Đi đến phần nội dung

la konjunkcio 'as'

viết bởi EldanarLambetur, Ngày 03 tháng 8 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 25284

Tin nhắn cuối

Ayuda traduccion

viết bởi lgmp, Ngày 01 tháng 8 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 20770

Tin nhắn cuối

Esparanto voor gevorderden (denk ik)

viết bởi vraagje, Ngày 29 tháng 7 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 15598

Ĉı tıam

viết bởi R2D2!, Ngày 21 tháng 7 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 21
 • Lượt xem: 43927

Tin nhắn cuối

teksto por video

viết bởi irishpolyglot, Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 25049

Tin nhắn cuối

Lıteraro

viết bởi R2D2!, Ngày 03 tháng 7 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 13
 • Lượt xem: 33398

Tin nhắn cuối

cuanto lleva aprender esperanto?

viết bởi rosaspink, Ngày 13 tháng 7 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 22202

traduko

viết bởi scherepierre, Ngày 11 tháng 7 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 22407

Tin nhắn cuối

Dublaĵoj en Esperanta?

viết bởi BeiDirSein, Ngày 08 tháng 7 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 21961

Tin nhắn cuối

Zombi

viết bởi Ergazomai, Ngày 24 tháng 6 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 25449

Tin nhắn cuối

Quay lại