Đi đến phần nội dung

La teorio Nakamura

viết bởi mojosa17, Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 515

Tin nhắn cuối

Skombroj!!

viết bởi Zam_franca, Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 228

Tin nhắn cuối

你們認為這個網站把台灣作為一個國家合適嗎?

viết bởi JinJulius, Ngày 13 tháng 5 năm 2018

Ngôn ngữ: 正體中文

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 7639

Tradukado de Lernu.net, kiel tio funkcias?

viết bởi Marcu, Ngày 08 tháng 2 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 3761

Adverbo kiel subjekto de esti en “La teorio Nakamura” 7-5

viết bởi jgomo3, Ngày 29 tháng 9 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 857

Pri BAILIYAT

viết bởi MiMalamasLaAnglan, Ngày 05 tháng 10 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 592

Tin nhắn cuối

Problemas para fazer lição

viết bởi 02101985, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

Ngôn ngữ: Português

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 14063

Why is my Picture Sideways? I tried to fix it but I cant seem to do so.

viết bởi BussiereRB, Ngày 01 tháng 9 năm 2019

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 953

Ideo por lerni

viết bởi faraday, Ngày 03 tháng 7 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 1591

Tin nhắn cuối

Lesson 5 Problem

viết bởi Terrella, Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 4133

Tin nhắn cuối

Quay lại