До змісту

Закінчення O, A, E, I, AS, IS, OS, US та U показують до якої частини мови відноситься слово. Вони дуже важливі в словоутворені. Існує також закінчення J та N, котрі не є важливими для словоутворення.

Частка вже сама по собі є словами: por, mi, jam, , tiam, anstataŭ, je, jes і т.п..

Самим важливим елементом слова є корінь. Кожен корінь має певне значення, але корінь не може з"являтись самостійно як слово. Йому необхідне закінчення.

 • Деякі корені показують людей, особмстостей, напр.: AMIK, TAJLOR, INFAN, PATR, SINJOR, VIR...
 • Інші корені показують тварин, напр.: ĈEVAL, AZEN, HUND, BOV, FIŜ, KOK, PORK...
 • Інші рослини, напр.: ARB, FLOR, ROZ, HERB, ABI, TRITIK...
 • Деякі корені є інструментами, напр.: KRAJON, BROS, FORK, MAŜIN, PINGL, TELEFON...
 • Більшість коренів є назвою дій, напр.: DIR, FAR, LABOR, MOV, VEN, FRAP, LUD...
 • Інші корені є іменами властивостей или якість, напр.: BEL, BON, GRAV, RUĜ, VARM, ĜUST, PRET...

Існує безліч різноманітних груп та категорій крім тих, котрі були представлені вище. Деякі корені важко класифікувати, у деяких є кілька значень, інші мають дуже специфічне значення, але всі вони мають яке-небудь значення.

Для точного використання кореню з різноманітними закінченнями потрібно знати значення кореня. Важливість такого значення показує класичний приклад з каренями КОМВ та BROS.

Два дієслова kombi та brosi мають схожі значення. Вони обидва показують дію і ці дві дії дуже схожі. Але якщо ми зміним їх на іменник, вони будуть повністю відрізнятись по сенсу.

 • kombo = розчісування
 • broso = щітка

Пояснення такої сильної відмінності полягає в тому, що корені вжеи мають печне значення. КОМВ є назвою певної дії, в той час як BROS -ім"я певного інструмента. З О-закінченням вони є іменами дії і інструмента відповідно - дуже різні речі. Але з закінченням дієслова вони обидва отримують значення дії. КОМВ ледь не змінює все значеня, тому що він вже несе в собі значення дії. BROS однак змінюється така дія, котра зазвичай виконується щіткою.

Якщо необхідний іменник для дії, котра виконується щіткою, то потрібно виконати поєднання: bros-ad-o. Також, потрібно слово для такого інструменту, котрим розчісують, то потрібно робити поєднання: komb-il-o.

Існує велика більшість таких пар коренів, де значення дієслівної форми є схожими, в той час як О-форма є різною. Пояснення такої відмінності полягає в тому, що корені вже мають певне значення. Ось кілька прикладів: batimarteli, hakipioĉi, servisklavi, kudritajlori, regireĝi, kaperipirati, vizitigasti. Також можна знайти пари, де А-форма схожі, а О-форми ні, напр.: elegantadanda, noblanobela, lertamajstra, kuraĝaheroa, proksimanajbara, dolĉamiela. Перевіряйте значення відповідних О-форм в словнику.

Можна сказати, що існують різноманітні базові соова, від котрих йде словоутворення. У У BROS/ базове слово - broso, котре є назвою інтсрумента, і котре можна перетворити в brosi (за допомогою заміни О на І). У КОМВ базове значенняkombi (назва дії). З kombi можна зробити іменник kombo (за допомогою заміни І на О), або словом для відповідного інструмента, kombilo (за допомогою додавання суфікса IL та O-закінчення).

Корені дії часто називають дієслівними або с характеристиками дієслова, тому що їх базова форма дієслово. Такі корені зазвичай з"являються в словниках в дієслівній формі.

Корені властивостей називаються прикметниковими або з властивостями прикметника, тому що їх базова форма з А-закінченням. Тому корені властивості в словниках з"являються в якості прикметника. Такі ж корені, котрі найбільш частіше з"являються з закінченням Е, традиційно називаються коренями з властивостями прислівника.

