До змісту

Прийменники - службова частина мови, яка стоїть перед членами речення для того, щоб вказати їх роль у реченні.

Прийменники зазвичай стоять перед іменником або займенником, але також і перед інфінітивом /дієіменником, підрядним реченням і кількісним прислівником.Іноді використовують прийменники перед прислівниками місця і часу. Прийменник в цьому випадку уточнює значення місця або часу.

Ось приклади прийменників: al, anstataŭ, antaŭ, apud, ĉe, ĉirkaŭ, da, de, dum, ekster, el, en, ĝis, inter, je, kontraŭ, krom, kun, laŭ, malgraŭ, per, po, por, post, preter, pri, pro, sen, sub, super, sur, tra та trans:

Самостійні прийменники

Після прийменника зазвичай стоїть член речення, до якого відноситься прийменник. Без члена речення прийменник не має сенсу: sur la tablo, en mia domo, ekster tiu ĉi ĉambro, dum la paŭzo, anstataŭ tio, krom Petro й так далі.

Якщо опускається слово, яке йде після прийменника (при цьому ми маємо на увазі його), то потрібно використовувати прийменник з закінченням E, так як в цьому випадку прийменник стає членом речення, який грає роль прислівника.

  • Li staras apud mi.Li staras apude. - Він стоїть біля мене. → Він стоїть поряд.
  • Ŝi sidas ekster la domo.Ŝi sidas ekstere. - Вона сидить зовні будинку. → Вона сидить зовні.
  • Tio okazis dum la paŭzo.Tio okazis dume. - Це виникло під час перерви. → Це виникло тим часом.
  • Tio okazos post la kongreso.Tio okazos poste. - Це трапиться після конгресу. →Це трапиться після.

Якщо такий прислівник вказує місце, він може також мати закінчення N, аби вказати рух до місця:

  • Li sidas ekster la domo.Li sidas ekstere.Li iras eksteren. = ...al ekstera loko (al loko ekster la domo). - Вони сидять зовні будинку. → Він сидить зовні. → Він йде назовні. = ...до зовнішнього місця (до місця зовні будинку).

Якщо початковий член був прикметником, то використовують закінчення А :

  • Li loĝas en domo apud mia domo.Li loĝas en apuda domo. ...en domo apuda. - Він мешкає в будинку біля мого будинку. → Він мешкає в сусідньому будинку...в будинку поряд.

Але також можна використовувати прислівник місця та часу в таких випадках: Li loĝas en domo apude. = Li loĝas en domo, kiu troviĝas apude.

Деякі прийменники майже ніколи не з'являються із закінченням Е та А. Наприклад, майже ніколи не кажуть paroli prie = "розмовляти про це", iri dee = "йти від конкретного місця", ala veturo = "подорож до конкретного місця", proa agado = "діяльність через це".

Назад до початку