Đi đến phần nội dung

Catholic prayers in Esperanto?

viết bởi Shawna, Ngày 09 tháng 8 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 30164

A phrase - in Esperanto ...

viết bởi AndyD, Ngày 09 tháng 8 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 28300

Tin nhắn cuối

teaching esperanto

viết bởi nico21, Ngày 27 tháng 11 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 24750

Tin nhắn cuối

Ĉu estas e-istoj en Graz, Aŭstrujo?

viết bởi f13o, Ngày 01 tháng 8 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 32661

Ĉu vi povas relegi tion ?

viết bởi guillaume_martin, Ngày 08 tháng 8 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 31046

Tin nhắn cuối

"« Which „Quotations?“ »"

viết bởi kejos144, Ngày 30 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 24577

Pri la E-o en ĵurnaloj neesperantlingvaj

viết bởi tarpali, Ngày 02 tháng 8 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 27974

Vi povas uzi GuppY esperante !

viết bởi guillaume_martin, Ngày 22 tháng 7 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 31335

Tin nhắn cuối

......ouch.....

viết bởi Novico Dektri, Ngày 26 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 29530

Tin nhắn cuối

Pink Floyd Translation Help

viết bởi kejos144, Ngày 28 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 30753

Tin nhắn cuối

Quay lại