Đi đến phần nội dung

Prononco de "r"

viết bởi LM59650, Ngày 24 tháng 8 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 898

Tin nhắn cuối

Finnlando

viết bởi Iĉo, Ngày 01 tháng 2 năm 2009

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 122
 • Lượt xem: 197330

Tin nhắn cuối

Kia estas la plej bona vorto por "layer" en Esperanto?

viết bởi Nala_Cat15, Ngày 17 tháng 8 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 983

3 frazoj por korekti

viết bởi Guille1981, Ngày 28 tháng 5 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 1550

Tin nhắn cuối

Sound files to assist pronounciation and Ear

viết bởi kerm, Ngày 18 tháng 8 năm 2019

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 667

How to make from state a national?

viết bởi Metsis, Ngày 19 tháng 8 năm 2019

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 698

Ankoraŭ kiam signifas “also” en la angla

viết bởi Nala_Cat15, Ngày 02 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 1350

La signifo de la vorto "Esperanto"

viết bởi Hydra98, Ngày 13 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 1321

Question about 'bati'

viết bởi Kantoj14, Ngày 06 tháng 8 năm 2019

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 952

Tin nhắn cuối

-itus, -atus, -otus, -intus, kaj "would have" angle -du demandoj

viết bởi Nala_Cat15, Ngày 20 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 1139
Quay lại