Đi đến phần nội dung

Ĉu estas e-istoj en Graz, Aŭstrujo?

viết bởi f13o, Ngày 01 tháng 8 năm 2006

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 31877

Ĉu vi povas relegi tion ?

viết bởi guillaume_martin, Ngày 08 tháng 8 năm 2006

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 30325

"« Which „Quotations?“ »"

viết bởi kejos144, Ngày 30 tháng 7 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 24101

Pri la E-o en ĵurnaloj neesperantlingvaj

viết bởi tarpali, Ngày 02 tháng 8 năm 2006

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 27269

Vi povas uzi GuppY esperante !

viết bởi guillaume_martin, Ngày 22 tháng 7 năm 2006

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 30548

......ouch.....

viết bởi Novico Dektri, Ngày 26 tháng 7 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 28708

Tin nhắn cuối

Pink Floyd Translation Help

viết bởi kejos144, Ngày 28 tháng 7 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 30021

Tin nhắn cuối

What happened to the site today, and why can't I use the Instant Messenger?

viết bởi Shawna, Ngày 27 tháng 7 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 27456

It's my first time here!

viết bởi bluechocobo, Ngày 27 tháng 4 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 26004

Tin nhắn cuối

Oscedi

viết bởi fojo, Ngày 20 tháng 4 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 28346

Tin nhắn cuối

Quay lại