До змісту

AĈ =суфікс, означає низьку якість, нікчемність, непригодність, малу цінність і виражаючий огиду, зневагу, неповагу.

 • domodomaĉo = поганий, напівзруйнований, розвалюючий будинок
 • ĉevaloĉevalaĉo = поганий, нічого не вартий кінь.
 • babilibabilaĉi = дурна, зі злими намірами розмова
 • aĉa = поганої якості, непідходящий, нічого вартий

AD = "тривала дія".

 • uzouzado = тривале, регулярне використання
 • vizitivizitadi = частк, регулярне відвідування
 • konstruo = будівництво, споруда → konstruado =будівництво (з відтінком тривалості)
 • martelo (молоток) → marteli =бити, колоти, стукати молотом → martelado = биття молотком
 • reĝo (король) → reĝi =царювати → reĝado =царювання

Якщо потрібно показати, що мова йдеться про дію, але не потрібне значення тривалості суфікса AD, то необхідно використати інший корінь дії без значенння тривалості, або виразити слово іншим способом:martelado (тривала дія) → martelbato = один удар молотком; brosado (тривала дія) → brostiro = один рух щіткою.

AĴ = "(конкретна) справа"

 • belabelaĵo = прикраса, щось гарне
 • utilautilaĵo = корисна річ, корисний предмет
 • dolĉadolĉaĵo =солодкість, солодкі страви, цукерка
 • novanovaĵo = новинка, новина
 • farifaraĵo =виріб, підробка
 • desegnidesegnaĵo = малюнок, креслення
 • kreskikreskaĵo =рослина
 • 1}kovri → kovraĵo =покриття
 • amuziamuzaĵo =щось, чим можна розважитись, щось забавне
 • havihavaĵo =майно, добро, стан
 • trinkitrinkaĵo = напій
 • konstruo = будівництво → konstruaĵo = споруда, побудова, контсрукція
 • lignolignaĵo =виріб з дерева
 • araneoaraneaĵo = мережа павутиння
 • azenoazenaĵo = ослятина, ослине м"ясо, безглуздий вчинок або висловлювання
 • ĉirkaŭĉirkaŭaĵo = околиця
 • postpostaĵo =задня частина, дупа, сідниця
 • sen sencosensencaĵo =несінітниця, дурниця
 • kokidokokidaĵo = їжа з курятини
 • ovoovaĵo =яєчня
 • glacioglaciaĵo = морозиво
 • aĵo =конкретна річ, предмет

Інколи можна додати суфікс дієприкметника для додаткової точності: draŝataĵo (зерно, котре мелять), draŝitaĵo (зерно ,котре вже помелене), draŝotaĵo (зерно, котре мають намір помолоти), , brulantaĵo (щось, що горить), brulintaĵo (щось, що вже горіло). Але зазвичай простого AĴ-слова цілком достатньо.

AN

AN = "член групи, мешканець міста, докторська ступінь, людина котра належить до місця" і т.п.

 • kluboklubano = член клуба
 • EŭropoEŭropano =мешканець Європи
 • IndonezioIndoneziano =мешканець Індонезії
 • vilaĝovilaĝano = мешканець села
 • IslamoIslamano =мусульманин
 • respublikorespublikano =республіканець
 • ŝipoŝipano = член корабельного екіпажу
 • estraroestrarano = член правління
 • sama landosamlandano =земляк
 • ano = член партії, гуртка, родини, церкви і т.п.; aniĝi =зробитись членом, приєднатись до групи

AR

AR = "суфікс, означаючий сукупність однорідних елементів, предметів та істот:"

 • homohomaro =чоловік
 • birdobirdaro = пташина стая
 • gazetogazetaro = преса, періодична печать
 • verkoverkaro =збори оповідань
 • estroestraro = правління, керівництво
 • arboarbaro = ліс
 • harohararo =волосся, волоссяний покрів
 • ŝafoŝafaro =овече стадо, отара
 • meblomeblaro = меблювання
 • altaj montojaltmontaro = ланцюг високих гір
 • vortovortaro = словник
 • horohoraro = розклад
 • ŝtupetoŝtupetaro =сходи
 • vagonovagonaro =склдад (потяга) (=також: потяг)
 • aro = група, збори, стадо і т.п.

ĈJ

За допомогою ĈJ утворюються пестливі чоловічі імена (приєднуються зазвичай не до повної основи, а до одного або двом складам, в залежності від зручності вимови):

 • JohanoJohanĉjo або Joĉjo
 • VilhelmoVilhelĉjo або Vilheĉjo або Vilĉjo або Viĉjo
 • papagoPapĉjo (пестлива форма для попуги-хлопчика)
 • PatroPaĉjo - таточко
 • OnkloOĉjo - дядечко
 • FratoFraĉjo братик

ĈJ, також як NJ, є трохи окремим суфіксом, тому зо він не починається з голосної і тому що необхадно використовувати неповну форму кореня перед цим суфіксом. Інколи можна було б додати суфікс UL, якби б це допомогло зробити благозвучну форму: PetroPetruloPetruĉjoі т.п. Це не є традиційним або логічним способом, але коли мова йдеться про пестливі імена, то ні традиція, ні логіна, ні сувора граматика, не є важливими. Пестливі імена фактично можна зробити на свій розсуд (напр. за допомогою запозичення з інших мов).

EBL

EBL = "суфікс, котрий означає пасивну можливість". Суфікс EBL може бути тільки у перехідних дієслів.

