Đi đến phần nội dung

Pronunciation

viết bởi meep, Ngày 12 tháng 10 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 32107

Tin nhắn cuối

Esperanto Taught in Okla Public School

viết bởi oatie, Ngày 03 tháng 1 năm 2006

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 29759

New here, requesting suggestions/help

viết bởi Kilee, Ngày 15 tháng 12 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 34327

Plz sign my GuestMap

viết bởi spirita, Ngày 15 tháng 12 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 33478

Tin nhắn cuối

Helloooooooooooooo

viết bởi spirita, Ngày 30 tháng 11 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 32459

Tin nhắn cuối

Knabo etymology

viết bởi Noah, Ngày 30 tháng 4 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 32243

Tin nhắn cuối

Any Idea ? I need your help

viết bởi Mikiburgero, Ngày 28 tháng 9 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 29689

Bullseye in Esperanto?

viết bởi pk_Bullseye, Ngày 13 tháng 10 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 30465

The Chatroom Doesn't Work!

viết bởi rapidroller, Ngày 14 tháng 11 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 30741

Tin nhắn cuối

Alandinsuloj Meaning.

viết bởi sd13890, Ngày 09 tháng 11 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 33757

Tin nhắn cuối

Quay lại