Đi đến phần nội dung

Pri Kataluna (Català)

viết bởi Brilanta Stelo, Ngày 04 tháng 4 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 32531

Tin nhắn cuối

Kiu estas la “enspaco-vortoj” en esperanto kaj en aliaj lingvoj?

viết bởi eikored85, Ngày 12 tháng 4 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 27570

Kiom da lingvon vi parolas?

viết bởi Momomomomo, Ngày 22 tháng 3 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 21
 • Lượt xem: 65104

Tradukaĵo de Itala al Esperanta Lingvo

viết bởi skeptikulo, Ngày 30 tháng 1 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 25681

alilandaj esprimoj uzataj en via lando

viết bởi crescence, Ngày 03 tháng 5 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 28849

Pri la malnova forgesita lingvo...

viết bởi piotrek92, Ngày 05 tháng 5 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 31318

Tin nhắn cuối

En via lingvo

viết bởi mister, Ngày 30 tháng 3 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 17
 • Lượt xem: 36900

Tin nhắn cuối

Kiel aperas la franca lingvo tra la mondo ?

viết bởi crescence, Ngày 09 tháng 4 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 40
 • Lượt xem: 77175

Strangaj kvazaŭ-(pseŭdo-)anglaj vortoj en mia lingvo... kaj en via ?

viết bởi erikano, Ngày 20 tháng 3 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 24
 • Lượt xem: 54104

KTP en ĉiuj lingvoj

viết bởi crescence, Ngày 22 tháng 3 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 27
 • Lượt xem: 49669

Tin nhắn cuối

Quay lại