коли порівнюють дві речі, і що la plej в таких випадках некоректна. В будь-якому випадку, краще звучить la pli.

Malpli, malplej

Для порівняння можно також використовувати форми malpli и malplej:

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia....pli malfreŝa... - Ваш хліб менш свіжіший, ніж мій.=...більш черствий...
 • La amaso kuris malpli rapide ol la veturilo, kiu ruliĝis tre rapide....pli malrapide... - Натовп біг менш швидше аніж машина, котра котилася дуже швидко.=. повільніше.
 • Ĝuste tie troviĝas unu loko, kiu, estante malplej facile komprenebla, malplej bone aperis en la traduko....plej malfacile... ...plej malbone... - Прямо там знаходиться одне місце, котре, будучи найменш простим для розуміння, найменш добре з'явилось в перекладі.=...найбільш складне... ...саме погане...
 • Tiu estas la malplej taŭga el ĉiuj....plej maltaŭga... - Це найменш підходяще з усіх.=...саме непідходяще...
 • Li estas la malpli aĝa frato (el la du fratoj)....la pli juna... - Він молодший брат (з двох братів).=...молодше.

Іноді можна подвинути приставку MAL в такому реченні на свій погляд, але часто виникають відмінності в сенсі, котрі можуть бути значними: Li estas malpli bela ol vi. Li estas pli malbela ol vi. Перший варіант - комплімент. Другий - лайка.

Kiel eble plej

Вираз kiel eble plej показує бажання максимізувати щось. Воно показує, що потрібно використати всі можливості, аби досягти самого високого рівня:

 • La vortaro devis havi amplekson kiel eble plej malgrandan. - Словник повинен мати мінімально можливий розмір.

  Чим менше, тим краще.

 • Diru kiel eble plej rapide, per kio mi povas esti utila al vi! - Скажи як можна швидше, чим я можу бути корисним тобі!

  Використай твою максимальну швидкість.

Інший популярний варіант plejeble: Faru tion plejeble rapide!

Не плутайте kiel eble plej с kiom eble (plej/pli), котрий має обмежений відтінок. В той час, як kiel eble plej побуджує до максимальності, kiom eble (pli/plej) показує, де знаходиться кордон можливостей:

 • Estas dezirinde ke ĉiuj uzu la novajn vortojn kiom eble egale. - Бажанно, аби усі використали нові слова в рівній ступені, наскільки це можливо.

  Цілком вірогідно, що повна рівність неможлива.

 • Mi kiom eble evitas tiun vorton. = Mi vere provas eviti tiun vorton, sed povas esti, ke tio ne ĉiam eblas. - Я, наскількі це можливо, уникаю це слово.= Я дійсно можу уникати це слово, але цілком вірогідно, але не завжди можливо.
 • Li devas — kiom tio estas ebla — uzi lingvon kiom eble plej neŭtralan. - Він повинен - наскільки це можливо - використати мову як можно нейтрально.

Інший варіант з значенням обмеження laŭeble plej.

Kiel та ol

За допомогою частки kiel и ol можно показати, з чим ми порівнюємо. В такому використані kiel та ol схожі на прийменники, а також на союзи.. Можна сказати, що вони формують свою власну категорію: порівняльні частки

За допомогою kiel можна позначити рівність, котра показує на щось що схоже. Kiel може стояти з TI-словом або sama/same, але частіше таке слово всього лиш мається на увазі.

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Цей черствий хліб жорсткий, наче камінь.

  Жорсткість хліба схожа на жорсткість каменя.

 • Ŝiaj okuloj estis kiel du steloj. = Ŝiaj okuloj similis al du steloj. - Її очі були як дві зірки. - Її очі були схожі на дві зірки.
 • Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona patro. - Наш полковий командир для своїх солдатів як добрий батько.
 • Mi ĝojas, ke vi havas tian saman opinion, kiel mi. - Я радий, що у вас така ж думка, як і в мене.
 • Li estis kiel senviva. = Lia eco similis al senviveco. - Він був як мертвий.= Його стан був схожий на млявий.
 • Sentu vin tute kiel hejme. - Почувай себе як вдома.
 • Diskuti kun li estas same senutile, kiel draŝi venton. - Сперечатись з ним, також безглуздо, як і молоти вітер.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Я турбуюсь про неї так, як турбуюсь про себе сам.
 • La afero ne estas tia, kiel oni pensas. - Справа не така, як думають.

