Đi đến phần nội dung

Haven't found a translation for...

viết bởi Soma N., Ngày 17 tháng 6 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 27188

Cxu vi sxatas skribi librojn kaj poemojn?

viết bởi Novico Dektri, Ngày 10 tháng 5 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 28268

Word order

viết bởi Novico Dektri, Ngày 16 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 28062

Tin nhắn cuối

How do we "sell" Esperanto to the public? The government? etc.

viết bởi kannouteki_neko, Ngày 27 tháng 5 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 43614

Intro

viết bởi Memi, Ngày 07 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 30215

Tin nhắn cuối

ARRRGH! I'm dying!

viết bởi Novico Dektri, Ngày 24 tháng 5 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 29737

Tin nhắn cuối

is it allow to use it?

viết bởi SEYMOUR, Ngày 27 tháng 1 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 27646

Tin nhắn cuối

Writing Esperanto

viết bởi 240-843-895, Ngày 12 tháng 8 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 15
 • Lượt xem: 39807

Tin nhắn cuối

Resources For Beginners?

viết bởi surfingnirvana, Ngày 23 tháng 5 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 31694

virtual classrooms

viết bởi Lenjo, Ngày 05 tháng 5 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 28347

Tin nhắn cuối

Quay lại