Đi đến phần nội dung

numero de esperantistoj

viết bởi toni692, Ngày 04 tháng 6 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 34253

Tin nhắn cuối

As it should have been.

viết bởi Lunombrulino, Ngày 20 tháng 9 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 39092

Tin nhắn cuối

Traduku Hari Poter-n!

viết bởi Novico Dektri, Ngày 28 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 30
 • Lượt xem: 60212

Tin nhắn cuối

NHA, kion vi opinias?

viết bởi T0dd, Ngày 18 tháng 9 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 32397

Tin nhắn cuối

La muzikejo

viết bởi Marcu, Ngày 24 tháng 9 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 32781

Tin nhắn cuối

Hi, I'm new, or "Ack! Help!"

viết bởi tophat, Ngày 06 tháng 5 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 21
 • Lượt xem: 50971

Online Esperanto Videos/TV/Programs

viết bởi Maverynthia, Ngày 09 tháng 9 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 13
 • Lượt xem: 36948

Esperanto Helpline

viết bởi Rope, Ngày 12 tháng 9 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 27270

Tin nhắn cuối

'E' as in 'ay' or 'eh'? Make up your mind!

viết bởi Novico Dektri, Ngày 12 tháng 9 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 28826

Hello out there! I have an easy grammar question...

viết bởi Stalino, Ngày 08 tháng 9 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 27545
Quay lại