Đi đến phần nội dung

Accept Esperanto as an international language

viết bởi kleinbrahm, Ngày 07 tháng 5 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 29810

i am new here

viết bởi Mateja135, Ngày 17 tháng 5 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 26568

Tin nhắn cuối

Hi! first time

viết bởi zewzew, Ngày 25 tháng 4 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 30680

Tin nhắn cuối

Best online Esperanto-English dictionary?

viết bởi Qwertie, Ngày 18 tháng 4 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 29069

Hi, I'm new here^^

viết bởi Jemina_Kay, Ngày 10 tháng 4 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 26105

Tin nhắn cuối

¬_¬

viết bởi Not_Frank, Ngày 13 tháng 4 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 30502

Tin nhắn cuối

When to make a noun feminine.

viết bởi Caeireann, Ngày 25 tháng 3 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 27737

Translation

viết bởi guillaume_martin, Ngày 02 tháng 4 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 31207

Tin nhắn cuối

How do you say...

viết bởi 240-843-895, Ngày 05 tháng 11 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 28898

Tin nhắn cuối

Anyone plays World of Warcraft?

viết bởi Senlando, Ngày 02 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 11
 • Lượt xem: 39114
Quay lại