 • manĝimanĝebla =їстівний
 • nombrinombrebla =той, що може мати рахунок
 • malhavimalhavebla = таке, що не потрібне → nemalhavebla =такий, котрий потрібний
 • komprenikompreneble = зрозуміло (часто використовується як скорочення від memkompreneble - зрозуміло, саме собою розуміле)
 • esperiespereble = можливо
 • supozisupozeble = імовірно
 • eble = "може бути"; eblo = можливість; ebleco = можливість (як чогось можливого)

Також EBL інколи використовується (як IND та END) після дієслова, котрий зазвичай є неперехідним, але могло б мати додаток:

 • iriirebla = прохідний
 • loĝiloĝebla = пригодне для помешкання

Зазвичай говорять iri sur/laŭ vojo та loĝi en domo, але також iri vojon та loĝi domon є правильними формами, хоча використовуються рідко.

EC

EC = "суфікс, котрий позначає властивість, якість". EC завжди показує щось абстрактне (якість або стан).

 • bono = добро → boneco = доброта
  • Vi estos kiel Dio, vi scios bonon kaj malbonon. - Ви наче Бог, ви будете знати добро та зло.
  • Ili admiris la bonecon de lia ago. - Вони захоплювались добротою його вчинку.
 • ruĝo = червоний колір → ruĝeco = почервоніння.
  • Ŝiaj blankaj vangoj estis kolorigitaj de freŝa ruĝo. - Її білі щоки були пофарбовані в свіжий рум'янець.
  • La ruĝeco de ŝiaj vangoj malkaŝis ŝiajn sentojn. - Почервоніння її щік показало її почуття.
 • longo = довжина (розмір) чогось конкретного → longeco = довжина (якість, властивість).
  • Ni mezuris la longon de ĝiaj kruroj, kaj trovis, ke ili estas tre mallongaj. - Ми виміряли довжину його ніг і виявили, що вони дуже короткі.
  • La longeco de ĝiaj kruroj tre surprizis nin. - Довжина його ніг дуже здивувала нас.

   Ноги були дивовижно довгими.

 • rapido = швидкість (співвідношення пройденого шляху до одиниці часу) → rapideco = швидкість (якість, властивість)
  • La rapido de la aŭto estis nur 20 kilometroj en horo. - Швидкість автомобіля була 20 км за годину.
  • La aviadilo pasis kun fulma rapideco. - Літак пронісся з блискавичною швидкістю.
 • homohomeco =людянність
 • granda animograndanimeco = великодушність
 • korektokorekteco = правильність
 • unuunueco = єдність
 • unuaunuaeco = першість
 • estontaestonteco = майбутнє. Такі форми як estonto зазвичай показують людину, як всі дієприкметники з О-закінченням, але інколи використовують слово estonto як скорочення слова estonteco.
 • pasintapasinteco = минуле, минулий час
 • infanoinfaneco = дитинство
 • eco = якість

Інколи ЕС використовується неправильно через вплив національних мов: Bedaŭrinde mi ne havas la eblecon tion ĉi fari. Фактично мова йдеться не про якість, а про eblo (або навіть eblaĵo). Говоріть як Заменгоф: Bedaŭrinde mi ne havas la eblon tion ĉi fari. (Якщо є сумнів між eblo та ebleco, потрібно обирати eblo, тому що це кінцева форма ebleco, та для eblaĵo, та тому eblo рідко може бути невірним вибором.)

ЕС також може використовувати з А-закінчення або Е-закінчення (або закінчення дієслова). Такі форми зазвичай мають значення "схожий, схоже, має вигляд як, таким же чином як:"

 • ligneca papero = папір, котрий частково схожий на дерево
 • Ni havas amikecajn rilatojn kun ili. = Ni rilatas kvazaŭ ni estus amikoj. - В нас дружні відносини з ними.= Ми відносимось до них наче вони друзі.

Інколи для розуміння можна використовувати замість поєднання з ŝajna, simila, maniera або stila. Інколи форми з ...eca означають "відносно цієї властивості:" = тест на батьківство, тест аби виявити, чи не є хтось батьком.

EG

EG = "суфікс, котрий означає збільшення, посилення".

 • domodomego = (дуже) великий будинок
 • varmavarmega = дуже гарячий
 • bonebonege =дуже добре
 • kriikriegi = (дуже) голосно кричати
 • ŝatiŝategi = дуже подобається
 • dankon!dankegon! = велике спасибі!
 • tretreege = дуже дуже
 • pordopordego = ворота
 • 1}granda → grandega = величезний
 • piedopiedego = велика нога, лапища
 • manĝimanĝegi = пожирати, жерти
 • ege = дуже, виключно, надзвичайно

EJ

EJ = "місце, простір, будинок, кімната, і т.п., призначена для розміщення чогось". Корінь, котрий стоїть перед суфіксом EJ, завжди показує, що відбувається або знаходиться в деякому містці.

 • lernilernejo = школа
 • dormidormejo = спальня
 • elirielirejo = вихід
 • redaktiredaktejo = редакція
 • akceptiakceptejo = приймальня
 • necesanecesejo = туалет
 • preĝipreĝejo = церква. Слово preĝejo традиційно використовується для християнськох церкви, в той час для інших релігій використовуються інші слова:moskeo, sinagogo, templo і т.п.. Але preĝejo може використовуватись та для інших релігій. Для християнської церкви також існує спеціальне слово kirko (використовується рідко). Простіше уточняти про яку церкву йдеться мова: Kristana preĝejo, Islama preĝejo, Hinduisma preĝejo і т.п.
 • ĉevaloĉevalejo = стайня
 • malliberomalliberejo = в"язниця (= prizono)
 • librolibrejo = книжєкова крамниця, не плутати з biblioteko)
 • rizorizejo = рисовое поле
 • herboherbejo =луг
 • tajlorotajlorejo = ательє
 • ministroministrejo = міністерство (будівля)
 • malsanulomalsanulejo = лікарня (= hospitalo)
 • TTT (la Tut-Tera Teksaĵo, вимовляється як "to to to") → TTT-ejo ("to-to-to-ejo") = TTT-сервіс, TTT-a інтернет-сторінка
 • ejo = місце (призначене для чогось спеціального)

Якщо мова йдеться про фабрику або про щось схоже, то переважніше використовувати зрозумілі поєднання: tabakfarejo = "табачна фабрика", ŝtalejo або ŝtalfabriko = "сталеливарний завод", gisejo або gisfabriko = "чугуноплавильний завод".

