Đi đến phần nội dung

Confusion over grammar

viết bởi Mart1986, Ngày 07 tháng 9 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 19026

Ĉu Esperantujoj neintence kreiĝis en la gulagoj

viết bởi Miland, Ngày 07 tháng 9 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 23521

Opinio pri esperanto

viết bởi jan aleksan, Ngày 05 tháng 9 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 20967

Tin nhắn cuối

nomoj de notoj

viết bởi Broder, Ngày 29 tháng 8 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 18
 • Lượt xem: 30097

Tin nhắn cuối

Komputila submetaĵo?

viết bởi Achnaton, Ngày 02 tháng 9 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 21697

Tin nhắn cuối

Ĉu ekzistas vorto "komputila sistem-bloko" ?

viết bởi Andreo Jankovskij, Ngày 29 tháng 8 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 15
 • Lượt xem: 29051

Peto traduki!

viết bởi Andreo Jankovskij, Ngày 29 tháng 8 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 20484

Tin nhắn cuối

wallpaper en Esperanto?

viết bởi Andreo Jankovskij, Ngày 28 tháng 8 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 23160

Tin nhắn cuối

iri EN iuN ŝtatoN

viết bởi ora knabo, Ngày 06 tháng 8 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 23497

Tin nhắn cuối

Ĉu oni povas diri "ci" anstataŭ "vi"?

viết bởi Hispanio, Ngày 26 tháng 8 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 22659
Quay lại