Đi đến phần nội dung

Hello out there! I have an easy grammar question...

viết bởi Stalino, Ngày 08 tháng 9 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 26958

Esperanto interjections?

viết bởi wsprague, Ngày 03 tháng 9 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 28170

Tin nhắn cuối

New Member with questions

viết bởi Traduku, Ngày 04 tháng 3 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 33
 • Lượt xem: 67427

Tin nhắn cuối

Grammar for a sentence?

viết bởi violonoknabino, Ngày 11 tháng 9 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 24536

Learn esperanto to kids

viết bởi languagefan, Ngày 20 tháng 11 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 25957

Tin nhắn cuối

Nomoj de familianoj "abnormaj" familioj

viết bởi pacepacapaco, Ngày 04 tháng 8 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 11
 • Lượt xem: 43520

oficiala deklaro pri la E-o en Hungario

viết bởi tibisko0608, Ngày 22 tháng 8 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 32415

E-o and CVs

viết bởi fojo, Ngày 22 tháng 8 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 26219

Tin nhắn cuối

Grammar question

viết bởi Talking Pie, Ngày 11 tháng 8 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 30152

Tin nhắn cuối

Abreviacioj de landoj

viết bởi Shawna, Ngày 14 tháng 8 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 33114

Tin nhắn cuối

Quay lại