EM

EM = "суфікс, котрий означає схольність, схильність до чогось, підверженість чомусь"

EM-слово частіше за все показує, що щось через свою природу часто або тривало проявляє тенденцію до дії:

 • timitimema = боязкий, полохливий, боягузливий
 • manĝimanĝema = , ненажерливий
 • komprenikomprenema = зрозумілий
 • venĝivenĝema = мстивий
 • purapuri = бути чистим → purema =охайний, акуратний

Інколи використовують ЕМ для миттєвого та випадкового бажання, або для тієї що проходить неоюхідності:

 • Ŝi sentis fortan manĝemon. (= ... fortan malsaton.) - Вона відчула сильний голод
 • Subite li fariĝis terure dormema. (= ... terure dorme laca.) - Раптово він зробився жахливо сонним.

Також в якості альтернативи можна використовувати 1}vola: manĝivola, venĝovola. Але зазвичай достатньо ЕМ.

В деяких словах ЕМ показує здібність:

 • produktiproduktema = виробний, продуктивний
 • kreikreema = творчий

Також можна використовувати складні слова з pova або kapabla: produktipova, kreokapabla. Але зазвичай суфікса ЕМ цілком достатньо.

В деяких випадках слова ЕМ означають, що через свою природу людина знаходиться під загрозою чогось, що вона ризикує чимсь:

 • 1}erari → erarema = той, хто може помилятись
 • mortimortema = смертний

Інколи ЕМ-слово може виникати з дієслова:

 • gastogastema = той, хто любить гостей
 • la sama seksosamseksema = відчуваючий гомосексуальний потяг

Gastema тому може розглядатись як "схильний сам гостювати". Якщо мова не йдеться про значення, то переважніше використовувати ama: gastama = "той, хто любить гостей", samseksama = "той хто любить представників своєї статті". З іншої сторони, коли АМ здається занадто сильним або не підходить за сенсом, то тоді переважніше використовувати ЕМ.

EM-слова частіше за все мають закінчення А, але такод вони можуть мати і будь-які інші закінчення. Перед О-закінченням зазвичай додають суфікс ЕС: manĝemeco, timemeco і т.п.. Але ЕС зазвичай не використовується. Достатньо manĝemo, timemo і т.д.. Перед суфіксом UL часто можна відкинути ЕМ, якщо значення залишається зрозумілим:timemulotimulo, drinkemulodrinkulo.

ЕМ використовується також як і звичайний корінь: emo = схильність, прихильність, потяг, пристасть, ema = схильний, прихильний (до чогось).

END

END = "суфікс зі значенням "котрий повинен бути". Використовується тільки з перехідними дієсловами.

 • pagipagenda = те, що повинно бути оплаченим
 • respondirespondenda = те, що повинно бути відповідним

ER

ER = "суфікс, котрий означає частку, складову частину чогось".

 • sablosablero =піщинка
 • neĝoneĝero = сніжинка
 • monomonero = монета (паперові гроші називаються monbileto або monpapero)
 • fajrofajrero = іскра (електричну іскру називають також sparko)
 • ero = частинка, шматочок, складова частина

ER показує одну з більшості схожих ледь помітних складових частин цілого. Якщо мова йдеться про частину, котру пошкодилась або вирвана з чогось, то потрібно використовувати РЕС: Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro.

ESTR

ESTR = "суфікс, котрий означає начальника, управителя". Те, що стоїть перед ESTR,завжди є місце, де керівник приймає рішення:

 • ŝipoŝipestro = капітан корабля
 • imperioimperiestro = імператор
 • grupogrupestro = керівник групи
 • urbourbestro = мер міста
 • lernejolernejestro = директор школи
 • centcentestro = центуріон, сотник (офіцер, керівник сотнею солдат)
 • estro = начальник, керівник, управляючий

ET

ET = "суфікс, котрий означає зменшення, послаблення".

 • domodometo = будинок, (дуже маленький будинок
 • varmavarmeta = тепленький
 • babilibabileti = трохи балакати
 • iomiomete = трохи, трішки
 • ŝtrumpoŝtrumpeto = шкарпетка
 • ridirideti = посміхатись
 • patropatreto = таточку
 • manomaneto = ручка
 • eta = маленький, слабкий; etigi = зменшити, послабити; etulo = малюк

Інколи використовують ЕТ в якості префікса, аби показати спеціальне значення:

 • burĝoetburĝo = мілкий буржуа
 • fingroetfingro = мізинець

ID

ID = "суфікс, котрий означає дитя, дитина, сина, нащадка, дитинча, паросток".

Зазвичай ID використовуються з тваринами. Тоді ID показує дитинчат:

 • bovobovido = теля
 • kokokokido = курчатко
 • ranoranido = жабенятко
 • ido = дитинча, дитя, чадо, нащадок, послідовник

Інколи ID використовується для втеч: arboarbido = молоде дерево.

З людьми ID показує дитину, без прийняття в рахунок віку. Зазвичай використовують в титулах та історичних іменах:

 • reĝoreĝido = принц
 • TimuroTimuridoj = діти правителя Тимура
 • 1}Izraelo → Izraelido = діти Ізраїля (Israelano =ізральтянин)

Іноді ID використовується в фігуральному сенсі:

 • landolandido = тубілець, коріний мешканець
 • LatinoLatinida lingvo = латинська мова

IG

IG = "суфікс за значенням: (з)робитись якимсь., ким-сь., чим-сь.; привести в якийсь стан, місце; примусити, спонукати виконати якусь дію"

 • akraakrigi = загострити, наточити
  • Mi akrigas mian tranĉilon. - Я точу мій ніж
 • longalongigi = подовжувати, зробити довгим
  • La kunveno devus esti mallonga, sed la multaj demandoj longigos ĝin. - Засідання повинне було б бути відкритим, але більшість питань продовжать його.
 • pli longaplilongigi = подовжити, зробити (ще) більш довгим
  • Ni devis plilongigi nian viziton en Hindujo. - Ми повинні подовжити наш візит до Ідії.

