До змісту

Частки kaj (та), (або), sed (але), plus (плюс), minus (мінус) та nek (ні) є связами. О nek читайте в " про заперечення".

Kaj

Kaj пов'язує дві речі, котру відіграють одну й ту ж роль в реченні:

 • Karlo kaj Petro manĝas. - Карл та Петро їдять.

  Дві людини роблять одне й те ж. Два підмета.

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - Карл їсть та п'є.

  Карл робить дві дії (одночасно та послідовно). Два присудка.

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - Карл їсть рис та овочі.

  На дві речі розповсюджується одна й та ж дія. Є два доповнення.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - Петро їсть виделкою та ножем.

  Два інструменти використовуються в одній і тій же дії. При необхідності можно повторити прийменник: per forko kaj per tranĉilo.

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - Петро старий та розумний.
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - У Петра є великий та розкішний будинок.

  Коли два прикметники описують один й той же іменник, то можна відкинути kaj: Petro havas grandan luksan domon. - У Петра є великий розкішний будинок.

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Карл працює для і за допомогою Есперанто.=...для Есперанто і за допомогою Есперанто.
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - Петро читав газету та Карл дивився телевізор.

  Два головних пов'язаних речень.

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - Вони сказали, що вони добре розважились і що вони охоче повернуться в наступному році.

  Два пов'язаних ke-речення.

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - Ось іде дівчина, котра врятувала мені життя і котра після цього зникла.

  Дві пов'язані kiu-речення.

Якщо є більше, ніж дві речі, котрі відіграють одну й ту ж роль, то зазвичай ставлять kaj тільки перед останнім словом, особливо при довгому перерахунку. В таких випадках в розмові можна робити невеличкі паузи замість kaj, На лист ставиться кома:

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Петро, Карл, Єлизавета та Єва подорожували разом на конгрес.= Петро та Карл та Єлизавета та Єва подорожували...
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - Сьогодні ми будемо їсти суп, салат, м'ясо, смажену картоплю та морозиво.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - Він їде на автомобілі, вона їде в трамваї та я іду пішки.

В розмовному стилі іноді зовсім відкидається союз kaj:

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - Він дурний, ненависний. Мені він зовсім не подобається.
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - Прийшли Карл, Петро, Єва. Так, всі мої друзі прийшли.

Для того, аби показати настирливість або емоційність, можна ставити kaj перед кожним словом, в тому числі і перед першим.

Різноманітні види відносин між пов'язаними реченнями

Коли речення пов'язані союзом kaj, цей зв'язок може показувати різноманітні відносини. Часто ці відносини, можна зрозуміти з контексту:

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - Я виправ одяг та (після) просушив його.

  Kaj показує тимчасову послідовність. Слово poste при необхідності може допомогти розуміню.

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - Ганна - весела людина, а (на відміну від неї) Єлизавета мовчазна.

  Kaj показує відмінність.

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - В неї карі очі та (в доповнення) у неї довге волосся.

  Kaj показує додаткову інформацію.

працює так само як kaj. Цей союз може пов'язувати однакові речі тим же способом, але показує, що пов'язані речі є альтернативами. показує, що можна зробити вибір між ними або що ж сумнів, яка з альтернатив дійсна:

 • Petro Karlo laboras. - Петро або Карл працюють.

  Два можливих підмета. Один з них прицює, можливо і обидва.

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - Ми можемо поїсти м'ясо або рибу. Чому ти надаєш перевагу?

  Вибір між двома прямими доповненнями.

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - Ти повинен робити це лопатою або сокирою.
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - Це було червоним або жовтим. Я не пам'ятаю точно.
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - Я побудував би дерев'яний або кам'яний будинок.
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - Чи можливо створити автомобіль з п'ятью або шістью колесами?
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - Кіт знаходиться над або під бужинком.
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - Я здатен виконати таку роботу або я не здатен?
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - Вона не знала, було це всього лиш сон або реальність.
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - Перехожі ухилялись від неї, припускаючи, що вона божевільна або що у неї є якась термінова необхідність спішити.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - Склянка вина - це склянка, в котрій знаходилось вино або котру використовують для вина.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - Ви можете подорожувати трамваєм, автобусом або велосипедом.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - Хто може допомогти мені? Можливо Карл, Петро чи Єлизавета.

