Đi đến phần nội dung

Course not accepting correct answer?

viết bởi FrankoLunio, Ngày 17 tháng 11 năm 2018

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 3840

Ĝis kiun KER-nivelon oni povas atingi kun la Teorio de Nakamuro?

viết bởi nikhil, Ngày 15 tháng 11 năm 2018

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 3646

La teorio Nakamura as Mp3 download

viết bởi kevin.ratcliffe, Ngày 13 tháng 11 năm 2018

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 4889

Koresponda servo

viết bởi maratonisto, Ngày 09 tháng 5 năm 2010

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 27348

Tin nhắn cuối

Lernu! bezonas rubrikon "deziras korespondi"

viết bởi aaronibus62, Ngày 17 tháng 12 năm 2008

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 30635

Etaj malbonaĵoj pri la kurso

viết bởi joebazilio, Ngày 29 tháng 9 năm 2018

Ngôn ngữ: Português

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 6926

Kiel oni almetas bildon en afiŝon?

viết bởi Metsis, Ngày 09 tháng 9 năm 2018

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 9562

Česká komunita

viết bởi Clon, Ngày 02 tháng 11 năm 2017

Ngôn ngữ: Česky

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 19656

Tin nhắn cuối

Restart the course

viết bởi Celib8, Ngày 19 tháng 6 năm 2018

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 10163

Tin nhắn cuối

Pri la vintrodormo de Lernu...

viết bởi nawzandiq, Ngày 05 tháng 5 năm 2018

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 16
 • Lượt xem: 11314
Quay lại