Можна утворювати IG-дієслово з кореня, котрий означає дію (котрий зазвичай є дієсловом). Таке IG-дієслово означає, що хтось є причиною, що хтось робить конкретну дію. Доповнення такого IG-дієслова є те, що було б підметом простого дієслова.

Також можна відійти від неперехідних дієслів:

 • sidisidigi = посадити
  • Li sidigis sian infanon sur seĝon. - Він посадив свою дитину на стілець.

Також можна відійти від перехідних дієслів. Додатком такого IG-дієслова є або підмет простого дієслова, або додаток простого дієслова:

 • komprenikomprenigi = зробитись зрозумілим, пояснити, дати зрозуміти
  • Mi finfine sukcesis komprenigi lin, ke li devas iri hejmen. - В решті-решт мені вдалося пояснити йому, що він повинен йти додому.
  • Mi ne povis komprenigi la ŝercon al li. - Я не зміг пояснити жарт йому.

Також можна утворювати IG-дієслово з кореня, котрий зазвичай є іменником.

Таке IG-дієслово може означати, що діють так, що об"єкт стає тим, що показує корінь, але він також може означати, зо роблять об"єкт таким, яким є корінь, або він може означати, зо хтось є причиною, що об"єкт робить якусь дію, котра відноситься до кореня:

 • edzoedzigi = одружити
  • Li edzigis sian filon al riĉa fraŭlino. - Він одружив свого жина на багатій дівчині
 • pintopintapintigi = загострити
  • Se vi volas skribi, vi devas unue pintigi vian krajonon. - Якщо ти хочеш писати, ти повинен спочатку поточити свій олівець.
 • flamoflamiflamigi = примусити палати, розпалити
  • Petro flamigis la fajron per forta blovado. - Петро розпалив вогнище сильним дуттям.

Також можна утворювати IG-дієслово з словосполучень з прийменником:

 • en (la) domoendomigi = внести в будинок, помістити в будинок
  • Kiam komencis pluvi, ŝi rapide endomigis la infanojn. - Коли почався дощ, вона швидко відвела в будинок дітей.
 • sen vestosenvestigi = роздягти
  • Janjo estis senvestigita kaj endormigita. - Яна була роздягнена і вкладена в постіль.

Протилежність sen...igi теоретично можна виразити за допомогою kun...igi, але таке слово зазвичай не використовується, тому що більщість простих дієслів мають власне таке значення: maski = "kunmaskigi", vesti = "kunvestigi". В таких випадках можна як альтернативу sen...igi використовувати префікс MAL без IG: malvesti = senvestigi, malmaski = senmaskigi. Senfortigi значить приблизно також, що і malfortigi. Протилежність senfortigi теоретично "kunfortigi", але це зайве. Замість говорять просто fortigi.

Також можна утворювати IG-дієслово з часток або афіксу:

 • forforigi = віддалити, відсторонити; видалити, усунути, прибрати
  • Per forta lesivo ŝi sukcesis forigi la nigrajn makulojn. - За допомогою прального порошка їй вдалося видалити чорні плями.
 • alaligi = додати, приєднати, долучити; утягнути
  • Ili baldaŭ discipline aligos siajn fortojn al tiu komuna granda armeo. - Він скоро дисципліновпано долучить свої зусилля до цієї загальної великої армії.

Коли корінь не виражає ні властивість, ні дію, то це часто може викликати сумнів, потрібно використовувати дієслово без суфікса або дієслово з IG. Часто мовна традиція давала дієслову IG-значення властивості: konfuzo =плутанина, безлад → konfuzi = змішувати, сплутувати. Інколи традиція обирала використання тільки форми з IG: grupogrupigi = групувати. Інколи традиція давала інше значення простій формі та IG-форму, але обидва значення з IG-властивістю: kolorokolori = фарбувати; kolorokolorigi = фарбувати. Однак неможна вимагати аби всі завжди слідували цим делікатним різницям. Потрібно щонайменше спокійно відноситись, якщо хтось плутає, напр. kolori та kolorigi. світити, світитись; lumolumigi = запалити, засвітити. Інколи обидві форми мають одне й теж значення:ordoordi и ordigi = приводити в порядок. Зараз в цілому переважніше форма ordigi.

Часто буває так, що додають IG до дієслова там, де це не потрібно. Це терпимо, особливо якщо з цього слідує додаткове розуміння, але зазвичай потрібно використовувати традиційні форми. Не завжди форми є цілком стабільними. В деяких випадках IG-суфікс може бути не обов"язковим, тому що проста форма чи не ледь має інше значення. Тоді можливо в майбутньому почнуть використовувати короткі форми без IG. Часто обидві форми можуть бути використані без відмінності в значенні: loki/lokigi, arkivi/arkivigi, listi/listigi.

IG зазвичай з"являється з дієслівним закінченням, але може також мати і закінчення О, А-закінчення або Е-закінчення. Такі форми показують те саме значення дії як і дієслівна форма: akrigo = "загострена, заточка", akriga = " має відношення до дії заточування", sidigo = "саджання", sidige = "саджаючи", edzigo = "дія одружити, видати заміж", edziga = "має відношення до дії видати заміж, одружити".

IG використовується також як звичайний корінь: igi= робити (якимсь, кимсь, чимсь); примусити, спонукати, змусити (когось або чогось зробити якусь дію).

