Đi đến phần nội dung

even voorstellen (en direct een vraag)

viết bởi Kati!, Ngày 11 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Nederlands

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 24343

Esperanto & shortwave

viết bởi Shawna, Ngày 11 tháng 8 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 28414

Tin nhắn cuối

Ayuda ! con esperanto

viết bởi super_alejandro, Ngày 09 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 24688

"letero de ermito al samideanoj-2" 一位隱士給世界語同好們的信-2

viết bởi Klementino, Ngày 06 tháng 1 năm 2007

Nội dung: 简体中文

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 20701

Necesita traducción

viết bởi berdekide, Ngày 05 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 25387

Tin nhắn cuối

rekta substanivoj

viết bởi NickDBrennan, Ngày 04 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 24703

Tin nhắn cuối

The word tiukaze

viết bởi pastorant, Ngày 29 tháng 12 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 11
 • Lượt xem: 34637

Tin nhắn cuối

“Letero de ermito al samideanoj”一位隱士給世界語同好們的信

viết bởi Klementino, Ngày 01 tháng 1 năm 2007

Nội dung: 简体中文

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 26375

Unua afiŝo!

viết bởi pastorant, Ngày 02 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 26431

Tin nhắn cuối

Feliĉa nova jaro!

viết bởi Neodivert, Ngày 01 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 27816

Tin nhắn cuối

Quay lại