Корені, котрі не відображають дії або властивості часто называються субстантивнимиабо з характеристиками іменників. вони зазвичай представлені в словниках в якості іменника.

О-закінчення

Закінчення О нічого не додає до власного значення кореня. Іменник є просто назвою відповідної речі:

 • amiko, tajloro = назва різноманітних людей
 • krajono, broso = назва різноманітних інструментів
 • diro, faro = назви різноманітних дій

 • belo, bono = назви різноманітних властивостей

А-закінчення

Закінчення А є закінченням прикметників, дієприкметників, присвійних займенників

 • amika = дружній
 • ĉevala = кінний
 • dira = відноситься до дії висловлювання, зроблене за допомогою висловлювання.
 • bela =гарний

Коли корінь прикметника має значення властивості, прикметник зазвичай показує властивість. такі прикметники не сильно змінюються в залежності від контексту:

 • bona manĝo = хороша їжа
 • rapida aŭto = швидкий автомобіль
 • okazaĵo stranga =дивний випадок
 • ruĝa domo = червоний будинок

Коли корінь прикметника не має значення властивості, прикметник може показувати різноманітні описання. Загалом значення такого прикметника може бути різноманітним в залежності від контекста.

 • reĝa konduto = королівська поведінка
 • reĝa persono = королівська персона
 • reĝa palaco = королівський палац

Коли корінь прикметника має значення дії, прикметник може мати самі різноманітні значення. Він може означати "той хто відноситься до відповідної дії" та т.п. Такий прикметник також може бути схожим на ANT-дієприкметник з закінченням А:

 • nutra problemo = "проблема харчування" - Nutra показує тему.
 • nutra manĝaĵo = поживна їжа
 • tima homo = боягузлива людина
 • tima krio = крик страху

Кілька таких прикметників мають спеціальне значення властивості:

 • fiksi = "зафіксувати, фіксувати" → fiksa = "прикреплений, закреплений"
 • falsi = "підробляти" → falsa = "підробний, фальшивий, хибний"
 • kaŝi = "ховати" → kaŝa = "скритий, таємний"
 • kompliki = "ускладнювати" → komplika = "складний, ускладнений, хитромудрий"
 • korekti = "виправляти" → korekta = "коректний, безпомилковий, правильний"

Деякі такі прикметники схожі на дієприкметник підрядної ознаки:komplikakomplikita. У простих прикметниках форм дія кореня або не дуже цікаві або зовсім не відбувались, тільки властивість є важливою. Інколи властивість існує сама по собі. Відповідні дієприкметникові форми завжди показують, що така дія відбулась або відбувається.

Багато хто вважає, що деякі з тих прикметників, особливо korekta, не варто використовувати з якісним сенсом. Деякі навіть вважають, що таке використання є помилкою. Згідно ним komplika може тільки значити "ускладнений" або "має відношення до складності", та korekta за їх думкою повинно значити "виправний" або "має відношення до виправлення". Але деякий з таких прикметників ніколи не є критикуємим, хоча вони цілком не схожі. Таке словоутворення однак є звичним для Есперанто і приклади котрі знаходяться в більшій кількості у різноманітних письменників починаючи з Заменгофа і до сьогоднішнього дня. В деяких випадках більшість значень такого прикметника могло б бути причиною помилкового розуміння і тоді потрібно перефразовувати речення, але це можливо для всіх багатозначних слів. Корені таких прикметників є коренями дії, але для якісного знання форм прикметники могли б подумати, що корені мають значення якості. Тоді є небезпека помилково додати IG-суфікс до простих форм дієслова використовуючи kaŝigi замість kaŝi, komplikigi замістьkompliki, korektigi замість korekti, і т.п. Такі IG-форми мають інші, дуже спеціальні значення: kaŝigi = "заставити когось ускладнити щось=що" і т.п.. Також не варто думати, що прості форми дієслова мають значення "бути таким". Korekti на значить "без безпомилковим", а "зробити безпомилковим". Kompliki не значить "бути важко складним", а значить "зробити складне важким".

Е-закінчення

Словоутворне використання Е-закінчення дуже схоже на використання А-закінчення.

