Đi đến phần nội dung

Is it possible to search within the forum?

viết bởi mondoviro, Ngày 18 tháng 1 năm 2021

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 318

Does Lernu have an APP?

viết bởi WangJingwei, Ngày 05 tháng 1 năm 2021

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 315

Tin nhắn cuối

Courses

viết bởi esperanto_learner517, Ngày 03 tháng 1 năm 2021

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 253

Tin nhắn cuối

Estas malfacile uzi Lernu-n

viết bởi flanke, Ngày 02 tháng 1 năm 2021

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 319

Tin nhắn cuối

New error on the Grammar page :(

viết bởi nicksugar1, Ngày 30 tháng 12 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 192

La Sciigoj

viết bởi alighozali, Ngày 25 tháng 12 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 257

Tin nhắn cuối

Ĉu tiu ĉi estas eraro?

viết bởi Darth_Vader, Ngày 29 tháng 9 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 997

Tin nhắn cuối

Error on the Grammar page

viết bởi nicksugar1, Ngày 26 tháng 12 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 288

Mesaĝos

viết bởi Jespero, Ngày 18 tháng 12 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 337

Tin nhắn cuối

La messagerie va t-elle revenir?

viết bởi pace, Ngày 15 tháng 9 năm 2016

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 20490
Quay lại