До змісту

Частини речення.

Існують два типи слів в Есперанито самостійні та службові:

Самостійні частини мови

Більшість слів у есперанто мають закінчення. Такі слова загалом складається з кореня (або кількох коренів) + закінчення, котре вказує на частину мови, напр.:

В коренях виражаються найрізноманітніші речі: тварини, люди, дії, якості, речі абстрактні, конкретні і т.п. Корінь не може стояти окремо як слово, а потребує закінчення. Існує дев'ять словотворчих закінчень: O, A, E, I, AS, IS, OS, US і U. Якщо додати до кореня якесь із цих закінчень, він перетвориться на повноправне слово. В принципі, будь-який корінь може поєднуватися з будь-яким закінченням: hom/o, hom/a, hom/e, hom/i, hom/as і т.п., blu/o, blu/a, blu/e, blu/i, blu/as і т.п., kur/o, kur/a, kur/e, kur/i, kur/as і т.п.

Деякі морфеми вживаються в осоновному при словотворі. Їх називають афіксами: EBL, UL, MAL, GE та ін.

Частинки не потребують закінчення та можуть з'являтись в реченні такими, які вони є. Часитинки є певною групою слів, котрі вказують самі початкові ідеї, граматичні відношення та тому подібне. Головним чином це прийменники, напр. al, de, en; особисті займенники, напр. mi, vi, ŝi; номінальні частки та прикметники частки, напр. kiu, tiu, kio, tio, kia, tia, kies, ties, ambaŭ; числівники,напр. unu, du, tri, dek, cent; союзи, напр. kaj, ; підрядні союзи, напр. ke, ĉu, se; прислівникові частки,напр.: kie, tie, for, kiam, tiam, baldaŭ, hodiaŭ, kial, tial, kiel, tiel, kiom, tiom, ankaŭ, , jes, ne; вигуки, напр. adiaŭ, bis, ho.

45 службових слів здається мають деякі закінчення, здаються складовими, але вони не складові: tio, tia, kio, kie, iu, iel, ĉiam, ĉiom, nenial, nenies і інші. Вони називаються табличними словами (або корелятивними)

Члени речення

Речення - це ряд слів, які разом виражають якусь думку, ідею. Член речення - це слово або група слів, які виступають в реченні як єдине ціле.

Найголовнішим членом речення є присудок. Він виражається дієсловом з якимось із закінчень AS, IS, OS, US та U (як правило, не I): iras, sidis, batos, vidus, pensu і т.п. Присудок показує, про яку дію чи стан йдеться.

Присудок становить центр речення. Решта (основних) слів у реченні тим чи іншим чином пов'язані з присудком. Вони можуть відігравати роль різних членів речення, напр. підмета, додатка, обставини, звертання, іменної частини присудка.

 • La junulo legas libron. - Юнак читає книгу.

  Дієслово legas виступає присудком. La junulo - це підмет. Libron - додаток. Роль підмета в реченні показано відсутністю додаткового закінчення (слово стоїть в називному відмінку). Роль додатка в реченні показано наявністю закінчення знахідного відмінка -N.

 • Ŝi veturis tutan tagon per sia aŭto. - Вона їхала весь день на своєму авто.

  Словосполучення tutan tagon - це обставина у знахідному відмінку, котра показує, як довго тривала дія. Словосполучення per sia aŭto - прийменникова обставина, яка вказує на засіб, що використовувався для здійснення дії. Роль першої обставини виражено закінченням знахідного відмінка -N. Роль другої обставини виражено прийменником per.

 • Andreo, ĉu vi renkontis Paŭlon hodiaŭ? - Андрію, ти бачив сьогодні Павла?

  Слово Andreo - звертання.

 • La apartamento de Andreo estas malgranda. - Квартира Андрія (є) маленька.

  Слово malgranda - складений іменниковий присудок. Воно описує підмет la apartamento за допомогою дієслова-присудка estas.

Є три способи показати, яку роль виконує в реченні те чи інше слово: через називний відмінок, через закінчення знахідного відмінка N та через прийменники.

Речення складається з головного слова, до якого можуть бути додані різноманітні описи:

 • Andreo loĝas en bela apartamento kun du ĉambroj. - Андрій живе в гарній квартирі з двома кімнатами.

  В обставині місця головним словом є іменник apartamento. Крім того, до обставини входить прикметник bela, який виступає означенням головного слова, і словосполучення kun du ĉambroj, додаток до іменника apartamento. (Підлегле словосполучення kun du ĉambroj не пов'язане з присудком безпосередньо, воно є лише частиною обставини en bela apartamento kun du ĉambroj.)

Подивіться також список граматичних термінів на Enkonduko.

Назад до початку