 • tajlore = так кравець, по відношенню до кравця.
 • krajone = так як олівець, схожий на олівець, олівцем
 • labore = по відношенню до роботи, роботою
 • blanke = так як білий колір
 • veturi rapide = "їздити швидко"
 • strange granda = "великим дивним чином"
 • ruĝe farbita = "пофарбована червоним"
 • reĝe konduti = "поводити себе по-королівськи"
 • reĝe riĉa = "бути багатим, як король"
 • loĝi urbe = "жити в місті"
 • okazi tage = "трапилось в день"
 • konduti time = "поводити себе боягузливо"

Закінчення дієслів

I = "здійснювати певну дію (або знаходитись в певному стані), котре близько відноситься до значенню дієслова". (Закінчення І показує тут всі дієслівні закінчення: I, AS, IS, OS, US и U.)

Корінь зі значенням дії з закінченням дієслова завжди має своє власне значення:

 • KURkuri =бігти
 • KONSTRUkonstrui =будувати

Дієслово зроблене з кореня, котре не має значення дії, показує дію, котра близько до значення кореня. Чпсто цілком очевидно, яким є така дія, але іноді це може викликати сумнів. У багатьох коней, котрі не мають значення дії, по традиції вже зафіксовано, яке значення вони отримують з закінченням дієслова, але деякі корені ніколи не використовуються в дієслівних формах і поки ще не вирішено, яке значення вони повинні отримати.

Якщо корінь сам по собі показує родину або стан, дієслівна форма зазвичай має значення "бути таким" або "діяти з такою властивістю":

 • RAPIDrapidi = спішити, торопитись
 • AKTIVaktivi = проявляти активність, бути активним

Зазвичай таке дієслово не значить "ставати таким" або "робитись таким". У коренів, котрі значать стан та властивість, використовують суфікси та IG, аби створити такі значення:

Якщо корінь показує інструмент, апарат або т.п., дієслово зазвичай ознає "використовувати такий інструмент звичним способом".

 • BROSbrosi = використовувати щітку (звичайним способом)
 • AŬTaŭti =їздити на автомобілі

Якщо корінь показує речовину, дієслово зазвичай означає "постачати такою речовиною":

 • AKVakvi = забезпечувати водою, наливати воду (на щось)
 • ORori = покривати золотом

В таких дієсловах інколи використовують суфікс UM, часто без необхідності.

Якщо корінь показує особистість, людини, корінь зазвичай означає "діяти як така людина", "грати роль такої людини"

 • TAJLORtajlori =працювати як кравець, шити як кравець
 • GASTgasti = бути гостем ( в когось), жити як гість

Корені тварин та різноманітні корені явищ в формі дієслова означають "діяти як тварина або явище":

 • HUNDhundi = діяти як собака, жити як собака
 • SERPENTserpenti = іти як змія
 • ONDondi =робити хвилясті рухи

Більшість різноманітних кореней отримають дієслівне значення, котре не є пояснювальним іншим правилом, ніж самим загальним, що вони отримують значення дієслова котре якось близьке до значенню кореня:

 • FIŜfiŝi = ловити рибу
 • POŜTpoŝti =передати (напр. лист) на пошту
 • ORIENTorienti = вирішувати або фіксувати положення (від чогось) відносно сходу

Початкові елементи

Часто поєднують корені (й частки) створюючи складні слова. Самий частий вид поєднання слів називається тут комбінация. Таке слово складається з двох частин: головного елемента, котрий дає головний сенс слова та уточнюючий елемент, котрий уточнює значення.

З головного елемента ŜIP можна, наприклад, зробити наступну комбінацію (завжди з "нейтральним" О-закінченням):

 • vaporŝipo = пароплав
 • balenŝipo = китоловное судно
 • aerŝipo =дерижабль

Базове значення таких складних слів завжди є "корабель". За допомогою різноманітних додаткових елементів можна розмежувати різноманітні види кораблів. Додатні елементи дуже різноманітні. VAPOR показує спосіб роботи корабля. BALEN показує ціль використання корабля. AER показує місце.

Частіше за все додаткові елементи розмежовують різноманітні види. Однак іноді мова не йдеться про вид, а про частину головного елемента, напр.: antaŭbrako = "передпліччя"; Orient-Eŭropo = "Східна Європа".

