Đi đến phần nội dung

Word of the day, 27th Nov

viết bởi nw2394, Ngày 27 tháng 11 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 25255

Tin nhắn cuối

....temas pri....

viết bởi friendespera, Ngày 23 tháng 11 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 36055

Tin nhắn cuối

sur internetto or en internetto

viết bởi friendespera, Ngày 23 tháng 11 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 26859

Conditional + participle?

viết bởi nw2394, Ngày 20 tháng 11 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 20
 • Lượt xem: 40816

Tin nhắn cuối

Kvizludo: Kiu volas esti milionulo?

viết bởi AMIK-EMA, Ngày 09 tháng 11 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 30666

Praktikaj sugestoj pri instrui Esperanton.

viết bởi super-griek, Ngày 14 tháng 8 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 34374

Mi amas esperanton!!

viết bởi tkSteph, Ngày 01 tháng 9 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 13
 • Lượt xem: 44934

Tin nhắn cuối

(inter)Nacia Romano-Verkada Monato (NaNoWriMo)

viết bởi traevoli, Ngày 16 tháng 10 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 32298

Kiom kostas un lido?

viết bởi pastorant, Ngày 10 tháng 11 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 13
 • Lượt xem: 35872

Tin nhắn cuối

Ĉu estas esperantisto en aŭ proksime al Sevilla, Hispanio?

viết bởi Nbomb3, Ngày 07 tháng 11 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 30269
Quay lại