До змісту

Ne

Аби зробити речення заперечним, використовують частку ne. Ne заперечує те, перед чим вона стоїть. Зазвичай ne стоїть перед присудком, і якщо заперечують присудок, то заперечують повністю все речення:

 • Mi ne dormas. - Я не сплю.

  Це не так, що я сплю. Той факт, що я сплю, невірний.

 • Al leono ne donu la manon. - Не давай леву руку.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Батько не читає книжку, а пише листа.

  Заперечення відноситься до дієслова legas.Дієслово skribas і вся наступна частина речення є дійсними.

Заперечення в підрядних частинах дійсно тільки всередині цієї частини. Mi diris, ke mi ne venos. - Я сказав, що я не прийду. Заперечення відноситься тільки до присудка підрядної частини venos. Все речення залишається стверджувальним: Я ж сказав це.

Інколи виявляється, що заперечний присудок мається на увазі: Ĉiu povu vidi, kiu el la vastigantoj plenumas sian promeson kaj kiu ne. Заперечення відноситься до маючого на увазі дієслова plenumas: ...kaj kiu ne plenumas sian promeson.

Ne також є та використовується при відповіді.

Табличні слова на NENI

Для заперечення також можна використовувати табличні слова на NENI. NENI-слово заперечує присудок, та все речення. Положення NENI-слова зазвичай не мають значення, воно буде заперечувати все речення:

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Минулий час вже ніколи не повернеться; майбутній час ще ніхто не знає.

  Минулий час не повернеться. Не знають майбутній час.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Я ніяк не можу зрозуміти, що ви говорите.

  Я не можу зрозуміти.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Ніч була такою темною, що ми нічого не могли побачити, навіть те, що було перед нашим носом.

  Ми не змогли побачити. Заперечення стосується лише ke-фразу. Дієслово головної частини речення estis залишається стверджувальним.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Ніякий промінь не світить мені, ніякий теплий вітерець не дує на мене, ніякий лруг не прийде до мене.

  Не світить промінь. Не дує вітереть. Не відвідує друг.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Запам'ятай, що Есперанто нікому не належить.

  Есперанто не є чиєюсь власністю.

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - Такі Правила для нашого Союза я не міг би прийняти просто так.

  Я не можу схвалити це по якійсь причині. Nenial заперечує все речення.

Подвійне заперечення

Якщо використовується NENI-слово, і додається також ne, речення стає стверджувальним. Таке подвійне заперечення використовується тільки для вираження спеціальних значень:

 • Mi ne amas neniun. - Я не люблю нікого.

  Це не так, що я нікого не люблю. Я когось люблю.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - Він не є нічийною власністю.

  Це не так, що він не є нічийною власністю. Він, таким чином, чиясь власність.

Речення також може зробитись стверджувальним, якщо одне NENI-слово зрозуміло заперечить дієслово, і також інше NENI-слово з'явиться в реченні.

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - Я ще ніколи не вигравав нічого.

  Я кожного разу виграю принаймні щось.

Але більшість NENI-слів в одному реченні не обов'язково утворюють стверджувальне значення. Часто вони тільки посилюють один одного, та заперечення залишається:

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Ми принесли б шкоду нашим великим справам і користі ми б не принесли б ніякої нікому.

  Ми не принесли б користі.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - Ніколи, ніколи, ніколи я не повернусь.

  Він не повернеться. Не важливо, один, два, три або навіть більше neniam.

Часткове заперечення

Інколи частка ne з'являється в реченні так, що вона заперечує тільки частину речення. Присудок залишається стверджувальним. Ne заперечує тільки те, перед чим він стоїть, але це повинно бути одразу наступне слово, наступна частина речення, або навіть більше. Тільки контекст може точно показати, що відрізняється:

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - Ми уклали угоду не в письмовому вигляді, а усно.

  Ми ж уклали договір, але не письмово.

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - Не всі рослини їстівні.

  Деякі рослини їстівні. Порівняйте: Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. = Neniu kreskaĵo estas manĝebla.

 • Li estas homo ne kredinda. - Він людина, котра заслуговує довіри.

  Він же людина.

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - В душі всі люди і всі уряди не схвалюють нашу ідею.

  Перше заперечення не відноситься до присудка povas і не заперечує всю фразу. Друге ne відноситься тільки до aprobi (nian ideon). Те ж значення: Ili ne povas rifuzi nian ideon. = Ili devas aprobi nian ideon. - Вонии не можуть відмовитись від нашої ідеї.= Вони повинні схвалити нашу ідею.

NENI-слова зазвичай заперечують все речення незалежно від порядку слів, але інколи також NENI-слово може бути дійсними тільки для частини речення. Тоді контекст та порядок слів повинні повністю це показувати:

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - Я вирішив не говорити вже більше ні про що по цьому питанню.

  Рішення є реальним. Заперечення відноситься тільки до інфінітива paroli і всім частинам реченням, котрі напряму відносяться до нього.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Більш цінніша ніяка справа, ніж справа погана.= Справа, котра не трапилась, ціниться більше, принайні порівняно з поганою справою.

  Присудок valoras залишається стверджувальним.

Коли ne або NENI-слово є частиною слова, заперечення дійсно тільки для цього слова:

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Пане, ви не ввічливі.

  Речення говорить, що пан має певну властивість, а саме відсутність ввічливості.

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - Священик, котрий помер не так давно (або нещодавно), жив довго в нашому місті.

  Заперечення стосується тільки часу.

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Нажаль вони не Есперантисти.

  Вони ті люди, котрі не знають Есперанто.

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - Нічого не робити - дуже приємне заняття.

  Такий час, в котрому нічого не роблять - дуже приємно.

Nek

Nek означає "і також ні". Цю частку використовують, якщо вже використали ne, і хочуть заперечити щось ще. Це свого роду варіант kaj, і слідує тим же правилам, що і kaj:

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Він і не бачив мене, не чув.=...і також не чув.
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - Я не зустрів ні його, ні його брата.=... і також ні його брата.
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Ніякі умови і спроби не дадуть коров'ячого молока.

Не використовуйте nek, аби пов'язати дві речі після sen. Використовуйте kaj: Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo. Не: ...sen konsolo nek helpo.

Nek не теж саме, що і ne + емфаза. Для того, аби підкреслити заперечення, потрібно використати разом з ne. Не говоріть: Mi havas nek unu amikon.Говоріть: Mi havas eĉ ne unu amikon. Або: Mi ne havas unu amikon.

Також можна використовувати комбінований, різноманітний nek.

Назад до початку