Đi đến phần nội dung

iĉo

viết bởi pastorant, Ngày 01 tháng 3 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 25819

Tin nhắn cuối

Literaturo en Esperanto

viết bởi Paulo Alexandre, Ngày 10 tháng 12 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 28724

La nova esperanta romano

viết bởi Rolko, Ngày 01 tháng 3 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 26414

Tin nhắn cuối

Vinni Puh

viết bởi k.garin, Ngày 28 tháng 2 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 28728

Tin nhắn cuối

Pasporta Servo

viết bởi Zako, Ngày 28 tháng 2 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 26971

Tin nhắn cuối

Poetry in Esperanto...

viết bởi s.hofius, Ngày 26 tháng 2 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 26777

Tin nhắn cuối

i need help to translate English to Esperanto

viết bởi zauker, Ngày 25 tháng 2 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 23687

Stilte op het Nederlandstalige forum

viết bởi Oski, Ngày 11 tháng 9 năm 2006

Nội dung: Nederlands

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 25988

HELP! Too many definitions!

viết bởi Iammars, Ngày 22 tháng 2 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 22432

pronunciation of j in combination with vowels

viết bởi mccambjd, Ngày 16 tháng 2 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 24067
Quay lại