За допомогою ol показують несхожість, котра показує щось на що не схоже. Ol зазвичай стоїть з pli, malpli, malsama, malsame, alia або alie:

 • Lakto estas pli nutra, ol vino. = Lakto malsimilas al vino laŭ la nutreco. - Молоко більш поживніше, ніж вино.= Молоко не схоже на вино за поживністю.
 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. = Se oni komparas kun vi (kun la pano, kiun vi havas), mi havas pli freŝan panon. - У мене більш свіжий хліб, ніж у тебе.- Якщо порівняти з твоїм (хлібом, котрий в тебе є), у мене більш свіжіший хліб.
 • Vi estas pli ol beleta, vi estas bela! - Ти більш ніж симпатична, ти гарна.
 • Ŝi estis ankoraŭ pli bela ol antaŭe. - Вона була ще гарнішою, ніж раніше.
 • Pli bone ne fari, ol erari. - Краще не робити, ніж помилятись.
 • Ĝi estis al mi pli kara, ol mi povas diri. - Це було мені більш дорожче, ніж я можу сказати.

Словами preferi (prefere, prefero і т.п.) ви ожете показати менш бажанні речі за допомогою частки. Перед інфінітивом використовують ol, інколи anstataŭ. Перед іменником або займенником зазвичай використовують al, а також antaŭ, kontraŭ та anstataŭ:

 • Tiam Dio inspiris al mi la ideon ekbruligi mian liton, prefere neniigi mian domon per fajro, ol permesi, ke la granda amaso da homoj mizere pereu. - Тоді Бог надихнув мене підпалити моє ліжко, переважніше знищити мій дім вогнем, ніж дозволити, аби більша кількість людей жебрацьки загинуть.
 • Mia edzino preparas manĝojn, kiujn mi certe preferas al la manĝoj el la kuirejoj de la plej bonaj hoteloj. - Моя дружина готує їжу, котру ми звісно надаємо перевагу їжі кухонь кращих готелей.
 • Li ne atentas la vizaĝon de princoj, kaj ne preferas riĉulon antaŭ malriĉulo. - Він не звертає уваги на обличчя принців і не надає перевагу багатих бідним.
 • Preferos la morton ol la vivon ĉiuj restintoj. = ...ol elekti la vivon... - Переважніше смерть життя для всіх лишившися.=...ніж обирати життя.

  Ol відноситься до інфінітива, котрий мається на увазі. Тому використовують ol.

Kiel та ol разом зі словами-вказівниками

Якщо після порівняльного kiel або ol з'являється іменник (або займенник) без слова-визначника, порівняння відноситься до підмета речення. Kiel-річ або ol-річ якось відноситься до ідеї речення. Такий kiel- вираз або ol-вираз також може відповідати іншому члену реченню, котре не має слова-вказівника, напр. присудок.

Якщо такий порівняльний вираз слідує розуміти як доповнення або обставину, то потрібно використовувати слово-вказівник, аби показати це.

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. - Я, як президент, обрав його.

  В поданому реченні представлена наступна ідея: Президент обрав його. Я - президент (підмет речення).

 • Mi elektis lin kiel prezidanton. - Я обрав його в якості президента.

  В поданому реченні представлена наступна ідея: Я обрав президента. Він став президентом (доповнення).

