Đi đến phần nội dung

Problema con la tastiera

viết bởi Karlotta, Ngày 03 tháng 5 năm 2020

Nội dung: Italiano

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 2283

Tin nhắn cuối

Accents en esperanto

viết bởi cathy33, Ngày 28 tháng 7 năm 2016

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 15306

Tin nhắn cuối

Help i am confused and new

viết bởi Ticup_blob, Ngày 29 tháng 4 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 1938

114 uzantoj de lernu.net! 24.04.2020, 14:50

viết bởi StefKo, Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 11
 • Lượt xem: 3936

Les signes de ponctuations

viết bởi Laura08, Ngày 20 tháng 4 năm 2020

Nội dung: Français

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 2241

Tin nhắn cuối

И ваще о сайте

viết bởi Тerurĉjo, Ngày 02 tháng 8 năm 2016

Nội dung: Русский

 • Tin nhắn: 23
 • Lượt xem: 33092

Ĉu eble estus eraro en ≫Grammatik 23 Partizipien≪?

viết bởi Koro_Kokoro, Ngày 17 tháng 4 năm 2020

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 2145

Du embarasoj en la forumo

viết bởi ito, Ngày 10 tháng 4 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 2452

Tin nhắn cuối

La rakonto "La teorio Nakamura"

viết bởi Koro_Kokoro, Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 1893

La Teorio Nakamura kaj la Zagreba Metodo

viết bởi flanke, Ngày 13 tháng 4 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 2361
Quay lại