Đi đến phần nội dung

Can I get this in CD

viết bởi badrat, Ngày 30 tháng 1 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 41312

Tin nhắn cuối

Problems with sounds on my computer

viết bởi Pluie, Ngày 19 tháng 11 năm 2004

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 42346

Esperanto- my new language

viết bởi languagefan, Ngày 23 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 40999

-us

viết bởi Bibaleebu, Ngày 28 tháng 6 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 42856

Tin nhắn cuối

"Could" and "Would"

viết bởi goodgerster, Ngày 21 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 42327

Tin nhắn cuối

ABREVIATION IN ESPERANTO

viết bởi SEYMOUR, Ngày 22 tháng 11 năm 2004

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 38687

Tin nhắn cuối

To say: how old are you / i'm ... years old

viết bởi Thorino, Ngày 28 tháng 6 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 41707

New Words

viết bởi dukearmitage, Ngày 17 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 43086

Tin nhắn cuối

"Alicia en Mirlando" Proofreaders

viết bởi enwilson, Ngày 14 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 41682

TEACHERS WANTED

viết bởi Machjo, Ngày 06 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 36994

Tin nhắn cuối

Quay lại