 • Li amos sian landon pli ol ĉiuj aliaj landoj. (Ĉiuj aliaj landoj amos lian landon malpli.) - Він полюбить свою країну більше ніж інші країни. (Інші країни полюблять його країну в меншій ступені).
 • Li amos sian landon pli ol ĉiujn aliajn landojn. (Li amos ĉiujn aliajn landojn malpli.) - Він полюбить свою країну більше ніж інші країни. (Він полюбить інші країни в меншій ступені).
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ni. (Ni lumis malpli hele.) - Там сонце світило набагато яскравіше, ніж ми. ( Ми світились менш яскраво).
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ĉe ni. (Ĉe ni la suno lumis malpli hele.) - Там сонце світило більш яскравіше ніж у нас. ( У нас сонце світило менш яскравіше).
 • Li uzas Esperanton, kiel sekretan lingvon. (Li uzas sekretan lingvon.) - Він використовує в Есперанто, як таємну мову. (Він використовує таємну мову).
 • Ŝi havas multe da ne-Esperantistoj kiel amikojn. (Ŝi havas amikojn.) - У неї є багато друзів не есперантистів. (У неї є друзі).
 • Al vi kiel al esperantistoj mi volas nur diri, ke terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj. (Mi diros tion al esperantistoj.) - Вам, як і есперантистам, я хочу тільки сказати, що ще жахливо висока і товста стіна між народами. (Я скажу це есперантистам).
 • Estis tie tiel lume, preskaŭ kiel dum la tago. (Dum la tago estas tiel lume.) - Там було так світло, майже як і вдень. (Вдень так світло.)
 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. (Li amas sin mem.) - Мій брат сказав Степанові, що він любить його більше, ніж самого себе. (Він любить себе самого.)
 • Estas ja pli bone havi ion, ol nenion. (Oni povus havi nenion.) - Краще мати щось, ніж нічого. (Могли б і нічого немати.)
 • Neniam mi amis lin pli multe, ol en la tago, kiam li de tie ĉi forveturis. (En tiu tago mi amis lin multe.) - Ніколи я не кохала сильніше, ніж в той день, коли він поїхав звідси. (В той день я кохала його сильно.)
 • Antono devis pensi pri io alia ol pri sia ama aflikto. (Li ne pensu nur pri sia ama aflikto.) - Антон повинен був подумати про щось інше, ніж про свою любовну печаль. (Він не повинен думати тільки про свою любовну печаль.)

Інколи kiel-вираз або ol-вираз відносяться тільки до визначенню слова. Якщо таке визначення має закінчення N, тоді порівняльний вираз не повинно мати закінчення N, тому що порівняльний вираз не є доповненням в неявній фразі:

 • Li uzas domon grandan kiel palaco.Li uzas domon. La domo estas granda kiel palaco. - Він користується великим як палац будинком.= Він користується будинком. Будинок великий як палац.

  Порівняння відноситься тільки до величини будинку. Порівняйте з: Li uzas grandan domon kiel palacon. (Li uzas palacon.) - Він користується великим будинком як палацом. (Він користується палацом.)

 • Mi neniam renkontis homon (tian) kiel ŝi.Mi ne renkontis homon, kiu estas simila al ŝi. - Я ніколи не зустрічав людину (таку) як вона.= Я ніколи не зустрічав людину, котра була схожа на неї.
 • Ĝi havas du okulojn tiel grandajn, kiel du tasoj.La okuloj estas tiel grandaj kiel du tasoj. - У нього два ока, такі великі, як дві чашки.= Очі такі великі, як дві чашки.
 • Li lernis gravajn lingvojn, kiel la Angla lingvo kaj la Franca. (La Angla lingvo kaj la Franca estas tiaj gravaj lingvoj.) - Він вчив важні мови, як англійську та французьку. (Англійська та французька - такі важливі мови).

  Англійська та французка є прикладами мов, котрі він не вчив. Можливо він не вчив саме їх.

 • Mi havas alian proponon, ol la ĵus prezentita. (Mia propono estas alia, ol la ĵus prezentita.) - В мене є інша пропозиція, ніж тільки що представлена. (Моя пропозиція інша, ніж тільки що представлена.)
 • Li havas korpon pli larĝan ol alta. = ... pli larĝan ol ĝi estas alta. - В ширину він більше, ніж в висоту.=...в ширину більше, ніж в висоту.

