Đi đến phần nội dung

what does the suffix "it" stands for?

viết bởi berger, Ngày 16 tháng 1 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 37346

is esperanto worth learning?

viết bởi seanseviltwin, Ngày 17 tháng 5 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 41482

Tin nhắn cuối

Prefix order

viết bởi kannouteki_neko, Ngày 21 tháng 5 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 38998

Tin nhắn cuối

Kiel oni paroli "telephone number" en Esperanto?

viết bởi narnianut, Ngày 21 tháng 5 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 38723

Flags

viết bởi lookland3, Ngày 14 tháng 5 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 40033

Tin nhắn cuối

Word Order

viết bởi feargster, Ngày 21 tháng 4 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 39924

Tin nhắn cuối

Chat to me on MSN! matthewfelgate@hotmail.com

viết bởi matthewfelgate, Ngày 19 tháng 4 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 40368

Esperanto People Names

viết bởi RobMaule, Ngày 19 tháng 3 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 39250

Tin nhắn cuối

Saluton!

viết bởi feargster, Ngày 26 tháng 3 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 40737

Tin nhắn cuối

volapukajo Happens

viết bởi SEYMOUR, Ngày 11 tháng 3 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 38538

Tin nhắn cuối

Quay lại