До змісту

Прийменники місця вказують положення в просторі, на поверхні, на лінії і т.п. Більшість з них використовуються також як прийменники часу, так як можна уявити час у вигляді лінії. Також за допомогою цих прийменників можна в фігуральному сенсі показувати положення різноманітних понять. У деяких прийменників місця основними є значення місця, але в той же час на практиці такі прийменники можуть частіше використовуватись в інших значеннях.

antaŭ
Перед - місцязнаходженням у тієї сторони, котра є найбільш близькою до мовця або котра є найбільш важливою, головною: Antaŭ la domo staras arbo. Перед будинком стоїть дерево. La antaŭa flanko de homo aŭ besto estas la flanko de la vizaĝo kaj okuloj. Передньою частиною людини або тварини є сторона з обличчям та очами. Li haltis antaŭ ŝi. Він зупинився перед нею.
Місцезнаходження в послідовності: положення, котре слідує за іншим: Mi iras antaŭ vi. (Я йду перед тобою)
Більш ранній час або інший час:ьAntaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon. - Три дні потому я відвідав вашого двоюрідного брата.
malantaŭ
Позаду, ззаду - Положення на протилежній стороні у зрівнянні з передньою: Li estis kaŝita malantaŭ kurteno. - Він схований позаду завіси. Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voĉon. - Одразу за собою вона почула чоловічий голос.
apud
біля, коло - Положення в стороні від чогось. Зазвичай мова йде про праву або ліву сторону (не передня або задня): Apud la skribotablo estis paperkorbo. - Біля письмового столу зназодилась корзина Li staris tutan horon apud la fenestro. - Він простоїть всю годину біля вікна.
ĉe
у, при - Положення дуже близьке (впритул, а не впритул). Значення ĉe (в, при) вказує міце без конкретного місцязнаходження: Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis. - На розі вулиці вона зупинилась La gastoj tranoktos ĉe mi (= en mia hejmo). - Гості переночували у мене (в моєму домі)
Тимчасова приблизність: Ĉe la komenco de la tagiĝo la arbaro aperis bele kovrita de prujno. - На початку світанку ліс здавався красиво вкритий інеєм.
ĉirkaŭ
навколо, біля - Положення зі всіх сторін від чогось: La rabistoj sidis en rondo ĉirkaŭ la fajro. - Грабіжники сиділи в колі навколо вогню.
Приблизний час:Ĉirkaŭ la mateno la ventego finiĝis. - Вранці (до ранку) сильний вітер скінчився.
ekster
поза, зовні - Положення поза чимсь, на зовнішній стороні: Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne. - Я стою зовні будинку, а він всередині.
en
в -Положенні всередині: En la ĉambro estis tri virinoj. - В кімнаті було три жінки.
Місце, котре розглядають як простір, хоча в дійсності воно більш схоже на плоскість: La rusoj loĝas en Rusujo. - Росіяни живуть в Росії.
Час розглядається як простір, всередині котрого щось відбувається. "Серединна" часового періоду знаходиться між початком та кінцем періода: En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. - Удень ми бачимо яскраве сонце і вночі ми бачимо блідий місяць та бліді зірки.
inter
між - Положення, коли у чиїхось сторін знаходиться два або більше предмети:1}Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono. - На комині, між двума горщиками, стоїть залізний котел. Ni vojaĝis inter Pekino kaj Ŝanhajo. - Ми подорожували між Пекіном та Шанхаєм. Estas granda diferenco inter li kaj mi. - Є велика різниця між мною і тобою.
Наявність вибору (два або більше): Ni elektis inter Ĉina restoracio kaj Itala restoracio. - Ми обирали між китайским та італійським рестораном.
Належність до групи: Inter miaj amikoj estas multaj Sud-Amerikanoj. -Серед моїх друзів є безліч південноамериканців.
Неточний момент часу між двома часовими точками: Estis inter la sepa kaj oka horoj vespere. - Було між сьомою та восьмою годинами вечора.
kontraŭ
проти, навпроти - Чиєсь положення, передня сторона яка спрямована на щось інше, на чиюсь передню сторону. Два предмета, сторони яких спрямовані в протилежні сторони (один на одного) з простором між ними: La reĝo sidis sur sia reĝa trono kontraŭ la enirejo de la domo. - Король сидів на своєму королівському троні напроти входу в будинок.