IĜ = "суфікс зі значенням "(з)робитись, стати кимсь, чимсь; прийти в якийсь стан, місце"

 • palapaliĝi = бліднити
  • Li paliĝis pro la ŝoko. - Через шок він став блідим.
 • longalongiĝi = зробитись довгим
  • La tagoj longiĝas, printempo alvenas. - Дні стають довгими, приходить весна.
 • pli longaplilongiĝi =зробитись більш довшим
  • Li asertas, ke post la vizito al la miraklisto lia kruro plilongiĝis. - Він стверджує, що після відвідування чародія його нога стала довшою.

IĜ-дієслово зроблене з неперехідного дієслова показує перехід до конкретної дії. IĜ у таких дієслів є майже тим же, що і суфікс EK. Інколи такі IĜ-дієслова показують ньюанс, що дія відбувається сама по собі або, що дія відбувається мимоволі:

 • sidisidiĝi = сідати
  • Li sidiĝis sur la sofo. - Він сидів на дивані.
 • estiestiĝi =виникнути, створитись
  • Estiĝis kverelo inter ili. - Між ними спалахнула бійка.
 • mortimortiĝi = зробитись мертвим, померти (ненавмисно)
  • Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li tamen ne mortigis sin mem kaj ankaŭ estis mortigita de neniu; unu tagon, promenante apud la reloj de fervojo, li falis sub la radojn de veturanta vagonaro kaj mortiĝis. - Мій дядя не помер природньою смертю, але проте він не покінчив житття самогубством та також не був вбитим кимсь; якось, прогулюючись біля залізної дороги, він впав під колеса потяга і загинув.

   Вже просте morti показує (від життя до смерті). Тут IĜ показує, що смерть трапилась випадково, за необережністю.

Також можна утворювати IĜ-дієслово їх перехідного дієслова. В такому IĜ-дієслові IĜ не вказує перехідне значення. IĜ потрібен в таких випадках для того, аби зробити дієслово неперехідним, аби змінити член речення:

 • malfermimalfermiĝi = зачинитись
  • La knabo malfermis la pordon. - Хлопчик зачинив двері.
  • La pordo brue malfermiĝis. - Двері голосно зачинились.
 • turniturniĝi = повернутись
  • La knabo turnis sian kapon. - Хлопчик повернув свою голову.
  • La tero turniĝas ĉirkaŭ sia akso. - Земля обертається навколо своєї осі.
 • ruliruliĝi = котитись
  • Kiu rulas ŝtonon, al tiu ĝi revenos. - Хто катить каміння, до того воно повернеться.
  • Ili rulis sian ĉaron. - Вони катили свого воза.
  • La vinberoj elpremite ruliĝadis sur la teron. - Виноград, вже вижатий, котився по землі.
  • La veturilo ruliĝis tre rapide. - Віз котився дуже швидко.

IĜ-дієслово, котре було утворено з перехідного дієслова, часто схоже на дієслово пасивної ознаки. Різниця полягає в тому, що IĜ-дієслово показує, походить (більш-менш) само по собі, або що ймовірна причина цієї дії не має інтересу: Li estis naskita en Januaro. Звичайне речення в пасивній ознаці. Увага привернута головним чином на дію, котра закінчилась з результатом (через ІТ-форму). Li naskiĝis en Januaro. Він народився. Більшу увагу на народженому, на дитині, ніж на того, хто народжував, на матір.

Також можна зробити IĜ-дієслово з кореня, котрий зазвичай є іменником. Таке IĜ-дієслово може означати, що підмет стає точно тим, що показує корінь, або що він стає схожим на корінь, або що з ним відбувається дія, котра характеризує корінь:

 • edzinoedziniĝi = вийти за когось заміж (зробитись чиєюсь дружиною)
  • Ŝi edziniĝis kun sia kuzo. - Вона вийшла заміж за свого двоюрідного брата.
 • pintopintapintiĝi = загостритись
  • Malgraŭ liaj penoj la krajono ne pintiĝis. - Недивлячись на його спроби, олівець не нагострився.
 • flamoflamiflamiĝi = почати палахкотати, почати палати
  • Ligno fendita facile flamiĝas. - Розколота деревина легко розгорається.

Також можна зробити IĜ-дієслово зі слова з прийменником. Точне значення залежить від прийменника. Якщо напр. використовується місце або дія, то IĜ означає "рухатись, іти, переміщатись".

 • en domoendomiĝi =прийти додому (в дім)
  • Kiam la fulmotondro komenciĝis, ni tuj endomiĝis. - Коли розпочалась гроза, ми одразу увійшли в дім.
 • sen vestosenvestiĝi = зробитись голим, роздягнутись
  • Senhonte mi senvestiĝis antaŭ ili. - Безсоромно я роздягнулась перед ним.

Також можна утворювати IĜ-дієслова з часток або афіксів:

 • alaliĝi = приєднатись, вступити (в організацію)
  • Al lia antaŭa embaraso aliĝis nun iom da konfuzo. Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso? - До його попереднього утруднення зараз трохи збентеження. Ви вже приєднались до конгресу?
 • senseniĝi =лишитись, позбавитись
  • Mi ne plu eltenas ilin, ni devas seniĝi je ili. - Я більше не витримаю їх, я повинен їх позбутись.

IĜ зазвичай з"являєтсья з дієслівним закінченням, але може також мати і закінчення О, А або Е-закінчення. Такі форми вказують теж саме значення дії, що і дієслівна форма: akriĝo = "загостритись", akriĝa = "загострений", sidiĝo = "саджання", sidiĝe = "сідаючи", edziĝo = "шлюб", edziĝa = "дія, котра відноситься до одруженню", unuiĝo = "об"єднання".

