Đi đến phần nội dung

Can't convert letters useing the X-method

viết bởi Dor73, Ngày 03 tháng 6 năm 2017

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 20216

Sendi privatajn msaĝojn?

viết bởi Meŝig, Ngày 01 tháng 5 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 887

Tin nhắn cuối

descarga de contenido audiovisual

viết bởi nekow, Ngày 12 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Español

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 273

Estas manko de erraro.

viết bởi unuaviro, Ngày 05 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 388

Tin nhắn cuối

Je suis nouvelle sur Lernu

viết bởi MIMINE, Ngày 15 tháng 10 năm 2018

Ngôn ngữ: Français

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 3320

Tradukado de Lernu.net, kiel tio funkcias?

viết bởi Marcu, Ngày 08 tháng 2 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 1731

Reçoit-on des réponses aux rapports de problèmes?

viết bởi kadehen, Ngày 23 tháng 5 năm 2019

Ngôn ngữ: Français

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 477

Contacto con otros usuarios

viết bởi pacosr, Ngày 14 tháng 11 năm 2018

Ngôn ngữ: Español

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 3063

Superakvego de ĉinalingvaj reklamoj

viết bởi Metsis, Ngày 17 tháng 4 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 1010

kiel skribi kursivajn leterojn?

viết bởi Miono, Ngày 14 tháng 5 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 680
Quay lại