Kiel як показник ролі та індентичності

Зазвичай порівняльний kiel показує схожість (...tia kiel..., ...tiel kiel... k.s.), але іноді він показує ідентичність та роль. Тоді kiel означає "будучи в ролі" та т.п.:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. = ...estante prezidanto. ...en mia rolo de prezidanto., ...ĉar mi estas prezidanto. - Я, як президент, обрав його.=...будучи президентом. ...в моїй ролі президента. ...тому що я президент.
 • Ŝi estus bona por mi kiel edzino! = ...estante edzino! ...en edzina rolo! - Вона була б хорошою дружиною для мене!... в ролі дружини!
 • Li naskiĝis kiel Franco, sed mortis kiel homarano. - Він народився французом, але помер як член людского суспільства.

  Він був французом, коли він народився, але членом людского суспільства, коли він помер.

Тільки контекст може показувати, що показує kiel: схожість, ідентичність та роль.

Порівняльні вирази - скорочені речення?

Часто можна замінити порівняльний kiel-вираз повний придатковою частиною речення з присудком, але не завжди це можливо:

 • Li uzas sian hejmon kiel laborejon.Li uzas sian hejmon (tiel), kiel oni uzas laborejon. - Він використовував свій будинок як робоче місце. → Він користувався своїм будинком (так), як робочим місцем.

  Повне kiel- речення має той же сенс, що і порівняльний kiel-вираз.

 • Mi elektis ŝin kiel prezidanton.Mi elektis ŝin (tiel), kiel oni elektas prezidanton. - Я обрав її в якості президента. → Я обрав її (так), як обирають президента.

  Повне kiel-речення має інший сенс, ніж порівняльний вираз. Порівняльний вираз повідомляє про посаду, котру вона отримала. Kiel-речення показує спосіб, котрим її обрали.

Порівняльні kiel-вирази (завжди) є скороченими підрядними реченнями.

Деякі вважають, що потрібно завжди використовувати KI-слово, котре використовувалось б в повній фразі. Тоді часто використовують kia(j)(n) замість kiel, аби показати порівняльну рівність. Таке порівняння є нетрадиційним і не рекомендується до використання. Крім цього, таке порівняння часто звучить без смаку:

 • Li vizitis tiajn urbojn, kia estas Parizo. - Він відвідав такі міста, котрим є Париж,Li vizitis (tiajn) urbojn kia Parizo.

  Краще сказати: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo.

 • Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi loĝas. - Він мешкає в тому ж місті в котрому мешкаю я.Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi.

  Краще сказати: Li loĝas en la sama urbo kiel mi.

 • Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi naskiĝis. - Він народився в той же день і в тому ж місті, коли і де народився я.Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi.

  Переважніше сказати: Li naskiĝis en la sama tago kaj (en la sama) loko kiel mi.

 • Emilio havis sur si eĉ la saman veston, kiun ŝi tiam havis sur si. - У Емілі була той самий одяг, в котрому вона була тоді одягнута.Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiun tiam.

  Говоріть як Заменгоф: Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiel tiam.

Якщо порівняльний вираз є підрядною частиною речення, можна вести його за допомогою kia, kiu, kiam і т.п., але якщо порівняльне речення є єдиним членом речення (або кількома членами речення без присудка), потрібно використати kiel.

Kvazaŭ

Для порівняння також можно використовувати kvazaŭ замість kiel, якщо схожість тільки здається, нереальна і потрібно це підкрислити:

 • Dum momento li staris senmova, kvazaŭ ŝtoniĝinta. - На протязі моменту він стояв нерухомо, наче окам'янів.

  В дійсності, він не скам'янів.

 • Silente li migris tra la lando, kiu aperis al li kvazaŭ abunda fruktoĝardeno. - Мовча він мандрував по країні, котра з'явилась йому наче рясний фруктовий сад.
 • Ĉiu statuo sur la riĉaj sarkofagoj ŝajnis kvazaŭ ricevinta vivon. - Кожна статуя на багатих саркофагах здавалась наче отримала життя.

Інколи потрібно використовувати закінчення N (або слово-вказівник) після kvazaŭ також як і в випадку з kiel: Tiesto ŝtelis filon de Atreo kaj lin edukis kvazaŭ sian propran. -Тієст викрав сина Артея і виховав його як свого власного.

Назад до початку