Đi đến phần nội dung

Error i'm not able to create an account

viết bởi bugmenot3, Ngày 26 tháng 1 năm 2021

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 820

Kiel oni serĉas la Lernuan forumon?

viết bởi MiMalamasLaAnglan, Ngày 15 tháng 6 năm 2017

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 26
 • Lượt xem: 34687

Is it possible to search within the forum?

viết bởi mondoviro, Ngày 18 tháng 1 năm 2021

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 1080

Does Lernu have an APP?

viết bởi WangJingwei, Ngày 05 tháng 1 năm 2021

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 1283

Tin nhắn cuối

Courses

viết bởi esperanto_learner517, Ngày 03 tháng 1 năm 2021

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 1105

Tin nhắn cuối

Estas malfacile uzi Lernu-n

viết bởi flanke, Ngày 02 tháng 1 năm 2021

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 1121

Tin nhắn cuối

New error on the Grammar page :(

viết bởi nicksugar1, Ngày 30 tháng 12 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 928

La Sciigoj

viết bởi alighozali, Ngày 25 tháng 12 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 961

Tin nhắn cuối

Ĉu tiu ĉi estas eraro?

viết bởi Darth_Vader, Ngày 29 tháng 9 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 1672

Tin nhắn cuối

Error on the Grammar page

viết bởi nicksugar1, Ngày 26 tháng 12 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 958
Quay lại