Đi đến phần nội dung

tiel, kiel/same kiel/kiel

viết bởi Pathawi, Ngày 03 tháng 7 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 26

Tin nhắn cuối

Kio estas la definio de vastasence?

viết bởi alphonsegoldstein, Ngày 04 tháng 7 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 18

resursoj - resources

viết bởi sudanglo, Ngày 14 tháng 4 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 734

Tin nhắn cuối

Forigi vs elpreni

viết bởi Heblenn, Ngày 28 tháng 6 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 76

Tin nhắn cuối

Kiujn esperantajn vortarojn vi uzas?

viết bởi Bronxio, Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 181

"jaŭda vespero" aŭ "jaŭdo vespere"

viết bởi Leisureguy, Ngày 24 tháng 6 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 136

Terminology for double-edge razors and blades

viết bởi Leisureguy, Ngày 24 tháng 6 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 78

Help with translation

viết bởi Bronxio, Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 87

Tin nhắn cuối

To or not to add the 'a' between an adjective and an adverb (related to time):

viết bởi senappa, Ngày 12 tháng 6 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 293

Helpu min trudiki anglan poemon!

viết bởi Nardo_OO, Ngày 12 tháng 6 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 121
Quay lại