Складові слова поводять себе як звичайні корені. Вони можуть приймати будь-які закінчення: vaporŝipo, vaporŝipa, vaporŝipe, vaporŝipi; rondiro, rondira, rondire, rondiri; piediro, piedira, piedire, piediri; helruĝo, helruĝa, helruĝe, helruĝi.

З складових слів можна зробити нові складові слова:

 • vaporŝipasocio = "асоціація, котра займається пароплавами". Головний елемент корінь ASOCI. Уточнюючий додатній елемент в словосполученні VAPORŜIP.
 • vaporŝipasociano = "член асоціації, котра займається пароплавами". Головний елемент - корінь AN. Додатній елемент словосполучення - VAPORŜIPASOCI.
 • ŝarĝvaporŝipo = "грузовий пароплав". Головний елемент словосполучення - VAPORŜIP. Додатній елемент - ŜARĜ.

Словосполучення з різноманітних коренів може теоретично бути багатозначним. Ніяке граматичне правило не пояснить, що напр. ŝarĝvaporŝipo є ŝarĝ-vaporŝipo, а не ŝarĝvapor-ŝipo ("корабель, котрий якось відноситься до грузового пару, несемітниця"). Потрібно просто розуміти, яке значення є точним. На практиці плутанини майже не буває. На письмі при необхідності можна використовувати тире, як в ŝarĝ-vaporŝipo. Словосполучення з більш, ніж трьома коренями можуть бути занадто складними. Замість vaporŝipasocimembrokunvenejo переважніше сказати, напр. kunvenejo por membroj de vaporŝipasocio.

Пов"язувальні закінчення

Після уточнювального додатнього елемента можна додати пов"язувальне О-закінчення, аби полегшити вимову та розуміння словосполучення: puŝoŝipo, aeroŝipo, sangoruĝo і т.п..

Не використовують пов"язувальні закінчення в складних словах, де додатній елемент стає прикметником, якщо розділяють складне слово, напр.: dikfingro = "палець, котрий зазвичай самий товстий у порівнянні з іншими "Ледве можливо пояснити значення природнім шляхом використовуючи слово diko. Тому не говорять dikofingro, не dikafingro, при необхідності можна сказати dika fingro. Схожа ситуація у дієслів дії, де уточнюючий додатній елемент показує кількість, котра є результатом дії:ruĝfarbifarbi ruĝa, farbi tiel ke io fariĝas ruĝa; plenŝtopiŝtopi plena. Також в складних словах не використовують пов"язувальне закінчееня. Також в поєднаннях дії, де додатній елемент показує спосіб дії, зазвичай не використовують пов"язуюче закінчення, а переважніше розбити поєднання на два слова: laŭtlegilegi laŭte.

Форми як nigra-blanka не є складними словами, а два окремих слова написаних разом для надання спеціального відтінку.

Якщо додатній елемент є часткою (таким словом, котре не потребує закінчення), то зазвичай пов"язувальне закінчення не використовується. При необхідності можна використовувати Е-закінчення: postsignopostesigno (полегшує вимову), postuloposteulo (полеггшує розуміння). Але це трапляється вкрай рідко.

Інші закінчення можуть з"являтись після часток тільки коли це додає необхідний сенс: unuaeco = "першість " (unueco = "единість"), antaŭeniri = "іти вперед" (antaŭiri = "іти перед чемсь"). Пов"язку EN (E + N) інколи використовують також після кореня додатнього елемента: supreniro, ĉieleniro (aŭ ĉieliro), hejmenvojaĝo (або hejmvojaĝo).

Е як пов"язуюче закінчення з"являється інколи, коли додатніц елемент є коренем MULT: multe-nombro.

В поєднаннях з кореня, котрий означає дію, плюс POV, VOL або DEV, зазвичай використовується І як поєднальне закінченя: pagipova, vivivola, pagideva. Краще пояснювати такі форми як словосполучення . Можна також використовувати О в таких словах: pagopova, vivovola, pagodeva. Тоді вони є поєднальними але, sed O en tiaj vortoj estas malpli kutima. Могли б також використовувати їх зовсім без закінчення: pagpova, vivvola, pagdeva, але на практиці такі форми майже не використовуються.

