Đi đến phần nội dung

Esperanto & shortwave

viết bởi Shawna, Ngày 11 tháng 8 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 29214

Tin nhắn cuối

Ayuda ! con esperanto

viết bởi super_alejandro, Ngày 09 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 25397

"letero de ermito al samideanoj-2" 一位隱士給世界語同好們的信-2

viết bởi Klementino, Ngày 06 tháng 1 năm 2007

Nội dung: 简体中文

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 21342

Necesita traducción

viết bởi berdekide, Ngày 05 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 26043

Tin nhắn cuối

rekta substanivoj

viết bởi NickDBrennan, Ngày 04 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 25453

Tin nhắn cuối

The word tiukaze

viết bởi pastorant, Ngày 29 tháng 12 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 11
 • Lượt xem: 35589

Tin nhắn cuối

“Letero de ermito al samideanoj”一位隱士給世界語同好們的信

viết bởi Klementino, Ngày 01 tháng 1 năm 2007

Nội dung: 简体中文

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 27001

Unua afiŝo!

viết bởi pastorant, Ngày 02 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 27096

Tin nhắn cuối

Feliĉa nova jaro!

viết bởi Neodivert, Ngày 01 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 28582

Tin nhắn cuối

Algunas dudas

viết bởi Hymake, Ngày 24 tháng 12 năm 2006

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 21512

Tin nhắn cuối

Quay lại