До змісту

Іменник - це назва речей, конкретних і абстрактних понять, людей, тварин, явищ, дій, якостей, видів, особистостей та інше. В Есперанто іменники мають закінчення О.

 • tablo - стіл = назва конкретної речі
 • hundo - собака = назва різновидності творин
 • saĝo - розум = назва якості
 • amo - любов = назва почуття
 • kuro - біг = назва дії
 • martelado - биття молотом = назва діяльності
 • Petro - Петро = назва особистості
 • Jokohamo - Йокохамо = назва міста

Після закінчення іменника О може слідувати J-закінчення для множиного числа, та акузативне N-закінчення. Можна використовувати обидва закінчення одночасно, але завжди спочатку йде J, а після N:

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

Можна змінити закінчення іменника О апострофом,але тільки тоді, коли після закінчення не слідує J або N: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo.

Вживання іменника

Іменники, або точніше частини речення з іменниками, можуть відігравати роль підмет, присудок, обставини абокличному відмінку, але вони також можуть бути додатковим описом або предикативний опис іншого слова.

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - Хороша жінка вгамувала свою спрагу.

  Частина речення la bona virino, чиє головне слово є іменником virino, відіграє роль підмета.

 • Mi vidas leonon. - Я бачу льва.

  Іменник leonon є доповненням (та має акузативне закінчення -N).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Людовик, подай мені хліб.

  Частина речення Ludoviko є кличним відмінком.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - На вікні лежить олівець та ручка.

  Іменникова частина речення sur la fenestro є обставиною (котра має прийменник місця sur).

 • La dentoj de leono estas akraj. - У льва гострі зуби.

  Іменникова частина речення de leono є доповненням іменникової фрази la dentoj (та має прийменник de).

 • Mi estas muzikisto. - Я музикант.

  Іменник muzikisto є предикативним описом підмета mi.

Іменникові слова

Деякі з частинок в Есперанто можуть бути підметовими частинами речення, якщо вони не мають закінчення О. До них відноситься іменники, табличні слова закінчуючі на U та O, назви есперанто-літер, числівникита часткаambaŭ.

Інші числівні прислівники можуть бути підметовими частками.

Власні імена

Повністю есперантизовані власні імена завжди мають закінчення О: Anno, Petro, Teodoro, Mario...Також не есперанто-імена є іменниками, але вони зазвичай не мають закінчення О: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping. В тих імен можна відкинути акузативне N-закінчення, навіть якщо ім'я повино його мати. Читайте більш докладно пояснення про N-закінчення.

Назад до початку