інколи IĜ-слово з O-закінченням також може показувати результат переходу дії: Unuiĝo Franca por Esperanto (назва асоціації). Dio nomis la sekaĵon Tero, kaj la kolektiĝojn de la akvo Li nomis Maroj.

IĜ використовуэться також як і звичайний корінь: iĝi =  зробитись, ставати, стати.

IL

IL = " інструмент, пристосування або засіб для виконання якої-небудь функції".

 • segisegilo = сидіти, стілець (інструмент для сидіння)
 • fosifosilo = лопата
 • kudrikudrilo =голка
 • tonditondilo = ножиці
 • ŝlosiŝlosilo = ключ
 • manĝimanĝilo = прибір (інструмент) для їжі (тарілка, ложка, ніж, виделка, палички для їжі і т.п.)
 • sonorisonorilo = дзвін, дзвінок
 • presipresilo = друкарка, принтер, типографічний станок
 • komputikomputilo = комп"ютер.
 • aboniabonilo = абонентський бланк, бланк для підписки
 • aliĝialiĝilo = анкета для вступу, заява на участь
 • kuracikuracilo = ліки, медикаменти
 • ilo = інструмент, засіб; ilaro = набір знарядь інструментів

Суфікс IL має дуже загальне значення. Для більш точного вираження значення, можна утворювати поєднання з іншими коренями, напр.: presmaŝino, transportaparato, vendaŭtomato. Але часто підходить і проста IL-форма.

В таких небагаточисельних IL-словах елемент дії мається на увазі. Те, що стоїть перед IL, не само показує дію, а напр. результат дії: fajrofajrilo = запальничка, вогнище

IN

IN = "суфікс, котрий означає жіночу стать". Суфікс IN можна використовувати лише з тим, що може мати стать, а саме у людей та тварин.

Частіше за все IN до слова, котре має чоловіче значення. Слово тоді набуває ознаки жіночої статті:

 • patropatrino = людина, котра народжує дітей (мама)
 • virovirino = жінка
 • knaboknabino = дівчинка
 • avoavino = бабуся
 • reĝoreĝino = королева

Також можна додати IN до слова, котре є нейтральним, але це трапляється набагато рідше. Слово, котре нейтральне в статевому відношені тоді включає в себе жіночу ознаку:

 • homohomino = людина-жінка
 • aŭtoroaŭtorino = авторка
 • pasaĝeropasaĝerino = пасажирка
 • bestobestino = самка
 • mortintomortintino = померла жінка

У нейтральних слыв можна показати чоловычу стать за допомогою кореня VIR котрий використовується в якості префікса або прикметника.

Є слова, котрі самі по собі вказують жіночу статбь: damo, nimfo, matrono, putino і т.п.. До таких слів не потрібно додавати суфікс IN.

IN використовується також як і звичайний корінь: ino = самка (або жінка); investaĵo = одяг для жінки.

IND

IND = "суфікс з ознакою " «гідна чогось»". Суфікс IND можна використовувати тільки з перехідними дієсловами:

 • amiaminda = той, хто достойний кохання, чудовий
 • vidividinda = визначний, гідний бути побаченим
 • mirimirinda = дивовижний, чудовий, прекрасний
 • bedaŭribedaŭrinde = нажаль
 • inda = вартий, гідний

ING

ING = "суфікс, котрий означає предмет, в котрий щось вставляється":

 • glavoglavingo = підставка для ножиць
 • cigarocigaringo =мундштук
 • ŝraŭboŝraŭbingo =гайка
 • ovoovingo = підставка під яйце
 • ingo = тримач (головним чином для меча), котрий частково покриває те, що він тримає; eningigi = вкласти в тримач

ISM

ISM = "суфікс, котрий зазвичай означає громадске, політичне та релігіозний рух, наукове або філософський напрямок, доктрину, систему, вираз і т.п. Значення ISM може сильно коливатись та дуже залежить від того, що стоїть перед ним.

 • StalinoStalinismo =політична ідея Сталіна
 • KristanoKristanismo = християнство
 • koloniokoloniismo = колоніалізм
 • kapitalokapitalismo = капіталізм
 • alkoholoalkoholismo = алкоголізм
 • diletantodiletantismo = ділентантізм
 • patriotopatriotismo = патріотизм
 • la Angla lingvoAnglismo = англіцизм

IST

IST = "суфікс, котрий означає особу певної спеціальності або певного роду занять, особа, котра є прихильником певного громадського або релігійного руху, наукового або філософського напрямку".

Існує помилкове розуміння, що IST дорівнює слову "професіонал", але його значення набагато ширше:

 • verkiverkisto = письменник
 • kuracikuracisto = лікар
 • artoartisto = художній діяч, художик, артист
 • biciklobiciklisto = велосипедист
 • ŝteliŝtelisto = крадій
 • EsperantoEsperantisto = Есперантист

За необхідністю можливо створити більш точніше слово. Замість загального fiŝisto можна сказати fiŝkaptisto, котрий ловить рибу, fiŝbredisto, котрий разводить рибу, fiŝvendisto, котрий продає рибу.

Для IST-слова часто існує схоже ISM-слово. Відношення між двома формами цих слів є різними: alkoholisto = п"яниця, людина, котра залежить від алкоголю; alkoholismo = хвороба, залежність від алкоголю; kapitalisto = капіталіст; kapitalismo = капіталізм, економічна система. Існує також багато слів, котрі закінчуються на "ist" або "ism", та котрі, таким чином, вказують різноманітних представників професій, напрямків, рухів і т.п. і різноманітні доктрини, системи і т.п., але котрі одна не є складовими, напр.: turistoturismo, faŝistofaŝismo, ekzistencialistoekzistencialismo.

