Đi đến phần nội dung

How does one say...

viết bởi 240-843-895, Ngày 29 tháng 8 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 37505

Tin nhắn cuối

How come "farita" means "built"?

viết bởi logixoul, Ngày 27 tháng 8 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 38356

Questions about the forum

viết bởi logixoul, Ngày 27 tháng 8 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 42501

Tin nhắn cuối

studento/studisto : what's -ent for?

viết bởi logixoul, Ngày 24 tháng 8 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 20
 • Lượt xem: 48498

Accusative case uncertainity

viết bởi logixoul, Ngày 26 tháng 8 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 40825

question!

viết bởi pikapoo, Ngày 25 tháng 2 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 38958

Tin nhắn cuối

Cute?

viết bởi Fluff, Ngày 27 tháng 6 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 42951

Tin nhắn cuối

I have a question!

viết bởi styro17, Ngày 16 tháng 1 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 39492

Tin nhắn cuối

Can I get this in CD

viết bởi badrat, Ngày 30 tháng 1 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 41222

Tin nhắn cuối

Problems with sounds on my computer

viết bởi Pluie, Ngày 19 tháng 11 năm 2004

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 42251
Quay lại