Đi đến phần nội dung

"Alicia en Mirlando" Proofreaders

viết bởi enwilson, Ngày 14 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 42110

TEACHERS WANTED

viết bởi Machjo, Ngày 06 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 37473

Tin nhắn cuối

Ido: a reform of Esperanto?

viết bởi kannouteki_neko, Ngày 22 tháng 5 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 16
 • Lượt xem: 60998

Will the forums be fixed for Firefox soon?

viết bởi Qwertie, Ngày 07 tháng 6 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 42181

How do some people do it?

viết bởi pinto, Ngày 09 tháng 9 năm 2004

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 50135

differents words for"work" and "labor"

viết bởi SEYMOUR, Ngày 21 tháng 4 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 37591

what does the suffix "it" stands for?

viết bởi berger, Ngày 16 tháng 1 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 37092

is esperanto worth learning?

viết bởi seanseviltwin, Ngày 17 tháng 5 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 41260

Prefix order

viết bởi kannouteki_neko, Ngày 21 tháng 5 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 38674

Tin nhắn cuối

Kiel oni paroli "telephone number" en Esperanto?

viết bởi narnianut, Ngày 21 tháng 5 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 38443
Quay lại