Якщо головний елемент є суфіксом або є додатній елемент є префіксом, то пов"язуюче закінчення не використовується.

В іншому виді поєднання, словосполучення, котрі пов"язують закінчення використовуються за іншими правилами.

Частки в комбінаціях

Деякі частки часто використовуються разом з закінченнями. Також з такими закінченнями можна додавати уточнюючі додатні елементи:

 • milmilojarmilo - тисяча→ одна тисяча → тисячоліття

  =тисяча років, така тисяча, котра складається з років (існує також miljaro)

 • jesjesokapjeso - так → стверджувальність → кивок (головою) в знак згоди

  = кивок (головою) в знак згоди

Пояснення комбінацій

Можна пояснити значення складних слів за допомогою прийменника:

 • aerŝipo = "ŝipo por aero" - корабель для повітря
 • lignotablo = "tablo el ligno" - стіл з дерева
 • skribtablo = "tablo por skribo" - стіл для письма
 • piediro = "iro per piedoj" -ходіння ногами

Але не всі складні слова можна пояснити такими способами. Інколи потребується більш складне пояснення:

 • < vaporŝipo = "корабель, котрий рухає себе за допомогою пара" ("ŝipo de/per... vaporo" немає сенсу).
 • dikfingro = "палець такого виду, которий зазвичай товстіше ніж інші пальці" ("fingro de diko" -нісемітниця).
 • sovaĝbesto = "така тварина, котра характеризується своєю дикістю" ("besto de sovaĝo" немає сенсу)

В складних словах може ховатись багато не виражених ідей. Складне слово складається з головного елемента, котрий дає значення, і додатнього елемента, котриц показує деяку характеристику, але складніше слово не є повним визначенням значення. Дійсним сенсом складного слова залежить не тільки від значення його частин, а також від мовної традиції.

Часто є сумніви в виборі між, напр. lada skatolo и ladskatolo, sovaĝa besto и sovaĝbesto, dikfingro и dika fingro. Можна використовувати обидві форми без різниці, але також є різниця між складним словом та словосполученням, котре складається з прикметника і іменника. Коли використовують складне слово, то створюється слово для спеціальної ідеї, для конкретного сенсу. Називають деяку ідею, котра чомусь виглядає як окрема, котра потребується в власному слові. Коли використовують іменник з визначенням, то зазвичай тільки показують "неочікуване" або "випадкову" властивість:

 • Lada skatolo ящик будь-чкого виду. Такий ящик "випадково" якось відноситься до жесті. Якимсь чином воно відноситься до жесті, може показувати контекст. Можливо, він зроблен з жесті, можливо він містить жесть. і т.п. Ladskatolo - визначений вид ящика. Точне щначення ladskatolo визначається мовною традицією: "консервная банка".
 • Sovaĝa besto - (одна) тварина, котра "випадково" є дикою. Це її нормальний стан чи ні - невідомо. Sovaĝbesto - певний вид тварини, котрий характеризується дикістю.
 • Dikfingro так зветься певний вид пальця, тому що зазвичай він більший, ніж інші пальці. Dika fingro - всілякий палець (великий, вказівний, середній, безімений, мізинець), котрий "випадково" є товстим. Одинокий великий палець може бути великим, маленьким, але в будб-якому випадку він залишається великим пальцем.

Уточнюючий додатковий елемент таким чином показує, який вид, а не конкретну річ. Визначення зазвичай показує, яка є конкретна річ, а також може показувати, який вид, в залежності від контексту. Тому можна використовувати також визначення для того, аби називати види, категорії. Можна сказати dika fingro замість dikfingro. Можна сказати vapora ŝipo замість vaporŝipo. Можливо сказати sovaĝa besto замість sovaĝbesto. Але неможливо зробити навпаки, тому що не кажен dika fingro є dikfingro, не кожен vapora ŝipo є vaporŝipo, та не кажен sovaĝa besto є sovaĝbesto.

Часто недорозуміння, що не могли б зробити складні слова, в котрих додатній елемент є коренем, вказуючий властивість. Фактично такі слова регулярно виникають, напр. altlernejo, altforno, dikfingro, sekvinberoj, solinfano, sovaĝbesto, sanktoleo, і багато інших. Вони є абсолютно коректими. Але не можна просто поєднати іменник з прикметником, якщо ціллю не є щось спеціальне. Не говоріть belfloro, если хотите сказать bela floro. є хочете сказати bela floro.

