Đi đến phần nội dung

Duda con la pronunciación de la "R"

viết bởi Lyvar, Ngày 01 tháng 2 năm 2021

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 24
 • Lượt xem: 2413

Pri la formo "substantivo + infinitivo"

viết bởi ito, Ngày 03 tháng 2 năm 2021

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 1044

akuzativo en specifa kunteksto

viết bởi Darth_Vader, Ngày 18 tháng 1 năm 2021

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 49
 • Lượt xem: 4899

Tin nhắn cuối

Kiel vi diras la vortojn kiuj signifas angle "chia" & "subwoofer"

viết bởi Darth_Vader, Ngày 25 tháng 1 năm 2021

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 1253

Gesto por "ĝis la revido"?

viết bởi MiMalamasLaAnglan, Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 1377

性別に依存しない三人称単数

viết bởi Cesar_, Ngày 19 tháng 1 năm 2021

Nội dung: 日本語

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 1201

"a" aŭ "e" je la fino de la vorto "proksim' "

viết bởi Darth_Vader, Ngày 05 tháng 1 năm 2021

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 1303

Good listening materials?

viết bởi mondoviro, Ngày 18 tháng 1 năm 2021

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 1378

A doubt for clarification

viết bởi Phiroj6, Ngày 12 tháng 1 năm 2021

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 1405

Tin nhắn cuối

Frekvenca vortaro

viết bởi akapal, Ngày 06 tháng 1 năm 2021

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 1271

Tin nhắn cuối

Quay lại