Зазвичай союз є виключним. Це значить, що тільки одна з альтернатив реальна. Однак інколи є включним. Тоді він дозволяє, аби обрали більше ніж одну альтернативу (або навіть усі). Яким є зазвичай видно з контексту. Щоб показати, що є включним, інколи, особливо в листі, використовують вирази kaj/aŭ: La vojaĝo okazos per trajno kaj/aŭ buso.- Поїздка буде на потязі та/або на автобусі = La vojaĝo okazos per trajno buso, aŭ per trajno kaj buso. - Поїздка буде на потязі або автобусі або на потязі і автобусі. La vojaĝo okazos per trajno aŭ buso aŭ ambaŭ. - Поїздка буде на потязі або автобусі або на том і тому. Зазвичай не використовують kaj/aŭ в розмовній мові, тільки в писемній. Але краще уникати поєднання kaj/aŭ і в письмі. Краще одразу виразити можливість обрати всі альтернативи.

Sed

Союз sed пов'язує речення або частини речення, і показує, що вони відрізняються між собою:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Папір дуже білий, але сніг біліший.
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - Він кохає мене, але я не кохаю його.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - Я турбуюсь про неї так, як я турбуюсь про себе, але вона зовсім не турбується про себе і зовсім себе не береже.
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - Наш мер суворий, але справедливий.
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - Я хотів побити його, але він втік від мене.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - Я кричав так голосно, як міг, але ніхто мене не почув, я був занадто далеко.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Батько не читає книгу, а пише лист.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - Це вже був незвичайний дощ, а злива.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Замість кави він дав мені чай з цукром, але без вершків.

  Передбачалось, що будуть вершки в чаї.

Sed часто з'являється разом з tamen, котре посилює контраст:

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - Я не знаю іспанської мови, але за допомогою іспано-німецького словника я, однак, трохи зрозумів ваш лист.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - У неї була сила та вона працелюбна, але, однак, вона залишилась бідною.

Якщо використовують tamen, то можно використати і kaj замість sed, тому що tamen достатньо добре показує контраст:

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - У нього було враження, що він спить та, однак, він не спав.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - Маргаритка почувала себе такою щасливою, наче тоді був важливе свято, та, однак, тоді був простий понеділок.

Tamen зазвичай відіграє роль обставини, в той час як sed є союзом. Тому sed з'являється на початку фрази, тоді як tamen може знаходитись в різноманітних місцях. Іноді tamen з'являється на початку головного речення, котре тісно пов'язано з попереднім головним реченням. Тоді tamen набуває функцію союзу. Tamen в цьому випадку майже дорівнює союзу sed. Можна також було б сказати, що sed або kaj в цьому випадку мається на увазі: Li estas tre ekkolerema kaj ekĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema. - Він дуже часто дратівливий та збуджений через самої нікчемної дрібниці, однак він дуже поблажливий, він довго не злиться і зовсім не мстивий.

Plus та minus

Частки plus та minus використовуються головним чином в математичних та інших схожих виразів, щоб уявити символи + (plus) та - (minus). Plus показує складання, позитивність і т.п. Minus показує віднімання, заперечення і т.п.

Але інколи plus використовується як союз замість kaj, коли мова йде про складання або про щось подібне. Minus може заміняти sed ne, коли мова йде про віднімання або щось подібне:

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - Це коштує десять євро плюс п'ятдесят центів.=... і ще п'ятдесят центів.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Необхідний досвід плюс догляд.=...і також догляд.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - Я заплачу вам 1000 євро мінус ті 100 євро, котрі ви повинні мені. Таким чином я заплачу в сумі 900 євро.

Інколи plus та minus використовуються як прийменник, зі значенням kun та sen, і завжди без закінчення N після. Однак переважніше використовувати plus та minus в якості союзів відповідно до вищезгаданих прикладів, додаючи N-закінчення, коли це потрібно.

Союзи між усіченими словами

Інколи, особливо в писемній мові, використовують kaj, щоб пов'язати два або більше елемента складного слова для скорочення.

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - Вони увійшли та вийшли дуже швидко.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - Це сувмісний продуктовий та газетний магазин.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - Він зробив безліч помилок: писемних, при читанні, уявних.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - Повністью відсутні блюдця та тарілки.
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - Це продуктовий та газетний магазин.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - Це продуктовий магазин, але також і магазин друку.

Ці речення звучать достатньо неприродньо. В цілому їх не рекомендується вживати, особливо коли вони включають в себе усічені слова без закінчень, що зазвичай неможливо в Есперанто. Переважніше використовувати інші способи скорочення:

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - Вони йшли в будинок та з нього дуже швидко.
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - Це сувмісний магазин продуктів та друку.
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - Він зробив безліч писемних, уявних, при читанні.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - Це продуктовий або газетний магазин.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - Це продуктовий, але також і магазин друку.
Назад до початку