Часто IST означає "людину, котра підтримує відповідні рухи, вченя і т.п." Тоді IST = ISM-AN: oportunisto = oportunismano, когось, хто діє відповідно опортунізму; komunisto = komunismano, послідовник комунізма. Але IST не завжди одне й те ж, що ISM-AN. Напр. kapitalisto не дорівнює kapitalismano.

Примітка: AN та IST в деяких випадках дуже близькі за сенсом. Тоді можна обрати будь-який варіант. Але зазвичай обирають ту форму, котра є більш інтернаціональною. Напр. зазвичай кажуть Kristo, Kristano та Kristanismo. Форму Krististo та Kristismo ніколи не з"являються. Вони цілком вірні, але не інтернаціональні. Порівняйте з Budho, Budhisto та Budhismo, де протилежна ситуації знову ж таки через інтернаціональну форму. Біля Budhisto також використовують Budhano, також вірно, але Budhanismo не говорять. (Замість деякі використовують Budao, Budaisto и Budaismo.)

Таким чином, неможна говорити kirurgisto, astronomisto, ekologisto і т.п.. Але в більшості випадків можна за допомогою суфікса IST утворювати паралельне слово для такої людини, якщо існує окреме слово для того, чим він займається:

 • kirurgiokirurgiisto = хірург
 • diplomatiodiplomatiisto = дипломат
 • gimnastikogimnastikisto = гімнаст

NJ

За допомогою NJ утворюються пестливі жіночі імена. Перед NJ використовується скорочена форма імені:

 • MarioManjoMarinjo - Марія → Маша, Машенька
 • KlaroKlanjo - Клара → Кларочка
 • SofioSonjoSofinjo - Софія → Соня
 • PatrinoPanjo - Мама → Матуся
 • OnklinoOnjo - Тітка → Тітушка
 • FratinoFranjo - Сестра → Сестричка

Використовуючи NJ зазвичай IN-суфікс не використовується. Інколи можна залишати IN, якщо це сприяє благозвучності: kuzinoKuzinjo, knabinoKnabinjo, KlaroKlarinoKlarinjo.

OBL

OBL = "суфікс, котрий означає множення, додавання, збільшення в певну кількість разів, зміст певної кількості складових".

 • duduobla = подвійний
 • duduoble = вдвічі, в два рази
 • duduoblo = подвійна кількість
 • dekdekobla = десятиразовий, в десять разів більший
 • dekdekoble = в десять разів, десятиразово, вдесятеро
 • dekdekoblo = десятиразова кількість
 • cent dek ducent-dek-du-obla = помножений на 112
 • cent dek ducent-dek-du-oble = помножено на 112
 • cent dek ducent-dek-du-oblo = 112 кількість

OBL-слово з А закінченням може означати, що щось складається з такої кількості частин:

 • duobla vesto = одяг, котрий складається з кількох частин.
 • duobla fadeno = подвійна нитка

Перед OBL завжди пишеться число. Для розуміння можна використовувати тире. Тире ставлять зазвичай там, де пробіл на початковому числі: dek dudekduoblo или dek-duoblo; dudekdudekoblo; du mil dudekdumildudekoble или предпочтительно du-mil-dudekoble. Такі ж правила дійсні й для суфіксів ON та OP.

ON

ON = "суфікс дробових числівників". ON використовується лише з числівниками та схожими словами. Те, що стоїть перед ON, завжди показує, на скільки ділиться число:

 • duduono = половина, ½
 • duduona = половиний
 • duduone = наполовину, навпіл, вполовину
 • dekdekono = десята частина, 1/10
 • dekdekona = котрий представляє собою (одну) десяту частину; вдесятеро менший
 • dekdekone = великий як десята частина, десята частина чогось

Для ON-слова використовуються такі ж правила написання як і для OBL.

Інколи можна переплутати ON з коренем PART. Неможна сказати напр. landono для landparto = "частина карїни". ON не вказує частину того, що стоїть перед ним, а частину чогось іншого. Triono не є частиною tri, а одна з трьох частин чогось іншого.

OP

ОР = "суфікс, котрий означає колективність, збори разом (найбільш характерно вживання даного суфіксу для утворення збірних числівників)".

 • unuunuopo = одна єдина річ або людина
 • unuunuopa = одиночний, одиничний
 • unuunuope = по одному, поодинці
 • duduopo = пара
 • duduopa = подвійний, парний
 • duduope = вдвох
 • dekdekopo = десяток, група з десяти
 • dekdekopa = те, що складається з десяти
 • dekdekope = вдесятьох

Для ОР слів також використовуються такі ж правила написання, що і для OBL.

Перед О-закінченням суфікс ОР може бути відкинутий, тому, що проста О-форма має у числівників між цим значення групи:

 • duo = пара або двійка
 • trio = трійка
 • deko = десяток або десятка

UJ

UJ = суфікс, означає: предмет, в котрому щось зберігається або міститься; містилище, ємність для чогось, предмет або ємність, в котрих відбувається якась дія або відбувається якийсь процес, рослини, на котрих росте якийсь плід або квітка, країна.

UJ може показувати спеціальний тримач, горщик, ящик і т.п., котрі служать для зміста чогось або в котрих відбувається якась дія:

 • salosalujo = сільничка
 • cigarocigarujo = портсигар
 • abeloabelujo = вулик (можна використовувати й слово abelejo, але це слово також означає-пасіка)
 • monomonujo = гаманець, портмоне
 • banibanujo = вана (купальна)
 • trinkitrinkujo = поїлка

Для точності можна зробити складове слово з іншими коренями, напр.: teskatolo, tekruĉo, tetaso, cigarskatolo, cigaredpaketo, konservoskatolo.

Зверніть увагу, що те, що стоїть перед UJ, завжди в обов"язковому порядку показує зміст, в той час як те, що стоїть перед SKATOL, VAZ і т.п., можуть показувати той зміст, той матеріал, те щось інше, напр.: ladskatolo = "бляшана банка", lignositelo = "дерев"яне ведро". Але ladujo повино бути "вмістилище для бляшанки", та lignujo обов"язково повино бути "вмістилище для дерева".