Те до чого рухається своєю передньою стороною, котра направлена на те, до чого рухається (до чиєїсб передньої сторони): Ili promenis man-en-mane kontraŭ la leviĝanta suno. - Вони прогулювались рука об руку до сходу сонця.
Ворожість, неприхильність, негативність і т.п.: Mi ne devas agi kontraŭ mia konscienco. - Я не повинен діяти проти моєї совісті.
Щось, що читають або отримують шляхом обміну: Ili donas konsilojn kontraŭ kontanta pago. - Вони дають пораду за готівкові гроші.
post
після - Більш піздній або інший час: Post tri monatoj ili geedziĝos. - Через три місяці вони одружаться.
Положення, котре слідує за іншим: Ili staris en vico unu post la alia. - Вони стояли в черзі один за одним.
Позаду чогось: Ŝi aŭdis post si brueton. - Вона чула невеликий шум позаду себе. Зараз зазвичай використовують malantaŭ в таких випадках.
preter
повз - Місце, зі сторони котрого виникає рух. Рух зазвичай продовжується далі від того місця: Li pasis preter mi sen saluto. - Він пройшов повз мене без вітання.
sub
під - Місце нижче того, що знаходиться над предметом: Sub частіше за все означає "знизу". Те, що знаходиться нижче, зазвичай не стосується того, що знаходиться вище: Ĝi kuŝas sub la tablo.- Воно лежить під столом. Іноді sub означає "malsur" (під). Тоді той, що знаходиться вище: Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj. - Сухі листя хрустіли під його ногами.
Місце вкрите чимось, незалежно від того, який предмет вище: Ŝi portas la libron sub la brako. - Вона несе книжку під пахвою.
super
над, вище - Місце вище чогось, що знаходиться нижче. Між двома місцями зазвичай є простір і тому предмети не стикаються: Super ni briletas la steloj. - Над нами мерехтять зірки. Однак якщо є зіткнення, то це можна не приймати до уваги: Super la tero sin trovas aero.. Над землею знаходиться повітря. Якщо зіткнення важливе, тоді слід використовувати прийменник sur - над.
Покриття незалежно від висоти або дотику: Ŝiaj longaj blondaj haroj pendis super ŝia nuko. - Її довге світле волосся висіло над потилицею.
sur
на Місце на поверхні чогось. Зазвичай мова йде про опору, фіксації, притиснення, або інше зіткнення. Найчастіше sur показує зіткнення з поверхнею предмета: Sur la tero kuŝas ŝtono. - На землі лежить камінь. Але sur може показувати також положення на поверхні незалежно від висоти: Meze sur la muro pendis portreto. - В середині на стіні висів портрет.
tra
крізь, через - Місце, всередині якого є рух. Рух починається зовні предмета, йде до нього і проходить до кінця предмета. Рух може починатися на одній крайній точці і йти до іншої крайньої точки. Рух може проходити повз місця або залишитися усередині нього без подальшого переміщення. Виходячи з контексту: Tra la fenestro la vaporo iras sur la korton. - Через вікно пар йде на двір. La akvo fluas tra tubo. - Вода тече по трубам. Однак часто рух йде від однієї сторони до іншої і не важливо де рух знаходиться всередині предмета: La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj. - Солдати вели заарештованих по вулицях (через вулиці).
Протягом усього часу від початку до кінця: Ili festis tra la tuta nokto. - Вони святкували на протязі всієї ночі.
trans
через, за - Положення "на іншій стороні (чогось)". Використовують trans, коли потрібно йти над або на/по предмету для того, щоб досягти іншої сторони: Li loĝas trans la strato. - Він живе через вулицю (на іншій стороні).
maltrans
по цей бік - Положення "на цій стороні (чогось)". Використовують maltrans вкрай рідко. Є більш звичний вираз ĉi-flanke de: Prefere restu maltrans la rivero. = Prefere restu ĉi-flanke de la rivero. -Краще залишитися на цій стороні річки.

Часто використовують прийменники місця разом з закінченням напрямку N для того, аби вказати рух до місця/місцязнаходження.

Назад до початку