Багато вважають, що не можна робити складні слова, де головний елемент показує дію і де додатній елемент показує доповнення такої дії, напр.: leterskribi, voĉdoni, domkonstrui. Це проте неправда. В таких складних словах додатній елемент не є звичайним доповненням, а показує характеристику вида діяльності. Такі складні слова по значенню відрізняються від словосполучень skribi letero(j)n, doni voĉo(j)n и т.д. В skribi leteron доповнення показує конкретний об"єкт писання дієслова мають відтінки іспиту: fiŝkapti = "ловля риби". Такі дієслова потрібно пояснювати як словосполучення.

Складові слова з словосполучення

Словосполучення (група взаємозалежних слів) можуть в складному слові за допомогою дадавання наступного елемента. Це називається зробити складне слово з словосполучення. Результатом є словосполучення.На початку словосполучення зберігається тільки самі важливі елементи. Закінчення або інші менш важливі елементи зазвичай відкидаються. Для полегшення вимови або розуміння можна також зберігати оригінальне закінчення, але J-закінчення та N-закінчення не зберігаються.

 • sur tablo → [sur tablo]-A → surtabla - на столі → настільний
 • inter (la) nacioj → [inter nacioj]-A → internacia - між народами → міжнародний
 • dum unu tago → [unu tago]-A → unutaga - на протязі одного дня → одноденний
 • en la unua tago → [unua tago]-A → unuataga - в перший день → те що відбувається в перший день
 • sur tiu flanko → [tiu flanko]-E → tiuflanke - по ту сторону → з тієї сторони
 • sur tiu ĉi flanko → [ĉi flanko]-E → ĉi-flanke - на цій стороні → на цій стороні
 • en tiu maniero → [tiu maniero]-E → tiumaniere - таким чином → таким чином, таким чином
 • en tiu ĉi maniero → [ĉi maniero]-E → ĉi-maniere - цим чином
 • Li staris tutan horon apud la fenestro.Li staris tuthore [tutahore] apud la fenestro. - Він стояв всю годину біля вікна.
 • povas pagipagi povas → [pagi povas]-A → pagipova - може заплатити → платіжноздатний

  = такий, котрий може заплатити

Коли словосполучення перетворюється в складне слово з закінченням дієслова або з О-закінченням, то таке закінчення показує деяку приховану ідею. Що представляє закінчення, потрібно вчити окремо за допомогою такого слова:

 • per laboro → [per laboro]-(akiri)-I → perlabori - за допомогою роботи → заробити

  =досягнути за допомогою роботи. Дієслівне закінчення представляє приховану ідею "досягнути". Perlabori ніяк не відбувається від дієслова labori, а від словосполучення per laboro. В labori значенні дія є просто LABOR. В perlabori дією є "akiri" - досягнути.

 • fiŝojn kapti → [fiŝojn kapti]-(provi)-I → fiŝkapti - ловити рибу

  =старатись зловити рибу, рибачити

 • tri anguloj → [tri anguloj]-(figuro)-O → triangulo - три кута → трикутник

  = фігура з трьома кутами

 • sub tegmento → [sub tegmento]-(ĉambro/loko)-O → subtegmento - під дахом → горище

  = кімната або місце під дахом (не subtegmentejo, тому що, щось з"являється перед суфіксом EJ, повинно показувати щось, що знаходиться або відбувається в приміщенні)

 • per fortoj → [per fortoj]-(trudo)-O → perforto - за допомогою сили → насилля

  =нав"язування власної волі силою

 • unu tago kaj unu nokto → [unu tago (kaj) unu nokto]-(periodo)-O → tagnokto - один день і одна ніч → доба

  = 24-годиний період, доба

 • la pli multaj → [pli multaj]-(grupo)-O → plimulto - більше → більшість

  =група, котра більша (ніж інша)

 • mil jaroj → [mil jaroj]-(periodo)-O → miljaro - тисяча років → тисячоліття

  = період тисячі років. Складне слово jarmilo та miljaro мають однакові значення. Обидва слова є правильними, але вони побудовані за різними принципами. Складне слово jarmilo більш популярне і використовується частіше.

