Đi đến phần nội dung

How romance sounds Esperanto?

viết bởi Mendacapote, Ngày 23 tháng 2 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 20
 • Lượt xem: 42682

Tin nhắn cuối

Interesiĝi

viết bởi Terurĉjo, Ngày 23 tháng 3 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 24673

Tin nhắn cuối

mit kaptam az eszperantótól?

viết bởi tibisko0608, Ngày 21 tháng 9 năm 2006

Nội dung: Magyar

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 20231

kottaolvasás

viết bởi robibácsi, Ngày 24 tháng 3 năm 2007

Nội dung: Magyar

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 26746

Tin nhắn cuối

Gratuitous self-promotion

viết bởi richardhall, Ngày 23 tháng 3 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 22187

e-planedo

viết bởi pastorant, Ngày 24 tháng 3 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 26764

Tin nhắn cuối

What in the world is -umo?

viết bởi Librum, Ngày 12 tháng 3 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 31195

Tin nhắn cuối

Homework.

viết bởi SonicChao, Ngày 20 tháng 3 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 38680

Tin nhắn cuối

El orden de los sufijos.

viết bởi Neodivert, Ngày 02 tháng 3 năm 2007

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 23631

Tin nhắn cuối

Geico's esperanto speaking caveman

viết bởi Thehouse, Ngày 21 tháng 3 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 22472
Quay lại