В назв фруктів, ягід або квітки UJ може показувати рослину, зазвичай дерево або кущ, на котрому росте цей фрукт, ягода або квітка:

 • pomopomujo = яблуня
 • vinberovinberujo = виноградний кущ
 • rozorozujo = трояндовий кущ

Також можна сказати pomarbo, vinberarbusto і т.п.

У назв народів UJ завжди означає "країну цього народу":

 • FrancoFrancujo = Франція
 • ĈinoĈinujo = Китай
 • SomaloSomalujo = Сомалі

Інколи назви країн або регіонів утворюються за допомогою суфікса UJ зі слів іншого типу:

 • patropatrujo = батьківщина, вітчизна
 • EsperantoEsperantujo = Есперантида, вигадана країна, в котрій розмовляють на есперанто

В назвах країн як альтернатива суфіксу UJ, також використовується корінь LAND, та неофіційний суфікс І. Більшість країн не мають складові назви, напр. Usono, Birmo, Liĥtenŝtejno, Islando (не утворено за допомогою суфікса LAND!) і т.п. В таких випадках використовують AN, аби утворити назву мешканців цих країг, наппр.: Usonano, Birmano і т.п.

UJ використовується також як і звичайний корінь: ujo = ваза, ящик, містилище, футляр; enujigi = покласти, помістити, прибрати (в футляр і т.п.). В таких випадках UJ ніколи не має значення країна або рослина.

UL

UL = суфікс, котрий означає особу, котра має виражене в корені слова якістю.

 • junajunulo = молодик
 • dikadikulo = товстун
 • fremdafremdulo = чужинець, чужеземець
 • sanktasanktulo = святий (іменник)
 • blankablankulo = представник білої раси, білий (імен.)
 • timitimulo = боягуз
 • ĝiboĝibulo = горбань
 • milionomilionulo = мільйонер
 • sen kuraĝosenkuraĝulo = несмілива людина
 • antaŭantaŭulo = попереднік
 • aliaaliulo = інший, інакший

Також постійно використовують UL в деяких назвах імен тварин, хоча мова не йдеться про особистості або людину:

 • mamomamuloj = ссавці
 • brankobrankuloj = зябродихаючі

При нагоді суфікс UL може використовувати в фігуральному сенсі для вираження різноманітних речей, також неживих, котрі хочуть показати особистість:

 • nubojn skrapasnubskrapulo = хмарочос
 • tri mastojtrimastulo =трищоглове судно

В слів, котрі самі по собі вказують особистість, не варто без необхідності використовувати UL. Особливо потрібно бути уважним з дієприкметниками з О-закінченням. Такий дієприкметник завжди показує особистість та додаток UL зазвичай є помилкою. Не говоріть parolantulo, kurintulo, konatulo, а просте parolanto, kurinto, konato. Якщо все ж таки суфікс UL додається до дієприкметника з О-закінченням або до іншого слова, котре вже означає особистість, тоді утворюється слово зі спеціальним значенням. Virulo не теж саме, що і viro, й означає "особистість, котра характеризується мужністю" = vireculo. Konatulo - "особистість, котра характеризується відомістю" = famulo, в той час як konato означає просто "знайому людину".

UL використовується також, як і звичайний корінь: ulo =  обличчя, тип, створіння, індивід

UM

Суфікс UM не має певного значення. За допомогою його утворюють слова, котрі мають якесь відношення до чогось, що стоїть перед цим суфіксом. Кожне UM-слово необхідно вчити окремо. Існує кілька груп UM-слів зі схожими значеннями.

Більшість UM - дієслів означають "діяти певним чином за допомогою чогось, що стоїть перед UM":

 • foliofoliumi = гортати, перегортувати
 • palpebropalpebrumi = моргати, підмигнути
 • brakobrakumi = обіймати

Деякі UM- дієслова означають " знаряджати певним чином за допомогою того, що стоїть перед UM":

 • aeroaerumi =провітрювати
 • sukerosukerumi = покривати цукром

Група UM-дієслів вказує спосіб вбивства, катування:

 • krucokrucumi = розп"яти
 • pendipendumi = повісити

Деякі UM-слова є назвами частин одягу або схожих речей. Те, що стоїть перед UM показує частину тіла, в котрої знаходиться ця річ:

 • kolokolumo = манжетник
 • nazonazumo =пенсне

UM використовується в математиці для утворення назв систем вичислення. Суфікс UM ставиться після числа, котре показує скільки цифр використовується в системі:

 • duduuma nombrosistemo = подвійна система обчислення
 • dekdekuma nombrosistemo = десяткова система

Деякі інші UM-слова:

 • malvarmamalvarmumi = застудитись
 • plenaplenumi = виконувати
 • gustigustumi = куштувати (на смак)
 • lotolotumi = розігрувати, (виграш, якісь речі), розподіляти за допомогою жереба
 • komunakomunumo = комуна, громада, співтовариство, об"єлднання і т.п.
 • dekstra (правий) → dekstruma = правосторонній, за годинниковою стрілкою; такий, що повертає чи обертається праворуч (за годинниковою стрілкою)
 • proksima (близький) → proksimume = неточно, приблизно
 • umo = річ, назву якої мовець на даний момент не пам'ятає, щось дивне і непросте для опису.

Якщо є необхідність утворити нове UM-слово, потрібно бути обережним, тому що інші його можуть не зрозуміти. UM-слово, котре приєднується до чогось з наведених вище груп, приймається легше, в той час як UM-слово, котре не схоже на вже існуюче UM-слово, складне для розуміння. Часто утворюють випадкове UM-слово, котре зрозуміле завдяки контексту, і котре потім безслідно зникає.

Назад до початку