Також складні слова використовуються як додатній елемент в інших складних слвоах. Частіше за все головний елемент є суфіксом:

 • la sama ideo → [sama ideo]-AN-O → samideano - та ж сама ідея → однодумець

  =поділяючий ту саму думку

 • altaj montoj → [altaj montoj]-AR-O → altmontaro - високі гори

  =група високих гір

 • sub (la) maro → [sub maro]-ŜIP-O → submarŝipo - під морем → підводний човен

  =корабель, котрий пливе під водою

 • en liton → [en liton]-IG-I → enlitigi - в ліжко → вкласти в постіль

  ="заставити лягти в постіль", покласти в постіль

Більш крайня та рідка форма поєднання є перетворення цитати в слово. В словоутворенні робиться слово з усього висловлювання (дійсного або вигаданого). Тоді завжди зберігаються повні слова початкової цитати разом з усіма закінченнями: "Vivu!" → [vivu]-(кричати)-I → vivui = кричати "vivu!", вітати криком "vivu!". Зверніть увагу, що U-закінчення зберігається. Звичайні слова не можуть мати два різноманітних закінчення одне з одним. Але vivui не є звичайним словом. Воно зроблене з цитати та U-закінчення неодмінно необхідне для передачі сенсу. "Ne forgesu min!" → [не забудь мене]-(квітка)-O → neforgesumino = незабудка - (блакитний колір квітки - символ кохання та ввіданості)

Словоутворювальні частки (афікси)

Невелика група коренів (більш 40) зветься афікси. Вони є коренями, котрі використовують голомним чином в поєднальних словах. Деякі є суфіксами. Вони з"являються після інших коренів. Інші є префіксами. Вони з"являються перед іншими коренями.

Головним чином, традиція вирішує, які корні називаються афіксами. Можно було б сказати, що афікс - це корінь, на котрий діють спеціальні правила в словоутворенні. Деякі з традиційних афіксів по тому визначенню звичайними коренями. В попередніх поясненнях звичайного словоутворення було декілька прикладів з корнями, котрі традиційно називаються афіксами.

Більш за все суфіксів працюють як головні елементи в складному слові. Те, що стоїть перед суфіксом, є уточнюючим елементом. Але для більшості суфіксів існує спеціальне правило, котре обмежує можливості відносин між головною частиною і додатнім елементом. Для звичайних коренів не існує таких обмежень.

Суфікси AĈ, ĈJ, EG, ET, IN, NJ и UM однак завсім не поводять себе так. Слова, зроблені за допомогою цих суфіксів, не є складними. Таким чином, ці суфікси дійсно є афіксами.

Більшість з префіксів працюють як уточнювальний додатній елемент складного слова. Те, що стоїть після префікса є головною частиною, чиє значення якось уточнюється префіксом. Але присутнє зазвичай спеціальне правило, котре обмежує можливі відносини між префіксом та головним елементом.

Префікси GE та MAL однак не поводять себе так. GE та MAL настільки змінює сенс наступної частини, що неможна пояснити це як звичайне складне слово. GE и MAL таким чином є справжніми афіксами.

Головним чином можна використовувати будь-який афіксний корінь як звмчайний корінь. Деякі афікси використовуються так дуже часто. Інші, наприклад, ĈJ та NJ, дуже-дуже рідко використовуються як звичайні корені. Декілька прикладів такого використання з"являться в наступних поясненнях.

У афіксів зазвичай не використовують пов"язувальне закінчення як в dormoĉambro. Не говорять напр.ekokuri, eksosekretario, ŝipoestro. Пов"язку використовують з афіксом тольки тоді коли це більш-менш необхідно для значення та розуміння, напр. unuaeco, antaŭenigi, posteulo.

Суфікси префіксів ANT, INT, ONT, AT, IT та OT поводять себе трохи особливо.

Деякі корені, котрі зазавичай не класифікують як афікси, поводять себе в якійсь мірі як префікси та суфікси. Можна їх назвати афіксні елементи.

Назад до початку